ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΗΤΑ

Με αργούς ρυθμούς η εισαγωγή νέων θεραπειών στη χώρα – Δυσλειτουργίες στην Επιτροπή ΗΤΑ

Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην εισαγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων στην ελληνική αγορά, ως αποτέλεσμα προβλημάτων στη λειτουργία των Επιτροπών Αξιολόγησης...