Σχιζοφρένεια: Μεγάλες οι προσωπικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις από τη μη τήρηση σωστής θεραπείας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σημαντική είναι η επιβάρυνση στις υγειονομικές δαπάνες λόγω των επαναλαμβανόμενων νοσηλειών των ασθενών με σχιζοφρένεια, αλλά και για το κράτος λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας και των απουσιών από την εργασία.

Επιπλέον μέχρι και σήμερα οι ασθενείς και οι οικογένειές τους βιώνουν μεγάλο φορτίο από το φαινόμενο της στιγματοποίησης που εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι σαφές ότι ο ασθενής με σχιζοφρένεια έχει πολύ μεγάλες ανάγκες υποστήριξης από τη κοινωνία και την Πολιτεία.

Νέα επιστημονικά δεδομένα, τεκμηριώνουν τη δυνατότητα των ασθενών με σχιζοφρένεια να έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία και καλύτερη ποιότητα ζωής, απαλλαγμένοι από το άγχος της συχνής λήψης της φαρμακευτικής αγωγής

Ποια είναι η λύση

Οι δυνατότητες τήρησης της αγωγής αυξάνονται πλέον σημαντικά, καθώς η συχνότητα λήψης της αγωγής μειώνεται ακόμα περισσότερο μέσα στο διάστημα ενός έτους. Μέχρι σήμερα οι αγωγές μακράς δράσης απαιτούσαν λήψη από 26 ως 12 φορές το χρόνο.

Οι ασθενείς έχουν ανάγκη από νέες θεραπείες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική τήρηση της θεραπείας ώστε να αποφεύγονται οι υποτροπές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ασθενών.

Τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, οδηγούν σε διαταραγμένη λειτουργικότητα και χαμηλή ποιότητα ζωής  των ασθενών. Δεν υπάρχει ίαση, αλλά οι φαρμακευτικές αγωγές που υπάρχουν επιτρέπουν τον έλεγχο των συμπτωμάτων ενισχύοντας τη λειτουργικότητα των ασθενών.

Νεότερη θεραπεία

Με τις από του στόματος φαρμακευτικές αγωγές που πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά, συχνά παραπάνω από μια φορά την ημέρα, η τήρηση της θεραπείας είναι ανεπαρκής λόγω της ανάγκης συχνής λήψης με αποτέλεσμα οι ασθενείς να οδηγούνται σε υποτροπές.

 Συνέπειες από τη μη σωστή θεραπεία

Αντίθετα, η ανεπαρκής τήρηση της θεραπείας και οι επακόλουθες υποτροπές έχουν σημαντικές συνέπειες στους  ασθενείς, στους φροντιστές και στις υγειονομικές δαπάνες του συστήματος υγείας. Σημαντική είναι επίσης η επιβάρυνση των ασθενών και των οικογενειών τους καθώς ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει έντονο το φαινόμενο της στιγματοποίησής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ