Το ΜΗΤΕΡΑ μία από τις εταιρείες-πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα

 • Ρούλα Τσουλέα
ΜΗΤΕΡΑ
Αναδείχθηκε για πρώτη φορά σε κορυφαία εταιρεία στη λίστα «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024», με βάση τα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης.

Κορυφαία θέση στη λίστα με τις 50 πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα έλαβε για πρώτη φορά το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, μέλος του Ομίλου HHG, από το QualityNet Foundation.

Η λίστα «The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024» διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός οργανισμού ως προς τα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) που αφορούν:

 1. Το περιβάλλον
 2. Την κοινωνία
 3. Την εταιρική διακυβέρνηση

Για έβδομη συνεχή χρονιά, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός QualityNet Foundation ανακοίνωσε τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης  «The ESG Index in Greece», σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι 50 ηγέτιδες εταιρείες σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ένταξη επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη λίστα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας.

Οι 50 εταιρείες του 2024 ανακοινώθηκαν στα τέλη Μαΐου. Προέρχονται 13 διαφορετικούς κλάδους της Οικονομίας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος της Υγείας. Η ένταξη των εταιρειών στη λίστα αυτή είναι αποτέλεσμα πολλαπλών επιπέδων αξιολόγησης που αφορούν:

 • Τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν
 • Την ανάπτυξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Τη συστηματική προσέγγιση στην παρακολούθηση της επίδρασης τους μέσω πολιτικών διαδικασιών και επιτευγμάτων
 • Τον τρόπο δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Στοχευμένα προγράμματα

«Η συγκεκριμένη διάκριση μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς επιβεβαιώνει την αφοσίωση και τη συνεχή προσπάθεια του ΜΗΤΕΡΑ να εφαρμόζει σε κάθε δραστηριότητά του τις αρχές και τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης, διευθύνων σύμβουλος του ΜΗΤΕΡΑ.

Και συνέχισε: «Στα 40 χρόνια λειτουργίας του, το ΜΗΤΕΡΑ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας στη γυναίκα, το παιδί, την οικογένεια. Αναπτύσσουμε στοχευμένα προγράμματα δράσεων με βάση ESG κριτήρια που φέρουν μετρήσιμο αντίκτυπο της υπεύθυνης λειτουργίας μας».

Ο κ. Καρταπάνης επισήμανε ακόμα πως «η διάκρισή του ΜΗΤΕΡΑ για πρώτη φορά ανάμεσα στις 50 ηγέτιδες εταιρείες που αποτελούν πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να εξελισσόμαστε και να προοδεύουμε, πάντοτε με γνώμονα την άριστη φροντίδα των ασθενών, την ασφάλεια και την υποστήριξη των εργαζομένων μας, με θετικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα».

ΜΗΤΕΡΑ

Ο Δείκτης «The ESG Index in Greece»

Η δημιουργία του Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece» τελεί υπό την αιγίδα:

 • Του Υπουργείου Οικονομικών
 • Του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αναπτύσσεται με τη συνεργασία του Γερμανικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης (GCSD), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group).