Θεραπεία για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

  • Iatropedia
Στο πλαίσιο του 51ου Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) στο Σικάγο, ανακοινώθηκαν νέα δεδομένα από δύο μελέτες Φάσης ΙΙ του ceritinib σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Τα αποτελέσματα των μελετών με την ονομασία ASCEND-2 και ASCEND-3 ενισχύουν την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θετικό στην κινάση αναπλαστικού λεμφώματος (ALK+), κατόπιν θεραπείας με έναν αναστολέα της ALK, καθώς και σε εκείνους οι οποίοι λαμβάνουν για πρώτη φορά θεραπεία που στοχεύει την ALK. Τα ποσοστά ολικής ανταπόκρισης που παρατηρήθηκαν σε αυτές τις μελέτες ήταν 38,6% και 63,7% αντιστοίχως, βάσει της αξιολόγησης των ερευνητών. Συγκρίσιμα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στους ασθενείς, οι οποίοι εισήχθησαν στη μελέτη έχοντας ήδη εγκεφαλικές μεταστάσεις (33% και 58% αντιστοίχως).

Επιπλέον, οι ασθενείς σε θεραπεία με ceritinib επέδειξαν διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ίση με 9,7 μήνες και 9,3 μήνες αντίστοιχα, και διάμεση επιβίωση δίχως εξέλιξη της νόσου (PFS) 5,7 μήνες και 11,1 μήνες αντίστοιχα, βάσει της αξιολόγησης των ερευνητών. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα >50%) ήσαν ναυτία, διάρροια και έμετος.

Στις μελέτες ASCEND-2 και ASCEND-3, παρατηρήθηκαν εγκεφαλικές μεταστάσεις στο 71,4% και το 40,3% των ασθενών αντιστοίχως κατά την ένταξή τους. Η ολική ανταπόκριση, η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης, καθώς και η διάμεση επιβίωση δίχως εξέλιξη της νόσου ήταν συγκρίσιμες με εκείνες που αναφέρθηκαν για τον συνολικό πληθυσμό ασθενών σε αυτές τις μελέτες.

«Αυτά τα αποτελέσματα Φάσης ΙΙ είναι πολύ χρήσιμα για την διαχείριση του ALK+ μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, καθώς επιβεβαιώνουν τον ρόλο του ceritinib στους όγκους που είναι ανθεκτικοί στη χημειοθεραπεία και το crizotinib,» δήλωσε ο Δρ. Tony S. K. Mok, Καθηγητής Κλινικής Ογκολογίας στο Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ. «Επιπλέον, η συγκρίσιμη συστηματική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε στους ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις είναι ενθαρρυντική, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν συχνό και δύσκολο στην αντιμετώπιση πληθυσμό ασθενών.»

Τον Μάιο 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ceritinib για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα θετικό στην κινάση αναπλαστικού λεμφώματος (ALK+), κατόπιν θεραπείας με crizotinib. Η έγκριση του ceritinib παρέχει στους ασθενείς αυτούς μία νέα θεραπευτική επιλογή η οποία στοχεύει ειδικά τον γονότυπο του καρκίνου τους.