Στρατηγική, παγκόσμια συνεργία της Sanofi με την DiCE Molecules

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
H Sanofi και η DiCE Molecules, μια νεοϊδρυθείσα, ιδιωτική εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες νέας γενιάς για την ανακάλυψη μικρών μορίων, ανακοίνωσαν την πενταετή συνεργασία τους παγκοσμίως. Στόχος της συνεργασίας η ανακάλυψη δυνητικών θεραπευτικών λύσεων για έως και 12 στόχους που περιλαμβάνουν όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες στρατηγικού ενδιαφέροντος της Sanofi.

Η συνεργασία βασίζεται στη μοναδική τεχνολογική πλατφόρμα της DiCE, η οποία αξιοποιεί την κατευθυνόμενη εξέλιξη, ώστε να επιλέξει και να βελτιστοποιήσει τις χαμηλού μοριακού βάρους ενώσεις ενάντια σε οποιοδήποτε στόχο. Οι δυνατότητες της πλατφόρμας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης των περιοχών αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών που δεν μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη δια του στόματος θεραπειών.

Η συνεργασία αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Sanofi Sunrise, ενός μοντέλου στρατηγικής συνεργασίας μέσω του οποίου γίνονται επενδύσεις σε ευκαιρίες οι οποίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και ευθυγραμμίζονται με την περαιτέρω εξειδίκευση και τις δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης από τη Sanofi. Μια κοινή συντονιστική επιτροπή που θα απαρτίζεται από εκπρόσωπους της Sanofi και της DiCE θα επιβλέπει την πρωτοβουλία.

«Στο παρελθόν, η στόχευση σε περιοχές αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών με μικρά μόρια δεν θεωρούνταν δυνατή, πόσο μάλλον για την ανάπτυξη βιοδιαθέσιμων φαρμάκων (bioavailable drugs) κατάλληλων για δια του στόματος πρόσληψη», ανέφερε ο Kevin Judice, President and Chief Executive Officer της DiCE. «Η πλατφόρμα μας έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να ξεπερνά αυτές τις ιστορικές προκλήσεις, κι αυτή η συνεργασία με τη Sanofi ενισχύει τη δυναμική της τεχνολογίας μας. Το αυτοχρηματοδοτούμενο επιχειρηματικό μοντέλο της DiCE και η συγκεκριμένη συνεργασία θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην εξέλιξη των προγραμμάτων ανάπτυξης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη την ομάδα της Sanofi, που έχει επικεντρωθεί στην καινοτομία μέσω της Πρωτοβουλίας Sunrise».

Η συνεργασία μεταξύ της Sanofi και της DiCE σηματοδοτεί μια μοναδική προσέγγιση Έρευνας & Ανάπτυξης που αφορά στην ανακάλυψη μικρών μορίων. Η στοχευμένη στη χημική ανάπτυξη πλατφόρμα της DiCE αναμένεται να περιορίσει τους χρόνους ανάπτυξης φαρμάκων μέσω της ταχείας και αποτελεσματικής ανακάλυψης ενός μεγαλύτερου εύρους μορίων για κάθε στόχο της συνεργασίας.

Η συνεργασία περιλαμβάνει έως και 12 διακριτούς στόχους σε βάθος πενταετίας και παρέχει χρηματοδότηση άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαιο, προκαταβολές, προσήλωση στον στόχο, τέλη πρόσβασης σε τεχνολογίες και ερευνητικές υπηρεσίες μαζί με έως και 184 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα, κλινικές και κανονιστικής φύσης πληρωμές ανά στόχο καθώς και πληρωμές δικαιωμάτων επί των μελλοντικών ετήσιων καθαρών πωλήσεων για κάθε ένωση που θα αναπτυχθεί από τη Sanofi.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία με την DiCE και τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, η οποία προσφέρει δυνατότητες επιλογής και ενίσχυσης της ανακάλυψης μικρών μορίων», σημείωσε η Δρ. Kathy Bowdish, Head of Sunrise, Sanofi. «Ελπίζουμε αυτή η συνεργασία να βοηθήσει στην παροχή των απαραίτητων θεραπειών ενάντια σε δυσίατες ασθένειες και να βοηθήσει ασθενείς οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν αγωγή εκτός νοσοκομείου. Αυτή η πρωτοβουλία θα επιτρέψει στις ομάδες μας να συνδυάσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της ανακάλυψης φαρμάκων και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δέσμευση της Sanofi στην ανοιχτή καινοτομία».

Η τεχνολογία της DiCE επιλέγει και βελτιστοποιεί τους προσδέτες που προσομοιάζουν με φάρμακα σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ξεκινώντας από βιβλιοθήκες που περιέχουν δισεκατομμύρια μεμονωμένων μορίων. Η μοναδική, μεταξύ των μέχρι σήμερα διαθέσιμων επιλογών, τεχνολογία της DiCE οργανώνει τις βιβλιοθήκες ώστε μετά από κάθε κύκλο ελέγχου να αναδεικνύεται ολόκληρο το εύρος των δεσμευόμενων μορίων στον αρχικό προσδέτη, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο να γίνεται εύκολα η επιλογή των υψηλής αποτελεσματικότητας, ειδικότητας και ιδιαιτέρων φαρμακευτικών ιδιοτήτων, μέσω ελέγχου με κατάλληλες δοκιμές. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση μπορεί να δώσει απαντήσεις σε μακροχρόνια θέματα χημικής φύσης και θα μπορούσε να οδηγήσει στην αντικατάσταση των μονοκλωνικών αντισωμάτων από φάρμακα που χορηγούνται δια του στόματος.

Η βασική τεχνολογία της DiCE εφευρέθηκε από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Stanford Pehr Harbury, Ph.D., που έχει διακριθεί με το Macarthur «Genius» Award και το βραβείο NIH Pioneer. Εκτός από τον Δρ. Harbury, η ιδρυτική ομάδα αποτελείται από τον John Bedbrook, Ph.D., έμπειρο επιχειρηματία στον χώρο της γεωργικής βιοτεχνολογίας, ο οποίος είναι ο Ιδρυτής και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της DiCe, τον Kevin Judice, Ph.D., ο οποίος ανακάλυψε το εμπορικό φάρμακο Telavancin στο εργαστήριο και κατείχε ηγετικές θέσεις στη Genentech, στη Theravance, στη Achaogen και στη Cidara πριν ιδρύσει τη DiCE και λάβει τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και τον Phil Patten, Ph.D., διεθνώς αναγνωρισμένο ειδικό στον τομέα της κατευθυνόμενη εξέλιξη που κατείχε επιστημονικούς ρόλους στην Maxygen, την Achaogen, και τη DuPont, πριν ιδρύσει τη DiCE και λάβει τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή.