Σε καλό δρόμο η Sanofi όλο το 2016

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η Sanofi καταγράφει αύξηση πωλήσεων και κερδών δραστηριοτήτων ανά μετοχή σε σταθερές τιμές συναλλάγματος για το 2016.

Θετικές ήταν οι επιδόσεις για όλες τις Παγκόσμιες Επιχειρησιακές Μονάδες κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €8.867 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία (αύξηση κατά 3,4% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος).

Συγκεκριμένα:

-Η Παγκόσμια Επιχειρησιακή Μονάδα Ειδικής Φροντίδας Sanofi Genzyme κατέγραψε αύξηση 12,6% χάρη στα προϊόντα της πολλαπλής σκλήρυνσης.
-Η Παγκόσμια Επιχειρησιακή Μονάδα Sanofi Pasteur σημείωσε αύξηση 3,7% λόγω των ισχυρών πωλήσεων των παιδιατρικών εμβολίων.
-Οι πωλήσεις της Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Μονάδας Διαβήτη και Καρδιαγγειακών Νοσημάτων αυξήθηκαν κατά 3,8%. Οι παγκόσμιες πωλήσεις του τομέα διαβήτη αυξήθηκαν κατά 1,9%.

-Υποστήριξη των πωλήσεων το 2016 από τις Μονάδες Ειδικής Φροντίδας και Εμβολίων.

Οι καθαρές πωλήσεις το 2016 ανήλθαν σε €33.821 εκατομμύρια, καταγράφοντας μείωση κατά 0,7% σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία και αύξηση 1,2% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος. Οι πωλήσεις της Sanofi Genzyme ανήλθαν σε €5.019 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,3%, ενώ οι πωλήσεις της Sanofi Pasteur αυξήθηκαν κατά 8,8% σε €4.577 εκατομμύρια. Οι πωλήσεις της επιχειρησιακής μονάδας Αναδυόμενων Αγορών(4) αυξήθηκαν κατά 2,4% αγγίζοντας τα €9.593 εκατομμύρια (αύξηση κατά 7,0% με εξαίρεση τη Βενεζουέλα).

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το 2016 χάρη στην εξοικονόμηση δαπανών και ενώ έγιναν επενδύσεις για την κυκλοφορία νέων προϊόντων
-Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) για το 2016 ανήλθαν σε €5,68 (4,1% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος) και τα κέρδη ανά μετοχή βάσει IFRS ανήλθαν σε €3,66 (11,6% σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία).
-Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το 4ο τρίμηνο του 2016 ήταν €1,25, καταγράφοντας μείωση 1,5% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, εξαιτίας της μη ευνοϊκής σύγκρισης φορολογικών συντελεστών.
-Τα λειτουργικά έσοδα δραστηριοτήτων για το 4ο τρίμηνο του 2016 αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.
-Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει μέρισμα €2,96, ετήσια αύξηση που παρατηρείται για 23η συνεχόμενη χρονιά.

Η Sanofi σημειώνει πρόοδο στην προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της
Η ολοκλήρωση της ανταλλαγής δραστηριοτήτων με την Boehringer Ingelheim (BI) τοποθετεί τη Sanofi σε παγκόσμια ηγετική θέση στον τομέα των Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας. Λύεται η κοινοπραξία εμβολίων της Sanofi Pasteur και της MSD και η καθεμία θα εφαρμόσει ξεχωριστή στρατηγική στο πεδίο των εμβολίων στην Ευρώπη. Κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ και εγκρίθηκε στην ΕΕ ο σταθερός συνδιασμός ινσουλίνης glargine 100 U/ml με λιξισενατίδη για τη θεραπεία ασθενών με διαβήτη τύπου 2. Εγκρίθηκε το sarilumab για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στον Καναδά, ενώ προγραμματίζεται η εκ νέου υποβολή φακέλου για έγκριση στις ΗΠΑ στη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2017. Ξεκίνησαν κλινικές μελέτες με 5 νέους δραστικούς παράγοντες το 2016: isatuximab, PD-1, sotagliflozin, olipudase alfa και NeoGAA.

Οικονομική πρόβλεψη για το 2017
Η Sanofi αναμένει τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1)  το 2017 να διατηρηθούν στο -3%(5) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων, σύμφωνα με παλαιότερη πρόβλεψη που συμπεριλήφθηκε στον Στρατηγικό Χάρτη για την περίοδο 2016-17. Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών τον Δεκέμβριο του 2016, η επίπτωση του συναλλάγματος στα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2017 υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ +3% και +4%.

Ο κ. Olivier Brandicourt, Sanofi Chief Executive Officer, σχολίασε:
«Το 2016 ήταν μία περίοδος έντονης δραστηριότητας για τη Sanofi, καθώς σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο του στρατηγικού μας χάρτη για το 2020. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την ανταλλαγή με την Boehringer Ingelheim, γεγονός που μας έφερε σε ηγετική θέση στον τομέα των Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας. Η βελτιστοποίηση της οργάνωσής μας άρχισε να αποδίδει καρπούς και είχε ως αποτέλεσμα μια πιο ισχυρή οικονομική απόδοση σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες μας. Παράλληλα, προχωρήσαμε στην κατάθεση φακέλου για την έγκριση του πρωτοποριακού μας καινοτόμου προϊόντος dupilumab για την πρώτη ένδειξη, την ατοπική δερματίτιδα, στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Επιπλέον, ξεκίνησαν εγκριτικές μελέτες με πέντε νέους δραστικούς παράγοντες.”
(1) Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των επιχειρησιακών επιδόσεων, η Sanofi σχολιάζει τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων της. Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων συνιστούν έναν οικονομικό δείκτη, διαφοροποιημένο ως προς τις γενικά αποδεκτές αρχές non-GAAP (βλέπε Παράρτημα 11 για ορισμούς). Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων για το 4ο τρίμηνο του 2016 και για το 2016 παρέχεται στο Παράρτημα 4 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά που βρίσκεται στο www.sanofi.com και ο πίνακας της συμφωνίας των καθαρών κερδών δραστηριοτήτων με τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη βάσει IFRS βρίσκεται στο Παράρτημα 3. (2) Οι ποσοστιαίες μεταβολές στις καθαρές πωλήσεις και τις συνολικές πωλήσεις εκφράζονται σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (βλέπε Παράρτημα 11). (3) Στοιχεία για τη Merial παρέχονται στο παράρτημα 5. (4) Βλέπε σελίδα 8. (5) Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το 2016 ήταν €5,68.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν