Νέος διευθυντής στο Healthcare της Agfa

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Από την 1η Απριλίου ο κ. Βασίλης Καρκαλής είναι ο νέος γενικός διευθυντής της Agfa Gevaert AEBE, υπεύθυνος για τον κλάδο Healthcare σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο κ. Καρκαλής προέρχεται από τη θέση του Διευθυντή Ιατρικής Πληροφορικής στην Agfa. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, συντέλεσε ώστε να αποκτήσουν τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας, τις κατάλληλες υποδομές που θα τους επιτρέψει να οδηγηθούν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο στις νέες τάσεις που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά υγείας.

Το «έξυπνο» κινητό στην υπηρεσία της υγείας, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου σε σχέση με την ιατρική τεχνολογία καθώς και η υλοποίηση πύλης για την ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενούς είναι μερικές από τις καινοτόμες λύσεις της Agfa Healthcare, στις οποίες ηγήθηκε στρατηγικά κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση στον Ελληνικό χώρο.

Ο κ. Καρκαλής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Είναι κάτοχος τίτλου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και έχει ολοκληρώσει εκπαιδεύσεις με έμφαση στους τομείς της στρατηγικής, marketing, επιχειρησιακής ανάπτυξης και οργανωτικής λειτουργίας.

KARK