Μοναδικό μοντέλο διαφάνειας από την GSK…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η GSK έχει ξεκινήσει τα τελευταία 10 χρόνια τις αλλαγές στο επιχειρηματικό της μοντέλο παγκοσμίως, με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας καθώς και την μείωση της αντίληψης για την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων...

Εφαρμογή νέου μοντέλου αμοιβής των ιατρικών επισκεπτών: Από τον Ιανουάριο του 2015 οι ιατρικοί επισκέπτες της GSK ανά τον κόσμο δεν έχουν ατομικούς στόχους πωλήσεων ενώ αξιολογούνται και αμείβονται βάσει:

–  των τεχνικών δεξιοτήτων,

–  της επιστημονικής γνώσης,

–  της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν στους ΕΥ και

–  της γενικότερης επιχειρησιακής τους απόδοσής

Κατάργηση της χορήγησης ορισμένου τύπου παροχών προς τους επαγγελματίες υγείας: Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η GSK κατήργησε τις πληρωμές προς ΕΥ για να πραγματοποιήσουν ομιλίες για λογαριασμό της σχετικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακά της εταιρείας  και τις ασθένειες που αυτά αφορούν σε κοινό που συνταγογραφεί ή μπορεί να επηρεάσει τη συνταγογράφηση.
Η GSK θα συνεχίσει να συνεργάζεται  και να καταβάλλει αμοιβές σε Επιστήμονες Υγείας και Οργανισμούς Υγείας για μη προωθητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της κλινικής έρευνας και της κοινοποίησης της κλινικής τους εμπειρίας υπό την ιδιότητα του συμβούλου.  Αυτές οι αλληλεπιδράσεις αποτελούν βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο η GSK διασφαλίζει ότι τα φάρμακά της είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών.

Παροχή ανεξάρτητης ιατρικής εκπαίδευσης με νέους τρόπους: Η GSK βοηθάει τους επαγγελματίες υγείας στις  επιστημονικές τους αποφάσεις, στη διάδοση της γνώσης και ανεξάρτητης εκπαίδευσης  και στην απόκτηση βιωματικών πληροφοριών μέσω:

-της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών και συμβουλευτικών επιτροπών

–  της υποστήριξης της ιατρικής εκπαίδευσης με νέους και διαφοροποιημένους τρόπους

–  των δια ζώσης αλληλεπιδράσεων μαζί τους.

Το σύνολο αυτών των αλλαγών αναδεικνύει το πώς και το γιατί η GSK αλληλεπιδρά με τους επαγγελματίες υγείας εξαλείφοντας κάθε ενδεχόμενη εντύπωση του παρελθόντος περί της ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων και ανταποκρίνεται στην απαίτηση της κοινωνίας για μεγαλύτερη διαφάνεια.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ