Υψηλά ποσοστά ίασης σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο

  • Iatropedia
Η Gilead Sciences ανακοίνωσε τα αποτελέσματα από αρκετές κλινικές μελέτες φάσης 2 για την αξιολόγηση ερευνητικών χρήσεων του Harvoni και άλλων σχημάτων με βάση το Sovaldi για τη θεραπεία της χρόνιας λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο, συμπεριλαμβανομένων ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, ασθενών με ινώδη χολοστατική ηπατίτιδα C και ασθενών με πυλαία υπέρταση.

Τα εν λόγω δεδομένα παρουσιαστήκαν κατά την 50ή ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος (The International Liver Congress™ 2015) στη Βιέννη, στην Αυστρία.

«Οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις αυτές συγκαταλέγονται στις ομάδες ασθενών των οποίων τόσο η θεραπεία όσο και η ίαση παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες και οι οποίοι, μέχρι σήμερα, είχαν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές ή δεν είχαν καμία θεραπευτική επιλογή», δήλωσε ο Michael P. Manns, MD, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Ανόβερου στη Γερμανία. «Τα συγκεκριμένα δεδομένα αποδεικνύουν ότι, ακόμη και σε αυτές τις ομάδες ασθενών που είναι δύσκολο να θεραπευτούν, η θεραπεία από το στόμα που βασίζεται στο sofosbuvir μπορεί να επιτύχει υψηλά ποσοστά ίασης, βελτιώνει τα θεραπευτικά αποτελέσματα και γίνεται γενικά καλά ανεκτή με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας».

Το Harvoni και το Sovaldi έχουν εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία της χρόνιας λοίμωξης από τον HCV.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Harvoni ενδείκνυται για ασθενείς με γονότυπο 1 και το Sovaldi χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες και έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του σε ασθενείς με γονότυπους . Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Harvoni ενδείκνυται για ασθενείς με γονότυπο 1, 3, 4 και το Sovaldi χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες και έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του σε ασθενείς με γονότυπους .