πολυκυστικές ωοθήκες

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών*

Τι είναι η νόσος   Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών είναι τυπικά συσχετισμένο με διαταραχές της περιόδου, υπογονιμότητα, παχυσαρκία και δασυτριχισμό.    …