κλείσιμο του πνεύμονα

Ατελεκτασία*

Τι είναι η νόσος Ατελεκτασία: Η ατελεκτασία είναι η κατάσταση κατά την οποία οι κυψελίδες κάποιου τμήματος του πνεύμονα είναι…