φλεγμονή στους όρχεις

Επιδιδυμίτιδα*

Τι είναι η νόσος Επιδιδυμίτιδα είναι ο ιατρικός όρος για τη φλεγμονή της επιδιδυμίδας, του σωληνοειδούς εκείνου τμήματος της...