Υπουργείο Υγείας: Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του ψυχολόγου

  • Ρούλα Τσουλέα
νομοσχέδιο
Tο νομοσχέδιο προβλέπει την εφάπαξ χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος χωρίς να απαιτείται συστηματική ανανέωση.

Σε πλήρη ρύθμιση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στοχεύει η ίδρυση δημόσιου επιστημονικού φορέα, που προβλέπεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Θα καλύπτει το σύνολο των ψυχολόγων και θα διευθετεί τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος. Στόχος είναι η προστασία των πολιτών που αναζητούν υπηρεσίες ψυχολογικής βοήθειας.

Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει προβεί σε πλήρη ρύθμιση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ) και η Πρωτοβουλία Σύστασης ΝΠΔΔ Ψυχολόγων Ελλάδος.

«Η ίδρυση δημόσιου επιστημονικού φορέα είναι εξαιρετικά αναγκαία, ειδικά σήμερα που οι αλλεπάλληλες κοινωνικές κρίσεις ωθούν ολοένα και περισσότερους πολίτες στην αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας και υποστήριξης», προσθέτουν.

Σύμφωνα με πρόταση των δύο οργανισμών, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) θα είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν όλοι οι ψυχολόγοι που διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Θα διατηρείται Μητρώο, αναρτημένο στο διαδίκτυο και συνδεδεμένο με τον διαδικτυακό ιστότοπο της Ελληνικής Δημοκρατίας (gov.gr). Οι πολίτες θα μπορούν να ανατρέχουν σε αυτό για να αναζητούν τους επαγγελματίες και τις υπηρεσίες που χρειάζονται.

Την πρόταση είχαν καταθέσει οι δύο οργανισμοί στον υφυπουργό Ψυχικής Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον περασμένο Απρίλιο. Η Πρωτοβουλία Σύστασης ΝΠΔΔ Ψυχολόγων Ελλάδος υποστηρίζεται από περισσότερους από 3.000 επαγγελματίες ψυχολόγους.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει την εφάπαξ χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος χωρίς να απαιτείται συστηματική ανανέωσή της. Προβλέπει ακόμα τη συμμετοχή στο ΝΠΔΔ όλων ανεξαιρέτως των ψυχολόγων (τοπικά, περιφερειακά και εθνικά).

Το ΝΠΔΔ αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ψυχολόγων και το συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σχετικά με:

  • Τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος της/του ψυχολόγου στην Ελλάδα ως επαγγέλματος δημοσίου συμφέροντος,
  • Την οργάνωση, αξιοποίηση και επιστημονική-επαγγελματική βελτίωση των διακριτών υπηρεσιών της/του σε όλους τους τομείς
  • Την πρόταση μέτρων διαφύλαξης του επαγγελματικού κύρους και της αποτελεσματικότητας των ψυχολογικών υπηρεσιών.

Αποτελεί όργανο προστασίας των έννομων συμφερόντων όλων των ψυχολόγων και όλων των πολιτών που προσφεύγουν στις υπηρεσίες τους και ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια εισαγγελική Αρχή για περιστατικά αντιποίησης του επαγγέλματος της/του ψυχολόγου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι, όπως όλα τα ΝΠΔΔ επαγγελματιών Υγείας (π.χ. ιατρών, νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών, διαιτολόγων κ.ά.), έτσι και αυτό των ψυχολόγων θα είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο.

Θα έχει δική του περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και θα αναπτύσσει και θα διαφυλάσσει την επαγγελματική ταυτότητα της/του ψυχολόγου στο «σύστημα επαγγελμάτων» ως «επιστήμονα-επαγγελματία».

Κώδικας δεοντολογίας

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα τη διαμόρφωση Πεδίων Άσκησης Επαγγέλματος, επεξεργάζεται, προτείνει και επικαιροποιεί τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και εποπτεύει την τήρησή του, διαθέτοντας πειθαρχικές διαδικασίες.

Το ΝΠΔΔ εκπροσωπείται σε θεσμοθετημένα όργανα/επιτροπές διαλόγου υπουργείων που χαράσσουν πολιτική ή παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο επάγγελμα της/του ψυχολόγου και τους πολίτες που αναζητούν ψυχολογικές υπηρεσίες. Κεντρικά όργανα διοίκησης είναι:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τα μέλη
  • Η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των μελών

Προβλέπονται Περιφερειακά Τμήματα που συνενώνουν και εκπροσωπούν τις/τους ψυχολόγους βάσει περιφέρειας, τα οποία διοικούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή, που εκλέγεται από τα μέλη, και την Περιφερειακή Συνέλευση των μελών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: iStock