Υπουργεία Παιδείας και Υγείας: Συγκροτούν επιτροπή για τη συνεχή εκπαίδευση των γιατρών

  • Iatropedia
Επιτροπή για την ανάληψη δράσεων σε επίπεδο προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, συγκροτούν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας με έδρα το κεντρικό κτήριο του ΥΥΚΑ στην Αριστοτέλους και αντικείμενο τη συνεχή εκπαίδευση των γιατρών σε όλες τις βαθμίδες.

Η 13μελής διυπουργική επιτροπή θα έχει 5ετή θητεία και επικεφαλής της θα είναι ένας επιστήμονας υψηλού κύρους και αναγνώρισης. Μέλη της θα είναι οι γενικοί γραμματείς Υγείας και Παιδείας, ο αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), εκπρόσωπος της Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ), ένας εκπαιδευτικός ιατρικού τμήματος, ένας εκπαιδευτικός από ΑΕΙ νοσηλευτικής, ένας εκπαιδευτικός από ΤΕΙ Νοσηλευτικής, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Διδακτικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) και ένας πανεπιστημιακός παιδοψυχίατρος.

Θα υπάρχει εξάλλου μόνιμη ομάδα εργασίας η οποία θα απαρτίζεται από τους εκάστοτε προέδρους των Ιατρικών Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και τους αναπληρωτές προέδρους ως αναπληρωτές τους, δύο εκπροσώπους των υπουργείων Υγείας και Παιδείας και ένα μέλος ΔΕΠ.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Υγείας και Παιδείας, αντικείμενο της ομάδας εργασίας αποτελεί ο συντονισμός και η συνεργασία των ιατρικών τμημάτων της χώρας σε ζητήματα προπτυχιακής, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας.

Η επιτροπή θα κάνει εισηγήσεις για τα παρακάτω:

– Τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας για τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τεχνολόγους και τους λοιπούς επαγγελματίες Υγείας σε εναρμόνιση με την εθνική στρατηγική για την Υγεία και με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των ευρωπαϊκών θεσμών.

– Τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και πόρων που αφορούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.

– Την αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των νοσοκομείων στα οποία λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια.

– Θα αναλάβει, επίσης, τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ειδική αγωγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν