Τέλος στην εικαζόμενη συναίνεση στους υποψήφιους δωρητές οργάνων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η οικογένεια θα λαμβάνει την τελική απόφαση για τη δωρεά οργάνων, ακόμη και αν ο υποψήφιος δότης είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να προσφέρει τα όργανά του αλλά βέβαια το είχε κάνει προφορικά και όχι γραπτά ή με άλλο επίσημο τρόπο. Η κατάργηση της "εικαζόμενης συναίνεσης" προβλέπεται από το άρθρο 260 του πολυνομοσχεδίου.

Ο ισχύον νόμο προβλέπει ότι η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο, πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

Όπως αυτό αλλάζει με το άρθρο 260 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, που αναφέρει ότι η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων, ιστών και κυττάρων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται με σύμφωνη γνώμη της οικογένειας, ακόμη και στην περίπτωση που ο υποψήφιος δότης δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του όσο ζούσε.

Συναίνεση της οικογένειας δεν απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο νεκρός είχε εκδώσει εν ζωή ειδική κάρτα δότη οργάνων!

Ωστόσο γίνεται πιο εύκολη η διαδικασία δωρεάς οργάνων από άτομα τα οποία έχουν προσωπική σχέση με υποψήφιο λήπτη (γονείς, αδέλφια, σύντροφοι….) όταν πρόκειται να δώσουν πχ νεφρό που δωρίζεται από ζώντα.

Με τον ισχύοντα νόμο για προσφορά οργάνου από ζώντα δότη πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση. Αλλά σύμφωνα με όσα προβλέπονται τώρα, την απόφαση λαμβάνει πλέον μη αμειβόμενη επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Μάλιστα με το άρθρο 260 του πολυνομοσχεδίου, για τη μεταμόσχευση οργάνου σε άτομο που συνδέεται συναισθηματικά με τον δότη, απαιτείται στο εξής άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Προϋποθέσεις

-Για να δοθεί η άδεια, πρέπει να προηγηθεί απόφαση μη αμειβόμενης επιτροπής, που αποτελείται:

-Από έναν πρωτοδίκη, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο λήπτης.

Από εκπρόσωπο του ΕΟΜ.

-Έναν ψυχίατρο και έναν κοινωνικό λειτουργό.

Η επιτροπή θα συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση περί της ύπαρξης προσωπικής σχέσης και συναισθηματικού συνδέσμου, που δικαιολογεί το αίτημα για μεταμόσχευση. Με έγγραφη συγκατάθεση του δωρητή και του λήπτη, τα μέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν πλήρη έλεγχο και αξιολόγηση κάθε είδους προσωπικά δεδομένα δότη και λήπτη. Μπορούν, επίσης, να εξετάζουν τις συνθήκες της καθημερινής τους διαβίωσης, των κοινωνικών τους σχέσεων, της εργασίας τους, του ιατρικού τους φακέλου και του ποινικού τους μητρώου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν