Τα νέα… παλιά του προϋπολογισμού για το 2019 που αφορούν στην Υγεία

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τα νέα είναι ότι για την Ειδική Αγωγή προβλέπεται η πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις προσωπικού που τώρα απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" προβλέπεται η μονιμοποίηση 3.000 εργαζομένων. Κατά τα άλλα, αναφέρεται ότι όλοι οι φορείς θα έχουν πλεόνασμα, θα αποκτήσουμε επιτέλους πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και Οργανισμό ΗΤΑ ενώ δεν θα μας λείψουν καινοτόμα φάρμακα. Λέμε τώρα...

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, τα δημόσια νοσοκομεία και το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αναμένεται για φέτος να κλείσουν με θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 161 εκατ. ευρώ, που είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις.

Ως προς τα έσοδα, αν και οι συνολικές μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ήταν μειωμένες σε σχέση με του 2017, οι επιδράσεις από την μείωση εμφανίζονται εξισορροπημένες από την περαιτέρω ομαλοποίηση των μεταβιβάσεων του ασφαλιστικού συστήματος (ΕΟΠΥΥ).

Για το 2019 το υπουργείο Υγείας αναμένεται, μεταξύ άλλων, να συνεχίσει σειρά διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ με την επιπλέον επέκταση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), την ενίσχυση του ΕΣΥ, την παγίωση της νέας φαρμακευτικής πολιτικής με προτεραιότητα στην εδραίωση του νεοσύστατου μηχανισμού της αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας και των τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ), σε συνδυασμό με τη διαπραγμάτευση προσιτών τιμών για τα ακριβά φάρμακα, την τροποποίηση των Οργανισμών των νοσοκομείων, την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Συστήματος Υγείας, την έμφαση στον καθολικό εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού και την αναβαθμισμένη υγειονομική φροντίδα των προσφύγων-μεταναστών.

Εξάλλου, το 2019 αναμένεται και η έναρξη της λειτουργίας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, η οποία στοχεύει στη δημιουργίας κεντρικού συστήματος προμηθειών, αναφερόμενο στο σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του συστήματος ΠΦΥ, καθώς και των λοιπών δομών παροχής φροντίδας υγείας.

Η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού επισημαίνει τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης των παρόχων υγείας σε δεδουλευμένη βάση εντός του ορίου των 2.001 εκατ. ευρώ και 1.455 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, κυρίως με τη χρήση των μηχανισμών αυτόματων επιστροφών (clawback) και του κλιμακούμενου ποσοστού επιστροφής (rebate).

Επίσης, διασφαλίζεται η ροή των ασφαλιστικών εισφορών από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τον ΕΟΠΥΥ, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην ομαλή εξυπηρέτηση των πληρωμών του φορέα.

Εποπτευόμενοι φορείς

Τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του υπουργείου Υγείας, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) ΑΕ, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), αναμένεται να εμφανίσουν τόσο για το 2018 όσο και για το 2019 θετικό αποτέλεσμα ύψους 19 εκατ. ευρώ, προερχόμενο κατά κύριο λόγο από τον ΕΟΦ.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ για το έτος 2018 αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ, οφειλόμενο σε δαπάνες για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, το οποίο θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα, ενώ για το έτος 2019 προβλέπεται ισοσκελισμένο αποτέλεσμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ