ΣΥΝΟΨΥΝΟ-ΕΣΥ: Υποστελέχωση, ελλείψεις, νέοι οργανισμοί επί τάπητος

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Προ ημερών πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων ΕΣΥ Ν. Αττικής µε τη Διοικήτρια και τον Αναπληρωτή Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής «ΔΑΦΝΙ». Αντικείµενο της συνάντησης από την πλευρά του ΣΥΝΟΨΥΝΟ ήταν η παρουσίαση των προβληµάτων που απασχολούν τους νοσηλευτές. Ειδικότερα δε, τέθηκε για ακόµη µια φορά το σηµαντικό πρόβληµα που υπάρχει σχετικά µε την υποστελέχωση νοσηλευτικού προσωπικού.

Η απάντηση της Διοίκησης ήταν ότι για 16 μόνιµους Νοσηλευτές η διαδικασία είναι στο τελικό στάδιο όπου γίνεται η συλλογή των δικαιολογητικών για να βγει το ΦΕΚ για την απόφαση διορισµού. Για 1 Νοσηλευτή ΤΕ για το «18 Άνω» και άλλους 2 βοηθούς νοσηλευτών η διαδικασία είναι στο στάδιο ανακήρυξης των επιτυχόντων.

Τέσσερις νοσηλευτές και άλλοι 17 βοηθοί νοσηλευτών (ΟΑΕΔ) προσλήφθηκαν σταδιακά από 23/11/2017 µέχρι 9/2/2018, ενώ για 4 νοσηλευτές και 23 άτοµα Βοηθητικό Νοσηλευτικό Προσωπικό ανανεώθηκε η θητεία τους, για ακόµη ένα χρόνο. Τρεις ακόµη µόνιµοι βοηθοί νοσηλευτών διορίστηκαν πρόσφατα µε τις διατάξεις του Ν. 2643/98.

Τέλος, µετά τη συζήτηση, συµφωνήθηκε ότι οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες και θα γίνει σχετικό αίτηµα προς το υπουργείο Υγείας για επιπλέον αριθµό σε νέα προκήρυξη. Αναφορικά, µε την έλλειψη τραπεζοκόµων και την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων της ανάλογης υπηρεσίας στο νοσηλευτικό προσωπικό, γίνεται προσπάθεια από την πλευρά της Διοίκησης να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες µέσω ΚΟΙΣΠΕ και στη συνέχεια να καλυφθούν όλες οι ανάγκες µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας.

Ασθενοφόρα

Όσον αφορά, την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρου, ενηµερωθήκαµε ότι υπάρχει αίτηµα για την παραχώρηση δύο ακόµη ασθενοφόρων από το ΕΚΑΒ και έγινε κατανοητή η ανάγκη για κάλυψη µε οδηγό να είναι συνεχής και θα γίνει σχετικό αίτηµα προς το ΕΚΑΒ.

Διατυπώθηκε από το ΣΥΝΟΨΥΝΟ, εκ νέου, η αναγκαιότητα συµµετοχής όλων των επαγγελµατιών και στην απογευµατινή υπηρεσία, τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΦΕΚ 661/200), προκειµένου να εφαρµοστούν τα προγράµµατα αποκατάστασης.

Από την πλευρά της Διοίκησης διατυπώθηκε η άποψη ότι προτεραιότητα και υποχρέωση όλων των επαγγελµατιών, θα πρέπει να είναι το όφελος των ασθενών και η κάλυψη των αναγκών τους και το έργο της Αποκατάστασης είναι αυτονόητο ότι αφορά όλη την πολυκλαδική οµάδα.

Προτάθηκε από το ΣΥΝΟΨΥΝΟ η δηµιουργία ειδικής οµάδας διαχείρισης περιστατικών που εκδηλώνουν βίαιη και επικίνδυνη συµπεριφορά, µε την πρόσληψη ανάλογου αριθµού προσωπικού. Ζητήθηκε από τη Διοίκηση προς το ΣΥΝΟΨΥΝΟ η αποστολή συγκεκριµένου υποµνήµατος, προκειµένου να εξεταστεί ως θέµα και η πρώτη εντύπωση φαίνεται θετική.

Η Διοίκηση παρουσίασε επιπλέον, τις ενέργειες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν τη συνέχιση της λειτουργίας του νοσοκοµείου και την ανάπτυξη επιπλέον υπηρεσιών.

Ενδεικτικά από την ΣΥΝΟΨΥΝΟ-ΕΣΥ ενημερώνουν ότι:

• Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη προετοιµασία της λειτουργίας του ΚΨΥ Αθηνών, ώστε να γίνει εφικτή η έκδοση ΚΥΑ για τη σύστασή του. Αναµένεται η έκδοση απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ.
• Λειτουργία προγράµµατος Τηλεψυχιατρικής.
• Σχεδιασµός για τη δηµιουργία Νευρολογικής Κλινικής.
• Σχεδιασµός για τη δηµιουργία Κλινικής Detox.
• Προώθηση αιτήµατος για αγορά Αξονικού Τοµογράφου.
• Ανάπτυξη συνεργασίας µε Πανεπιστηµιακούς και ερευνητικού φορείς.
• Υπογραφή συνεργασίας µε τη Διοίκηση των Νοσοκοµείων «Έλενα» και «Αλεξάνδρα» για την ανάπτυξη συνεργασίας µε σκοπό εξαρτηµένες µητέρες να ενηµερώνονται για τη δυνατότητα θεραπείας τους στο Πρόγραµµα Απεξάρτησης Μητέρων του «18 Άνω».
• Ενίσχυση της λειτουργίας του ΚΟΙΣΠΕ «Διάπλους» µε εκχώρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού.
• Απόφαση ΔΣ για εκχώρηση του αναψυκτηρίου «ΧΑΡΑ» σε ΚΟΙΣΠΕ.
• Δροµολόγηση της διαδικασίας για πιστοποίηση Κέντρου Δια Βίου Εκπαίδευσης.
• Έγιναν αποδεκτά αιτήµατα προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και αφορούν υποθέσεις από τα 3 ψυχιατρεία της χώρας, να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και επίσης, να λαµβάνεται υπόψη ο τόπος νοσηλείας των ψυχικά ασθενών, που εισάγονται µε τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας.
• Γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων έργα που αφορούν το ΨΝΑ.
• Σε τελική φάση επεξεργασίας βρίσκεται ο Νέος Οργανισµός του νοσοκοµείου.
• Βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας του 7ου ΨΤΕ.
• Ενίσχυση του Γραφείου Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας µε 2 υπαλλήλους και έκδοση εντύπου για τα δικαιώµατα των Ληπτών.
• Tακτική παρουσία διερµηνέα στις εφηµερίες (φαρσί και αραβικά) – Συµφωνία µε Κάριτας.

Η συζήτηση πραγµατοποιήθηκε σε πολύ εποικοδοµητικό κλίµα και δόθηκαν οι διαβεβαιώσεις, ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που καταβάλει το νοσηλευτικό προσωπικό στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο νοσοκοµείο και ευθύνη της Διοίκησης είναι να σταθεί αρωγός και να παρέχει όλα τα εχέγγυα µέσα ώστε αυτές οι προσπάθειες να γίνουν ακόµη πιο αποτελεσµατικές.

Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής
Ο Πρόεδρος                     Η Γ. Γραµµατέας

Γεώργιος Αβραµίδης        Ελένη Ντάτση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν