ΣΥΝΟΨΥΝΟ-ΕΣΥ: Σημαντικά λάθη σε δύο Υπουργικές Αποφάσεις

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους προς τις ηγεσίες δύο υπουργείων τα μέλη της ΣΥΝΟΨΥΜΟ -ΕΣΥ, δηλαδή των νοσηλευτών του ΕΣΥ που υπηρετούν σε ψυχιατρικές δομές, "στις δύο Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες έρχονται να τροποποιήσουν προηγούµενές σας, που είχαν εκδοθεί τον Ιούνιο 2015, διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν σηµαντικά λάθη". Για αράδειγμα, υπάρχουν διευθύνσεις που δεν ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες Μονάδες, αλλά και Μονάδες, χωρίς διευθύνσεις.

Σημαντική παρέμωαση στους υπουργούς Παιδείας και Υγείας έκαναν τα μέλη της ΣΥΝΟΨΥΝΟ-ΕΣΥ αποστέλοντας επιστολή με την οποία τους υποδεικνύουν σημαντικά λάθη σε υπουργικές αποφάσεις που έχουν βγαλει. Από τις παρατηρήσεις κιαι μόνο είναι σαφές ότι η εργασία στα δύο υπουργείο έχει γίνει πρόχειρα και από μάλλον…αναρμόδιους.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή:

Υπουργό Υγείας
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί

Θέµα: Συστάσεις Τοµέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Ένταξη Μονάδων Ψυχικής
Υγείας

Με αφορµή την έκδοση των δύο Αποφάσεών σας µε Αριθµ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ31460 (ΦΕΚ Β 1518/2018) και Αριθµ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ30510 (ΦΕΚ Β 1512/2018), το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων ΕΣΥ Ν. Αττικής επισηµαίνει τα ακόλουθα:

Μελετώντας τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες έρχονται να τροποποιήσουν προηγούµενές σας, που είχαν εκδοθεί τον Ιούνιο 2015, διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν σηµαντικά λάθη, τα οποία κατά την άποψή µας χρήζουν άµεσης διόρθωσης, κυρίως όµως διαφωνούµε στο πνεύµα µε το οποίο διαµορφώθηκαν.

Ενδεικτικά:

Στον 3ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας, έχετε το 4ο Τµήµα Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί» να µην συνδέεται µε τα Εξωτερικά του Ιατρεία, τα οποία κακώς, συνδέονται µε το 3ο Τµήµα Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί» και όχι µε του 4ου. Επίσης, ο Δήµος Νίκαιας –Ρέντη που ανήκει στον 3ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας συνδέεται σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση µε τον Ψυχιατρικό Τοµέα του Γ.Ν. «Θριάσιο» και όχι µε τον Ψυχιατρικό Τοµέα του Γ.Ν. Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήµων».

Στον 7ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας, έχετε το 6ο Τµήµα Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί» να συνδέεται µε τα Εξωτερικά Ιατρεία του 5ου Τµήµατος Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί» και όχι µε τα δικά του, τα οποία κακώς συνδέονται µε το 5ο Τµήµα Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί».

Στον 8ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας, έχετε το 3ο Τµήµα Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί» να συνδέεται εκτός απο τα Εξωτερικά Ιατρεία του 3ου Τµήµατος Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί» και µε τα Εξωτερικά Ιατρεία του 4ου Τµήµατος Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί», τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν στον 3ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας και να συνδέονται µε το αντίστοιχο Τµήµα.

Στον 9ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας, έχετε το 5ο Τµήµα Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί» να συνδέεται µε τα Εξωτερικά Ιατρεία του 6ου Τµήµατος Εισαγωγών του ΨΝΑ «Δαφνί» και όχι µε τα δικά του.

Επίσης, στον 4ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας, τα Προστατευµένα Διαµερίσµατα Αχαρνών (6-10) έχουν καταργηθεί απο καιρού. Οπότε, δεν υπάρχουν. Στη θέση τους έχει αναπτυχθεί άλλη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης η οποία δεν φαίνεται πουθενά.

Το ίδιο και η Παλµύρα Α΄ του ΨΝΑ «Δαφνί», που φαίνεται να ανήκει ως Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στον 10ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας, ενώ έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια.

Τέλος, υπάρχουν διευθύνσεις όπου δεν ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες Μονάδες, αλλά και Μονάδες, χωρίς διευθύνσεις. Όλες αυτές οι προαναφερόµενες αρνητικές διαπιστώσεις είναι ενδεικτικές, υπάρχουν προφανώς κι άλλες.

Γενικά, όσον αφορά τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητο, να γίνει τροποποίηση της σύστασης των περισσότερων Ξενώνων σε Οικοτροφεία. Γιατί απλά εδώ και χρόνια λειτουργούν ως Οικοτροφεία. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούµε ότι ο σχεδιασµός της Τοµεοποίησης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, θα πρέπει να γίνει έχοντας υπόψη τα επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, τον πληθυσµό ευθύνης της και την ύπαρξη και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου Δικτύου Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Επειδή, δυστυχώς, στις δύο Υπουργικές Αποφάσεις (Αριθµ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ31460
(ΦΕΚ Β 1518/2018) και Αριθµ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ30510 (ΦΕΚ Β 1512/2018) υπάρχουν σηµαντικά λάθη και παραλήψεις, παρακαλούµε όπως προβείτε άµεσα στην κατάργησή τους, προκειµένου να τεθεί ένα νέο πλαίσιο διαλόγου µεταξύ των Επιστηµονικών και Συνδικαλιστικών Φορέων των Επιστηµόνων Ψυχικής Υγείας (Ψυχιάτρων, Νοσηλευτών, Κοινωνικών Λειτουργών κ.α.), ώστε να προκύψει ένας πιο αποτελεσµατικός σχεδιασµός, για την κάλυψη των υφιστάµενων αναγκών, προς όφελος των ασθενών µας.

Με τιµή.
Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραµµατέας
Γεώργιος Αβραµίδης Ελένη Ντάτση

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν