Στενή παρακολούθηση από την ΕΕΜΥΥ της διαδικασίας επιλογής νέων διοικητών στα νοσοκομεία

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ανακοίνωση για την παρακολούθηση της διαδικασίας επιλογής διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των κρατικών νοσοκομείων αλλά και γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων έβγαλε η ΕΕΜΥΥ (Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας).

 

Όπως αναφέρει, στις 19 Ιανουαρίου 2016 (ώρα 15:00) λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, για τις 146 προκηρυχθείσες θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συνολικά μέχρι τρεις (3) θέσεις, σε μία ή δύο Υγειονομικές Περιφέρειες.

«Το Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ ύστερα από ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίαση της 4-1-2016, προτίθεται να παρακολουθήσει στενά την όλη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και αξιοκρατικής επιλογής των νέων Διοικητών ώστε, ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα, να καθορίσει τις ενδεχόμενες μετέπειτα δράσεις και παρεμβάσεις του, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να γνωστοποιηθούν στην ΕΕΜΥΥ, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2016, οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν εκ μέρους Μελών της εταιρείας μας. Η ηλεκτρονική γνωστοποίηση στο e-mailinfo@eemyy.gr πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αντίγραφο του υποβληθέντος βιογραφικού Europass  και

2. τις Θέσεις για τις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον (Διοικητή ή Αναπλ. Διοικητή και Νοσοκομείο).

Το Αρχείο Υποψηφιοτήτων που θα δημιουργηθεί, θα είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο της ΕΕΜΥΥ και θα αποτελέσει βασικό συγκριτικό στοιχείο, για την αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας της τελικής επιλογής Διοικητών και Αναπλ. Διοικητών ανά νοσοκομείο.

Διευκρινίζεται ότι αυτή η πρωτοποριακή διαδικασία δεν αποβλέπει μόνο στην προστασία των ηθικών δικαιωμάτων και νόμιμων επαγγελματικών συμφερόντων των Μελών της ΕΕΜΥΥ, αλλά υπηρετεί κυρίως την ανάγκη αποτελεσματικής και Ασθενοκεντρικής Διοίκησης των Κρατικών Νοσοκομείων, έναντι κάθε συντεχνιακής, κομματικής ή άλλης, ενδεχόμενης αναξιοκρατικής σκοπιμότητας».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν