Στα κάγκελα οι γιατροί για τις νέες επιστημονικές εταιρείες! Τι αλλάζει

  • Iatropedia
Κάθε ειδικότητα και τη δική της επιστημονική εταιρεία και όχι περισσότερες φαίνεται ότι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που πήρε το δρόμο για τη Βουλή. ΤιΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου πάντως τάσσεται κατά των αλλαγών ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι οι εκπρόσωποι του κλάδου που θεωρούν πως το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις αλλαγές στις επιστημονικές εταιρείες, είναι ...ρουσφετολογικού χαρακτήρα.

Με βάση το νομοσχέδιο, η εγγραφή των γιατρών είναι υποχρεωτική ενώ εξαιρούνται όσοι έχουν παραπέσει σε παραπτώματα και έχει ακολουθηθεί δικαστική διαδικασία.

Παράλληλα στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία για το πως θα ορίζεται το περιεχόμενο των ειδικοτήτων ιατρικής ενώ προβλέπει και την ένταξη νέων ειδικοτήτων.

Διαβάστε όλο το σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ

 

«Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο 1

 

Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών

1. Για κάθε ιατρική ειδικότητα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ. 1

του παρόντος, συνιστάται μία «Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία». Σε

περίπτωση που αναγνωριστεί νέα ιατρική ειδικότητα συνιστάται αντίστοιχη

Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία.

 

Εάν καταργηθεί κάποια ειδικότητα, η

υπάρχουσα Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία καταργείται.

Κάθε Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία είναι σωματείο κατά τις διατάξεις του

Αστικού Κώδικα με σκοπό τη συμβολή στην οργάνωση, παροχή και

αξιολόγηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καθώς

και στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των

ιατρών, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των

δεξιοτήτων του ιατρικού δυναμικού.

2. Κάθε Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα.

 

Άρθρο 2

 

Μέλη

1.Καθένας που έχει αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας υποχρεούται να

εγγραφεί ως μέλος στην αντίστοιχη Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία

προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπει το καταστατικό αυτής. Το

διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει

το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου μόνο αν δεν

συμπληρώνει τα τυπικά προσόντα ή συντρέχει περίπτωση κωλύματος στην

εγγραφή του ως μέλος του σωματείου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του

παρόντος νόμου.

 

2. Δικαίωμα εγγραφής ως μέλος σε Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία,

αναγνωρίζεται στους ιατρούς που έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος και

κατέχουν τίτλο της οικείας ιατρικής ειδικότητας. Κατ’ εξαίρεση ιατροί καθηγητές Πανεπιστημίου που το γνωστικό αντικείμενο το οποίο υπηρετούν

στο Πανεπιστήμιο είναι διαφορετικό από την ειδικότητα που έχουν δύνανται

να εγγραφούν στην Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία που αντιστοιχεί στο

γνωστικό τους αντικείμενο αντί της Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας της

ειδικότητας που έχουν, αποκλειόμενης της εγγραφής τους και στις δύο

Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες.

 

3.Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες

παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του

επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς

δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους

στην ιατρική επιστήμη και στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας. Διατάξεις

καταστατικών που περιορίζουν τον αριθμό των μελών είναι άκυρες.

 

4. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 3

 

Κωλύματα εγγραφής-περιορισμοί

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρίας ή ειδικός

συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή

απόφαση της Επιστημονικής Κοινότητας οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο,

ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της Επιστημονικής

Ιατρικής Εταιρίας:

 

α) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα ή έχει

καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει

καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που

εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών

(3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα

της χρήσης ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπείας,

κλοπής, υπεξαίρεσης, δόλιας χρεοκοπίας, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγή,

δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης,

εκβίασης, εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών,

περί όπλων και περί μεσαζόντων.

β) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του

δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

 

2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας το

προσωπικό της, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας

του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι

συνάπτουν σύμβαση με την Επιστημονική Ιατρική Εταιρία για παροχή

υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι

εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης

εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η

εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε

τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

 

3. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του

παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους ως μέλη της

Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας.

 

Άρθρο 4

 

Διοίκηση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών

1. Η Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό

Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,

Γραμματέα και έξι μέλη.

 

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και τα μέλη προέρχονται από

τα μέλη της Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.

είναι τιμητική και άμισθη.

 

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται από το σύνολο

των μελών από κοινό ψηφοδέλτιο. Τα προσόντα για την εκλογή στις θέσεις

του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα καθορίζονται στο

Καταστατικό της.

 

4. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το σύνολο

των μελών από κοινό ψηφοδέλτιο. Στη σύνθεση του Δ.Σ συμμετέχουν

υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας ιατρός μέλος ΔΕΠ, ένας ιατρός που υπηρετεί

σε μονάδα που ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ένας ιδιώτης ιατρός. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την Εταιρεία της Γενικής –

Οικογενειακής Ιατρικής. Η θητεία του Δ.Σ είναι τριετής και δύναται να

ανανεώνεται μία μόνο φορά. Οι εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ διενεργούνται

κάθε τρία έτη. Επιτρέπεται η ψήφος με επιστολή καθώς και η ηλεκτρονική

ψήφος.

 

Άρθρο 5

 

Πόροι Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών

Πόροι των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για

την κάλυψη παντός είδους λειτουργικών αναγκών τους, είναι:

 

α) Η ετήσια εισφορά των μελών το ύψος της οποίας καθορίζεται από το

καταστατικό της οικείας Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας και δε μπορεί να

υπερβαίνει κατ’ έτος τα πενήντα (50) Ευρώ.

β) Οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες.

γ) Οι συνδρομές από την οργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων.

 

Άρθρο 6

 

Συνελεύσεις-Αρχαιρεσίες-Όργανα

 

Το καταστατικό κάθε Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας, με την επιφύλαξη των

διατάξεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τις

αρχαιρεσίες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύγκλησης και συμμετοχής

των μελών στις συνελεύσεις, τη λήψη αποφάσεων σε αυτές, τα όργανα του

σωματείου, τη συγκρότηση των οργάνων, τη λειτουργία και την οργάνωση του

σωματείου, τα προσόντα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα, την

αναπλήρωσή τους, τον τρόπο κατανομής των αρμοδιοτήτων στα μέλη του ΔΣ,

την άσκηση των καθηκόντων τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Άρθρο 7

 

Βιβλία

1. Κάθε Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:α) Μητρώου Μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων – Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

ζ) Αρχείο επιστημονικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Τμήμα Ιατρικού και

λοιπού επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας

της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την

ανάκληση της ειδικής αναγνώρισης της Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας του

άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 8

 

Αρμοδιότητες των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών

Αρμοδιότητα κάθε Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας είναι:

α) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για τις

ιατρικές πράξεις της κάθε ειδικότητας,

β) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ., σχετικά με τον ιδανικό συνολικό αριθμό ιατρών

της αντίστοιχης ειδικότητας στο πλαίσιο σχετικού 10ετούς προγραμματισμού.

γ) Η επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων συναφών με την ειδικότητά τους,

δ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας από

τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο, όπως και κάθε νέας ειδικότητας που

αναγνωρίζεται, της διάρκειας εκπαίδευσης συνολικά και στα επί μέρους

γνωστικά αντικείμενα, του είδους της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό και

του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών,

ε) Η κατάρτιση καταλόγου μελών της ειδικότητας για συγκρότηση σωμάτων

εκλεκτόρων, κριτών και αξιολογητών που αφορούν κάθε κρίση

στ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την κτήση του

τίτλου ειδικότητας.ζ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Ιατρικής

Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και έλεγχος

υλοποίησης αυτών.

η) Ο συντονισμός και διαχείριση ερευνητικών, κλινικών πρωτοκόλλων ή

επιδημιολογικών μελετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για αυτές τις

μελέτες.

θ) Η βεβαίωση εγγραφής των μελών στα αρχεία της προκειμένου να

ασκήσουν την αντίστοιχη ειδικότητα.

ι) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε κάθε Επιστημονική Ιατρική

Εταιρεία σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

Άρθρο 9

 

Ειδική Αναγνώριση

 

1. Η Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει την παροχή

ειδικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από

αίτηση του Δ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Υγείας εφόσον η Ιατρική

Επιστημονική Εταιρεία:

 

α) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών καταστατικό και

πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

β) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία.

 

2. Μετά την παροχή ειδικής αναγνώρισης η Επιστημονική Ιατρική Εταιρεία

εγγράφεται στο Μητρώο Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών που τηρείται στο

Τμήμα Ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης

Επαγγελμάτων Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 

3. Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης της Ιατρικής Επιστημονικής

Εταιρείας ανακαλείται αν διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων του

παρόντος νόμου, του Αστικού Κώδικα ή του καταστατικού τους.

 

Άρθρο 10

 

Ιατρικές ειδικότητες

 

1. Ως ιατρικές ειδικότητες αναγνωρίζονται οι εξής:

1) Αγγειοχειρουργική, 2) Αιματολογία, 3) Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, 4)

Ακτινολογία- Ιατρική Απεικόνιση, 5) Αλλεργιολογία Κλινική Ανοσολογία, 6)

Αναισθησιολογία, 7) Βιοπαθολογία –Εργαστηριακή Ιατρική, 8)

Γαστρεντερολογία, 9) Γενική – Οικογενειακή Ιατρική, 10) Δερματολογία –

Αφροδισιολογία, 11) Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός, 12)

Εσωτερική Παθολογία, 13) Ιατρική Γενετική, 14) Ιατρική της Εργασίας, 15)

Ιατροδικαστική, 16) Kαρδιολογία, 17) Κοινωνική Ιατρική-Δημόσια Υγεία,

18)Κυτταρολογία, 19) Μαιευτική-Γυναικολογία, 20) Νευρολογία, 21)

Νευροχειρουργική, 22) Νεφρολογία, 23) Ορθοπαιδική Χειρουργική και

Τραυματολογία 24) Ουρολογία 25) Οφθαλμολογία, 26) Παθολογική

Ανατομική, 27) Παθολογική Ογκολογία, 28) Παιδιατρική, 29)

Παιδοψυχιατρική, 30) Πλαστική Χειρουργική, 31) Πνευμονολογία –

Φυματιολογία, 32) Πυρηνική Ιατρική, 33) Ρευματολογία, 34) Στοματική και

Γναθοπροσωπική Χειρουργική, 35) Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, 36)

Χειρουργική, 37) Χειρουργική Θώρακα, 38) Χειρουργική Παίδων, 39)

Ψυχιατρική, 40) Ωτορινολαρυγγολογία –Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου,

 

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού

Υγείας, μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία εκδίδεται μετά από

εισήγηση της οικείας Επιστημονικής Ιατρικής Εταιρείας, καθορίζεται το

γνωστικό αντικείμενο κάθε ειδικότητας από τις προβλεπόμενες στην

παράγραφο 1, η διάρκεια εκπαίδευσης συνολικά και στα επί μέρους γνωστικά

αντικείμενα, το είδος της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό, καθώς και κάθε

άλλο σχετικό ζήτημα.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού

Υγείας μετά από γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., μπορεί να αναγνωρίζεται νέα

ειδικότητα.

 

4.Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 415/94, 379/95, 204/98 και του

άρθρου 17 του ν.3172/2003 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος όπως

ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

 

Στο Σαμαρά και στα κόμματα οι Έλληνες φαρμακοβιομήχανοι για τα γενόσημα! Τι θα ζητήσουν

 

Απίστευτο: Άφησαν χωρίς εμβόλια γρίπης τους αστέγους!

 

Απίστευτο: Άφησαν χωρίς οδοντίατρο ανάπηρα παιδιά στη Λευκάδα! Γιατί έκλεισε η μονάδα

 

Καταργείται το 5ευρω στα νοσοκομεία! Χαράτσι σε τσιγάρα ή ποτά

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν