ΣΟΚ: «Χαριστική βολή» χαρακτηρίζουν το νέο νόμο για τα φάρμακα από τις ιδιωτικές κλινικές

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο Ν. 4486 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια διάταξη η οποία δημιουργεί τεράστιο ζήτημα, τόσο οικονομικό, όσο και ηθικό, αφού εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα και το όφελος της για το ελληνικό Δημόσιο. Η ουσία είναι ότι "τα παίρνει" από τις ιδιωτικές κλινικές για να τα "δώσει" στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Μέχρι σήμερα, με τον Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α) άρθρο 27, παρ. 2, η χρέωση των φαρμακευτικών σκευασμάτων από τις ιδιωτικές κλινικές γινόταν στην ορισμένη από το κράτος τιμή χονδρικής + 3%, πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων.

Με τον Ν.4052/2012 (ΦΕΚ41/Α) άρθρο 23 παρ. 3 ορίζεται ότι η χρέωση των φαρμακευτικών σκευασμάτων προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα γίνεται στην ορισμένη από το κράτος  νοσοκομειακή τιμή + 5% πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων.

Παράδειγμα:  Προμήθεια φαρμάκου 100 ευρώ, χρέωση 105 ευρώ προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ΕΟΠΥΥ. Για τους δε ιδιώτες και τις ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες: Προμήθεια = Νοσοκομειακή τιμή και Χρέωση = Χονδρική + 3%.

Όλες οι χρεώσεις αναφέρονται σε ατομική συνταγή και ημερήσια δόση. Με τον τρόπο αυτό καλυπτόταν οριακά το κόστος της υποχρεωτικής λειτουργίας νοσοκομειακού φαρμακείου.

Rebate και Claw Back έφεραν νέες επιβαρύνσεις

Από το 2013 με την επιβολή του rebate και clawback διαμορφώθηκε μία νέα κατάσταση με βάση την οποία:

1.      Για τον ΕΟΠΥΥ: Προμήθεια σε νοσοκομειακή τιμή, π.χ. 100€, χρέωση σε νοσοκομειακή + 5% = 105 ευρώ, αποζημίωση τελική από ΕΟΠΥΥ μετά rebate & claw back (-45%) = 57,75  ευρώ, δηλαδή «επιδότηση» του ιδιώτη παρόχου στην απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή του ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ με το ποσό των 47.25 ευρώ.

2.      Για τον ιδιώτη και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες: Προμήθεια σε νοσοκομειακή τιμή,  π.χ. 100€, χρέωση σε χονδρική +3% = 116 ευρώ  με διαφορά για τον πάροχο 16 ευρώ.

Η αναλογία των νοσηλευθέντων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ είναι διπλάσια επί του συνόλου του αθροίσματος [Ιδιώτης + Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία] και επομένως τα + 16€ όχι μόνο δεν καλύπτουν τα – 47.25€ των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, αλλά δημιουργούν προβλήματα στη συντήρηση και λειτουργία του νοσοκομειακού φαρμακείου και στην προμήθεια των αναγκαίων φαρμάκων.

Τι αλλάζει με τον Ν.4486/2017

Με τον Ν.4486/2017 και το άρθρο 49 «Προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικές κλινικές», προβλέπεται ότι οι χρεώσεις  για το σύνολο των νοσηλευθέντων (ΕΟΠΥΥ, Ιδιώτες, Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες) θα γίνεται σε τιμή νοσοκομειακή + 5%.

Η απόφαση αυτή του υπουργείου Υγείας δεν μπορεί να αιτιολογηθεί κατά τους παράγοντες της αγοράς επειδή:

I.            Δεν υπήρχε επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ, ούτε προκύπτει κάποιο όφελος για το Δημόσιο από τη διάταξη.

II.            Μέχρι σήμερα, το Δημόσιο εισέπραττε περισσότερα από τους προβλεπόμενους φόρους και  ΦΠΑ.

III.            Υπήρχε, έστω και πολύ μικρή,  δυνατότητα μίας «ισορροπίας» μεταξύ του κόστους λειτουργίας, τόσο από την υποχρεωτική λειτουργία νοσοκομειακού φαρμακείου, όσο και από την αυθαίρετη και άδικη συνεχιζόμενη επιβολή των claw back και rebate και του συνολικού εσόδου.

IV.            Η επιβάρυνση που φέρνει το άρθρο 49 για τις ιδιωτικές κλινικές δεν είναι απλώς υπέρογκη, αλλά θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει με «χαριστική βολή», αφού έρχεται -εκτός των άλλων- σε συνέχεια της σταθερής απροθυμίας του Ελληνικού Κράτους να αποπληρώσει τις παλαιές ληξιπρόθεσμες (2007 – 2011) και νέες ληξιπρόθεσμες (2012 – 2016) οφειλές προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Εύλογα επομένως δημιουργείται το ερώτημα από τους παράγοντες των ιδιωτών: «Αφού δεν υπάρχει όφελος για ΕΟΠΥΥ και Δημόσιο, τότε γιατί εισήχθη και ψηφίσθηκε το συγκεκριμένο άρθρο;»

Η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνουν όλοι χαμένοι μέσα από αυτή τη διάταξη. Το άρθρο 49 είναι μια ρύθμιση από την οποία επωφελούνται αποκλειστικά και σε σημαντικό βαθμό οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Διάταξη «δώρο» για τον ιδιωτικό ασφαλιστικό κλάδο

Οι ηγεσίες των υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καλούνται να απαντήσουν:

1.      Για ποιο λόγο κάνουν αυτό το μεγάλο «δώρο» στον Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Κλάδο;

2.      Για ποιο λόγο επέλεξαν να ωφελήσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και μάλιστα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των Ελλήνων φορολογούμενων;

3.      Για ποιο λόγο επιλέγουν να πλήξουν για μία ακόμη φορά τον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών;

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ