Σήμερα αναμένεται νέο προεδρείο στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η προεδρεία του ΠΦΣ θα "μοιραστεί" χρονικά μεταξύ των κ.κ. Θεοδοσιάδη και Βαλτά, συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η ολομέλεια του του Συλλόγου για την εκλογή του νέου προεδρείου. Ο συνδυασμός του κ. Κυριάκου Θεοδοσιάδη, προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, απέστειλε σήμερα στους συναδέλφους του κάλεσμα ενότητας και το πρόγραμμα του συνδυασμού του.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση:

Με δεδομένα , τον συσχετισμό των δυνάμεων όπως αυτός αποτυπώθηκε στις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 15μελούς Δ.Σ του ΠΦΣ και την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας για την άμεση συγκρότηση Προεδρείου, ικανού να διαχειριστεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα μεγάλα και συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου , οι συνδυασμοί ΑΕΣΠ και ‘’ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για το φαρμακείο του αύριο» συμφωνήσαμε να συνδιοικήσουμε με βάση τη σύγκλιση των δημοσιευμένων προγραμμάτων μας και με ισόχρονη εναλλαγή στη θέση του Προέδρου , όπως και σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου.

Βούλησή μας είναι να ενεργήσουμε ενωτικά, καλώντας και τις δυνάμεις εκτός Προεδρείου να συμπορευτούν μαζί μας, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος σε «αντιπαραθέσεις για την αντιπαράθεση».

Η ανυπόφορη καθημερινότητα που βιώνει σήμερα το μικρομεσαίο φαρμακείο, η συνεχιζόμενη δραστική μείωση της ρευστότητας και του κύκλου των εργασιών μας , καθώς και όλα τα κενά και οι επιβαρυντικές επιπτώσεις των διαδικασιών στην άσκηση των συμβατικών μας καθηκόντων , μας ταλαιπωρούν και κλονίζουν την βιωσιμότητά μας.

Αποφασισμένοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και βέβαιοι ότι η όποια παράταση μη συγκρότησης Προεδρείου στον ΠΦΣ θα αποτελούσε μια λανθασμένη επιλογή, επακόλουθο της οποίας θα ήταν η ανεπιτυχής ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των στόχων μας , καθώς και η επιδείνωση περαιτέρω της αγωνίας του ανυπεράσπιστου σήμερα φαρμακοποιού , προχωρούμε στην επίσημη και υπεύθυνη εκπροσώπηση του κλάδου το ταχύτερο δυνατόν.
Σας ευχαριστούμε χωρίς διάκριση όλους , ψηφοφόρους μας και μη.
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε επιτυχώς στις υψηλές απαιτήσεις που επιβάλουν οι περιστάσεις .

Είμαστε πάντα ανοικτοί στην εποικοδομητική σας κριτική, η οποία προάγει το έργο μας και το έργο των πρωτοβάθμιων Συλλογικών Οργάνων, με στόχο να πετύχουμε την απαραίτητη συσπείρωση γύρω από τον κλάδο μας και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το Ελληνικό Φαρμακείο .

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η άμεση αποκατάσταση της καθημερινότητας του φαρμακοποιού .
Η εξομάλυνση στην λειτουργία του Ε-ΔΑΠΥ και των πληρωμών μας των αναλωσίμων εντός του συμβατικού πλαισίου και η ταχύτατη διαχείριση των ενστάσεων .
Η πληρωμή των ληξιπροθέσμων.
Η άμεση εφαρμογή φίλτρων αλλά και κόφτη στην διαδικασία έκδοσης των γνωματεύσεων καθώς επίσης και η διασύνδεση του Ε-ΔΑΠΥ με τα λογισμικά προγράμματα φαρμακείων.

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1. Τον επανασχεδιασμό των οικονομικών του ΠΦΣ με κριτήριο την δραστική μείωση των εξόδων του και την βελτίωση της ανταποδοτικότητας του 0,4%, όπως και με την εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού των εξόδων των μελών του ΔΣ/ΠΦΣ
2 – Την βελτίωση της καθημερινότητας , με την δημιουργία θεσμικού οργάνου επικοινωνίας του ΠΦΣ με τα πρωτοβάθμια όργανα.
3 – Την αναβάθμιση και τον επανασχεδιασμό του γραφείου τύπου στον ΠΦΣ, για την αμεσότερη και ευρύτερη απήχηση των θέσεων και των δράσεων μας.
4. Την ανάδειξη του blog του ΠΦΣ στον βασικότερο πυλώνα και την ελκυστικότερη επιλογή ενημέρωσης του κλάδου.
5- Την αναβάθμιση του ΙΔΕΕΑΦ σε σημαντικό εργαλείο επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και διαφοροποίησης που θα αναδείξουν τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
6 -Την Οικονομική και Τεχνική ενίσχυση των Φαρμακευτικών Συλλόγων για στοχευμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες με συγκεκριμένο περιεχόμενο, σε θεματικές ενότητες, όπως: Ορθοπεδικά, Γαστροστομίες, Αναπνευστικά κλπ.. Οργάνωση και στήριξη Εκπαιδευτικών Συνεδρίων ανά Περιφέρεια και καθιέρωση ζωντανών τηλεεκπαιδευτικών σεμιναρίων σε όλους τους Συλλόγους .
7 – Την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης με αντικείμενο, τις δυνατότητες δημιουργίας (σε εθελοντική βάση) Δικτύων Φαρμακείων, είτε με την μορφή συστεγάσεων, είτε με την μορφή εταιριών «ομπρέλα», είτε και τα δύο μαζί, που θα δώσουν την δυνατότητα, η σημερινή θνησιγενής μορφή φαρμακείου να παραχωρήσει την θέση της σε νέες μορφές σύγχρονων μονάδων, με δυνατότητες διείσδυσης και κάλυψης μεγαλύτερου φάσματος Υπηρεσιών Υγείας. Οι Συνεταιρισμοί θα αποτελέσουν σημαντικό στήριγμα στα βήματα αυτά και μέσα από την ενίσχυσή τους θα βελτιώσουν την παρεχόμενη συνεργατική παροχή υπηρεσιών των φαρμακείων.
8 – Τον Ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή, για τον έλεγχο του ΠΦΣ και των θυγατρικών του εταιρειών.
9 – Την επανεξέταση του ζητήματος διαχείρισης των DATA.
10 – Την Ζωντανή μετάδοση όλων των Γ.Σ του ΠΦΣ.
11 – Την αλλαγή στην διαδικασία των Γ.Σ του ΠΦΣ, παρέχοντας ουσιαστικό βήμα σε κάθε συνάδελφο (εκτός Δ.Σ του ΠΦΣ) να αναπτύξει τις απόψεις του, αφού προηγουμένως και με την πρόσκλησή του στην Γ.Σ έχει λάβει γνώση των αποφάσεων και εισηγήσεων του Δ.Σ του ΠΦΣ προς την Γ.Σ. Επανεξέταση του ζητήματος διήμερων Γ.Σ.
12 -Τον προγραμματισμό περιφερειακών συσκέψεων κατά Διοικητική Περιφέρεια με την συμμετοχή του ΠΦΣ και Φαρμακευτικών Συλλόγων για αναλυτική προσέγγιση όλων των προβλημάτων του κλάδου και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
1 – Την ανάθεση της βεβαίωσης και είσπραξης του πόρου 0,4% στον ΠΦΣ.
2 – Την Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου με βάση την έτοιμη μελέτη, που ενώ ψηφίστηκε από το 2013 σε Γ.Σ του ΠΦΣ δεν έγινε καμία ενέργεια για την υλοποίηση της.
3 – Την Διάθεση όλων των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία και άμεση υλοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την δημιουργία μητρώων (registries) ασθενών στις περιπτώσεις που αυτό δεν έχει γίνει ακόμη .Έτσι, εκτός από την αύξηση του κύκλου εργασιών μας που αποτελεί επιτακτική ανάγκη, επιτυγχάνεται και η καλύτερη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα αυτά, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ασθενειών με την καταγραφή των επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων, καθώς και η ορθολογική διαχείριση της Φαρμακευτικής Δαπάνης.
4 – Την νομική κατοχύρωση μας για εμβολιασμούς, μετρήσεις σακχάρου και ενεσοθεραπείας μέσα από διαδικασίες πιστοποίησής μας.
5 – Την υπερωριακή αμοιβή.
6 – Την νέα νομοθετική ρύθμιση για το ωράριο που να διαφυλάττει τον θεσμό διημερεύσεων-διανυκτερεύσεων, ενισχύοντας την ενότητα του κλάδου.
7 – Την διεκδίκηση συνταγογράφησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, με μηδενική συμμετοχή του Κράτους, στις ηλεκτρονικές συνταγές ΕΟΠΥΥ για την ενίσχυση και ανάδειξη της ιδιότητας του φαρμάκου.
8 – Την εξομάλυνση του πρωτοφανούς σε διαστάσεις προβλήματος ελλείψεων φαρμάκων, μέσα από την διαδικασία ηλεκτρονικών διασταυρώσεων της διαδικασίας των εξαγωγών, εξασφαλίζοντας την επάρκεια αποθεμάτων για ομαλή λειτουργία της τροφοδοτικής αλυσίδας.
9 – Την διασφάλιση των πληρωμών μας σε Φάρμακα και Αναλώσιμα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και εντός συμβατικού πλαισίου.
10 -Την επίλυση του ζητήματος των ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.
11 -Την ρύθμιση της εκκρεμότητας με ΤΕΑΥΦΕ/ΤΑΥΦΕ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για το φαρμακείο του αύριο»
Κυριάκος Θεοδοσιάδης Απόστολος Βαλτάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ