Σε επιφυλακή και εγρήγορση για τις ασθένειες που μεταδίδουν τα κουνούπια

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σε συνέχεια των διαρκών συντονιστικών συσκέψεων με θέμα τα μέτρα πρόληψης των μεταδιδομένων νοσημάτων μέσω διαβιβαστών, πραγματοποιήθηκε διατομεακή συνάντηση μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου, όλων των αρμοδίων επιστημονικών και υπηρεσιακών φορέων (Υπουργείο Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΚΕΕΛΠΝΟ, της Ε.Σ.Δ.Υ. και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου).

Στη συνάντηση αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ παράλληλα επικαιροποιήθηκαν οι δράσεις των φορέων Δημόσιας Υγείας, τόσο  από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, όσο και από τις ανάλογες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Σημαντικά στοιχεία των δράσεων παραμένουν και ενισχύονται, η έγκαιρη αναγνώριση των περιστατικών σε ανθρώπους και ζώα, η εντατικοποίηση  των ψεκασμών σε επικίνδυνες περιοχές, η τακτική και άμεση εργαστηριακή ανάλυση  των σημείων ελέγχου.

Ενημέρωση

Επισημάνθηκε η σκοπιμότητα της διατήρησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προς τον πληθυσμό, με αναφορά στις εγκύκλιους και αποφάσεις που έχουν κοινοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η ΓΓΔΥ επισημαίνει την ανάγκη άμεσης αντίδρασης Δήμων και Περιφερειών στον τομέα της εντομοκτονίας και την ανάγκη λήψης ατομικών μέτρων προστασίας των πολιτών από τα κουνούπια.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Γιάννης Μπασκόζος.