Σε απόγνωση και οικονομικό αδιέξοδο οι φυσικοθεραπευτές

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η υψηλή φορολογία, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ, το clawback και το rebate, καθώς και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον κλάδο της φυσικοθεραπείας. Να σημειωθεί ότι το 2015 ο ένας στους δύο φυσικοθεραπευτές δυσκολεύτηκε να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του και το 37,9% να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Η ανεργία πλήττει τον έναν στους τέσσερις φυσικοθεραπευτές, ενώ ο ένας στους δύο νέους επιστήμονες είναι απαισιόδοξος ως προς το επαγγελματικό του μέλλον. Παρά την εμπειρία τους και την υψηλή επιστημονική τους επάρκεια, οι φυσικοθεραπευτές σε ποσοστό 47,6%, δεν βλέπουν επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, στο πλαίσιο του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Υγείας – Βαρόμετρου HCB. Πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σκοπό τη σκιαγράφηση της γενικότερης επαγγελματικής συγκυρίας στο χώρο της ΠΦΥ. Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 30 Μαρτίου 2016 έως τις 28 Απριλίου 2016, σε δείγμα 733 φυσικοθεραπευτών από διάφορες περιοχές της χώρας. Απ’ αυτούς, οι 520 εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ειδικότερα, από την έρευνα εξήχθησαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
-Το 39,6% των φυσικοθεραπευτών είναι ηλικίας έως 35 ετών, το 18,6% ηλικίας 35 – 39 ετών και το 14,6% ηλικίας 40 – 44 ετών.
-Το 24% των φυσικοθεραπευτών κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και το 20,1% έχει κάνει μετεκπαίδευση.
-Το 87,3% είναι της άποψης ότι πρέπει να θεσπιστεί η δια βίου εκπαίδευση στους φυσικοθεραπευτές με μοριοδότηση (credits), όπως γίνεται σε πολλές χώρες.
-Το 88,5% θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστεί η εξειδίκευση του φυσικοθεραπευτή στην Ελλάδα ώστε να είναι υψηλότερο το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο ένας στους τέσσερις είναι άνεργος
-Το 34,7% εργάζεται ως φυσικοθεραπευτής για 10 – 19 έτη, το 18,1% για 20 – 29 έτη και το 6,4% για 30 έτη και άνω, ενώ το ποσοστό της ανεργίας φθάνει το 27,7%.
-Το 36,5% εργάζεται σε μονάδες ΠΦΥ για 15 έτη και άνω, το 22,3% για 10 – 15 έτη και το 20,8% για 5 – 10 έτη.
-Οι περισσότεροι φυσικοθεραπευτές συγκεντρώνονται στην περιφέρεια της Αττικής (46%). Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (14,4%), η Δυτική Ελλάδα (6,9%), η Κρήτη (6,9%), και η Θεσσαλία (5,2%).

Ο 1 στους 2 σκέφτεται να διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα
-Καθόλου πιθανό δεν θεωρεί το 53,3% των φυσικοθεραπευτών να διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα μέσα στον επόμενο χρόνο.
-Σε ότι αφορά τους νέους, που ακόμη δεν εργάζονται, το 40,2% σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στο χώρο της ΠΦΥ το 2018 ή και αργότερα.
-Επίσης, το 32,2% των φυσικοθεραπευτών θεωρεί πολύ έως αρκετά πιθανό να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό μέσα στον επόμενο χρόνο. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για επαγγελματίες οι οποίοι αρχικά σκόπευαν να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα. Κι αυτό διότι το 58,7% δηλώνει ότι δεν βλέπει επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα τα προσεχή χρόνια. Μάλιστα το 72,3% δεν βλέπει καθόλου φιλικό κλίμα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Οι τρεις προτεραιότητες της Πολιτείας για τη δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας πρέπει να είναι: η ύπαρξη φορολογικών κινήτρων (82,1%), η μείωση της γραφειοκρατίας για τη λειτουργία νέας επιχείρησης (65,9%) και η ύπαρξη ασφαλιστικών κινήτρων (61,3%).

Ετήσιος τζίρος έως 15.000 για τον 1 στους 4
Το 26,9% των φυσικοθεραπευτών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ και μη) δήλωσε το 2015 τζίρο μικρότερο από 15.000 ευρώ, το 33,2% έως 20.000 ευρώ και το 58,8% δήλωσε ότι ο περσινός ετήσιος τζίρος δεν ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ. Ειδικότερα, οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές σε ποσοστό 30,5% έκαναν τζίρο έως 20.000 ευρώ, ενώ το 52,2% δεν ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ. Οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ σε ποσοστό 63,5% έκαναν τζίρο έως 20.000 ευρώ και το 77,4% δεν ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι αν αφαιρεθούν από τον τζίρο τα διάφορα πραγματικά έξοδα (λειτουργικά έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.) τότε το καθαρό μηνιαίο κέρδος για την μεγάλη πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών φυσικοθεραπευτών αντιστοιχεί με έναν μισθό χαμηλά αμειβόμενου υπαλλήλου.

Φυσικοθεραπευτές και ΕΟΠΥΥ
Διίστανται οι απόψεις για το εάν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τον ΕΟΠΥΥ ένα εργαστήριο φυσικοθεραπείας δεδομένων των οικονομικών συνθηκών. Το 58,3% των φυσικοθεραπευτών πιστεύουν ότι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τον ΕΟΠΥΥ, ενώ το 41,7% πιστεύει ότι θα μπορούσε.

Από τους μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φυσικοθεραπευτές, το 93,4% δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κάνει σύμβαση με τον Οργανισμό διότι: δεν τον ικανοποιεί η αμοιβή (43,8%), δεν είναι ξεκάθαρη η αμοιβή λόγω clawback και rebate (20,4%), προτιμά να εργάζεται ως ιδιώτης (16,8%), δεν συμφωνεί με το πλαφόν των επισκέψεων / εξετάσεων (2,2%), για πολλούς λόγους (10,2%). Μόνο το 6,6% έδωσε θετική απάντηση.

Επίσης, το 43,3% θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικά μοντέλα αποζημίωσης της συνεδρίας φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες (π.χ. διαφορετική τιμή αποζημίωσης ανάλογα με τη βαρύτητα της πάθησης).

Σχετικά με τη νέα σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί με τον ΕΟΠΥΥ το 76,5% των φυσικοθεραπευτών πιστεύει ότι πρέπει να είναι συλλογική.

Πτωτικά κινήθηκε το 2015 η ιδιωτική ΠΦΥ
Πτωτική ήταν το περασμένο έτος η δραστηριότητα των ιδιωτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε σχέση με αυτή του 2014. Σύμφωνα με την έρευνα, οι φυσικοθεραπευτές, σε ποσοστό 69,2%, αναφέρουν ότι παρουσιάστηκε μείωση στα κέρδη τους, 61,5% στο τζίρο, 48,7% στον αριθμό θέσεων εργασίας, 45% στις επενδύσεις, 37,1% στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις και για το 2016, αφού το 72,1% των φυσικοθεραπευτών εκτιμά ότι θα μειωθούν περαιτέρω τα κέρδη, το 64% ο τζίρος, το 60,6% ο αριθμός θέσεων εργασίας, το 54,2% ο αριθμός νέων επιχειρήσεων και το 53,8% οι επενδύσεις.

Τα εμπόδια στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Η υψηλή φορολογία, οι καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, η εφαρμογή των clawback και rebate, καθώς και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν τα βασικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον κλάδο των φυσικοθεραπευτών.

Συγκεκριμένα, το 79,2% θέτει ως βασικότερο πρόβλημα την υψηλή φορολογία, το 65,4% τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ, το 63,7% τα μέτρα του clawback και του rebate, το 58,5% τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, το 24,4% τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου και το 16,2% το υψηλό λειτουργικό κόστος.
Μάλιστα, τη χρονιά που πέρασε το 48,8% των φυσικοθεραπευτών δυσκολεύτηκε να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του το 43,7% δυσκολεύτηκε να καταβάλει τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ (δεη κλπ) και το 37,9% να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Το 76,6% των φυσικοθεραπευτών θα απευθυνόταν σε προγράμματα ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ενώ το 60,2% θεωρεί δύσκολο έως πολύ δύσκολο τον τραπεζικό δανεισμό για το σκοπό αυτό, κυρίως λόγω των εγγυήσεων που απαιτούν οι τράπεζες (50%), των υψηλών επιτοκίων (47,3%) και της μη ύπαρξης ελκυστικών προγραμμάτων για τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών (31,2%).

Επιμόρφωση και ενημέρωση για τις εξελίξεις στην επιστήμη της φυσικοθεραπείας.
Η μεγάλη πλειοψηφία των φυσικοθεραπευτών επιμορφώνεται και παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήμης, σταθερά ή περιστασιακά (σεμινάρια 94,9%, επιστημονικά συνέδρια 92,4 %, επιστημονικά άρθρα 86,2%, κλπ)

Προβλήματα υγείας εξαιτίας της άσκησης του επαγγέλματος
Εξαιτίας της άσκησης του επαγγέλματος το 54,2% των φυσικοθεραπευτών έχει μυοσκελετικά προβλήματα ,ενώ το 7,5% άλλα προβλήματα υγείας.

Νομοθετικές παρεμβάσεις για την μείωση της γραφειοκρατίας και την πιστοποίηση και τον έλεγχο των επιμορφώσεων από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Το 89,1% θεωρεί ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ο ιδρυτικός Νόμος 3599/2007 για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης στον σύλλογο και επίσης το 63,6% πιστεύει ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών πρέπει να ελέγχει και να πιστοποιεί τους φορείς που προσφέρουν επιμόρφωση ,όπως ισχύει στο εξωτερικό.

Τροποποίηση του ΠΔ 29/1987
Οι φυσικοθεραπευτές στην πλειοψηφία τους είναι της άποψης ότι πρέπει να τροποποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα 29/1987 που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας. Το 76,5% θεωρεί ότι χρειάζεται αναθεώρηση ως προς την υποχρεωτικότητα του εξοπλισμού και το 35,6% ως προς το ελάχιστο εμβαδό των 70 τ.μ. του εργαστηρίου.

Φυσικοθεραπευτές εργαζόμενοι στις Δημόσιες δομές (Νοσοκομεία, ιδρύματα πρόνοιας κλπ)
Οι εργαζόμενοι φυσικοθεραπευτές των Δημοσίων δομών, σε ποσοστό 99,7% θεωρούν μεγάλη αδικία την μη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε αυτούς, ενώ χορηγείτε σχεδόν σε όλες τις άλλες ειδικότητες εργαζομένων των δομών αυτών. Επίσης το 67,3% των φυσικοθεραπευτών αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα εξαιτίας της άσκησης του επαγγέλματος στις δημόσιες δομές και το 10,3% άλλου είδους προβλήματα υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν