Σχέδιο στήριξης της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας εκπονεί η κυβέρνηση

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σχέδιο ενίσχυσης της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, συζητήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) που συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας να αποτελέσει πρότυπο για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η μελέτη για το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας θα λειτουργήσει πιλοτικά για τη σύνταξη μελετών και για άλλους κλάδους της οικονομίας. Στο επίκεντρο του σχεδίου δράσης βρίσκονται όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου που διαθέτουν ερευνητική ή/και παραγωγική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και στόχος του είναι η αντιμετώπιση των  προβλημάτων και η ανάδειξη των προοπτικών  για τον κλάδο μέσω των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

‘Αξονες
Η μελέτη κινείται στους εξής 6 άξονες προτεραιότητας:

-Τόνωση της ζήτησης των προϊόντων της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου.
-Στήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.
-Αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού.
-Διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών.
-Βελτίωση του περιβάλλοντος χρηματοδότησης.

Για να διασφαλιστεί η υλοποίησή του. αποφασίστηκε η συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής (με τη συμμετοχή των υπουργείων Οικονομίας, Υγείας και Παιδείας με αρμοδιότητα στα θέματα έρευνας).

Η επιτροπή θα εξειδικεύσει περαιτέρω τους άξονες προτεραιότητας με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, την εξωστρέφεια και την μείωση της τιμής των φαρμάκων.