Σάρωσε βραβεία το Γ.Ν. «Παπανικολάου» στα Healthcare Business Awards

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Επτά διακρίσεις –τρεις χρυσές, τρεις αργυρές και μια χάλκινη- έλαβε το Γ.Ν. "Παπαγεωργίου" στη διοργάνωση Healthcare Business Awards 2018.

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου βραβεύτηκε για επτά υποψηφιότητες, κατακτώντας δικαιωματικά τις περισσότερες διακρίσεις μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, στις κατηγορίες της καινοτομίας, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ευαισθησίας, της αποτελεσματικής διοίκησης κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και της ποιότητας υπηρεσιών.

Ειδικότερα, απονεμήθηκαν στο νοσοκομείο βραβεία στις ακόλουθες υποψηφιότητες:

-Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εξειδίκευση νοσηλευτών (χρυσό βραβείο).
-Απόδοση χειρουργικών αιθουσών (χρυσό βραβείο).
-Δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας: Μια μεγάλη «αγκαλιά» για όσους έχουν ανάγκη (χρυσό βραβείο).
-Αντιμετώπιση της απλασίας του κόλπου νεαρών ασθενών με τη Χειρουργική Κολπική/ Λαπαροσκοπική Δημιουργία Νεοκόλπου με τη Χρήση Περιτοναίου (Τεχνική Davydov) (αργυρό βραβείο).
-Πρωτοπορία στην εκπαίδευση, τη διαρκή κατάρτιση και τη συνεχή επιμόρφωση (αργυρό βραβείο).
-Σύστημα Διαλογής (Triage), Διαχείρισης και Δεικτών Αξιολόγησης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Εφαρμογή του στην Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Emergency Department Information System του Γ.Ν. Παπαγεωργίου (αργυρό βραβείο).
-Παρανεφρικό Ανεύρυσμα Αορτής: Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση με Fenestrated Anaconda custom stent-graft system (χάλκινο βραβείο).

Χρυσό βραβείο για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εξειδίκευση Νοσηλευτών

Το βραβείο απονεμήθηκε για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εξειδίκευση Νοσηλευτών. Στόχος του προγράμματος είναι η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα της Νοσηλευτικής έτσι ώστε να αποτελέσουν εφόδιο για εξεύρεση εργασίας στο ολοένα και αυξανόμενο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα στη Νεφρολογική Νοσηλευτική, την Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, την Εντατική Νοσηλευτική Ενηλίκων, την Εντατική Νοσηλευτική Νεογνών και το Τμήμα Σακχαρώδη Διαβήτη και Διαβητικού Ποδιού. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική. Τα προγράμματα αφορούν νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν διάρκεια έξι μήνες, με σύνολο 900-960 ωρών. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από εξειδικευμένους στα αντικείμενα νοσηλευτές στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερικού. Στοιχείο της καινοτομίας για ένα δημόσιο νοσοκομείο αποτέλεσε η έρευνα αγοράς για ζήτηση νοσηλευτών με τις συγκεκριμένες εξειδικεύσεις.

Χρυσό βραβείο για την απόδοση χειρουργικών αιθουσών

Το Νοσοκομείο έλαβε χρυσό βραβείο για την επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων των χειρουργικών αιθουσών προς όφελος των ασθενών οι οποίοι αναμένουν στις λίστες χειρουργείων. Ειδικότερα, με τη βοήθεια του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ν. Παπαγεωργίου, που διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, ολοκληρώνονται περίπου 17.000 επεμβάσεις ετησίως. Η διαδικασία καταγραφής και αξιοποίησης των χρόνων των χειρουργικών περιστατικών προϋποθέτει πως όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες παραδίδουν συντονισμένες η μία στην άλλη τη σκυτάλη με συγκεκριμένο στόχο. Συγκεκριμένα, μέσα σε κάθε αίθουσα χειρουργείου, ο νοσηλευτής κίνησης σε συνεργασία με την ομάδα χειρουργείου αναλαμβάνει μέσω υπολογιστή να τροφοδοτεί το διαθέσιμο νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα με την ακριβή χρονική στιγμή έναρξης/λήξης κάθε σταδίου της χειρουργικής δραστηριότητας.

Την ίδια ώρα, ένας προσαρμοσμένος κώδικας διασφαλίζει πως τα αποθηκευμένα δεδομένα των κρίσιμων χρόνων κατηγοριοποιούνται ανά χειρουργική αίθουσα και μπορούν να φιλτραριστούν και να τύχουν επεξεργασίας εξυπηρετώντας τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων/Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας και της Διοίκησης. Τέλος, σε επιθυμητά χρονικά διαστήματα παράγεται αναφορά στην οποία τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των χειρουργικών αιθουσών ανά χειρουργική κλινική και υπολογίζεται με ακρίβεια ο νεκρός χρόνος τους και οι λόγοι δημιουργίας τους.

Χρυσό βραβείο για τις Δράσεις Κοινωνικής Ευαισθησίας

Χρυσό βραβείο απονεμήθηκε για τις Δράσεις Κοινωνικής Ευαισθησίας, που αναλαμβάνει το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ανταποκρινόμενο στο όραμα των δωρητών και ιδρυτών του, των αδελφών Παπαγεωργίου, που είναι η συνεχής προσφορά στον συνάνθρωπο. Οι πρωτοβουλίες αυτές υλοποιούνται με την έμπρακτη στήριξη της Διοίκησης και τη συμμετοχή του προσωπικού όλων των υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Νοσοκομείο διοργανώνει επισκέψεις γιατρών σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων, μαθήματα πρώτων βοηθειών, δωρεάν εξετάσεις διάγνωσης ασθενειών και εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επίσης, υποστηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παρέχει υγειονομικό υλικό με τη μορφή δωρεάς μέσω εθελοντών του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου.

Η «Αντηρίδα» στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο ασθενείς και συνοδούς, συνεργάζεται με κοινωφελείς οργανισμούς και οργανώνει οικολογικές δράσεις. Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου προτάσσει το σεβασμό στον άνθρωπο και φροντίζει να αγκαλιάζει όσους το έχουν ανάγκη.

Αργυρό βραβείο για την Αντιμετώπιση της Απλασίας του Κόλπου Νεαρών Ασθενών

Αργυρό βραβείο απονεμήθηκε για την αντιμετώπιση της Απλασίας του Κόλπου. Η καινοτόμα τεχνική αποκατάστασης της απλασίας του κόλπου με τη δημιουργία νεοκόλπου, με την χρήση περιτοναίου, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο, στην Α΄ Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2007, πλέον έχει εξελιχθεί σημαντικά και θεωρείται από τις πλέον προηγμένες επεμβάσεις στο τομέα της Γυναικολογίας. Περίπου ένα στα 4.000 κορίτσια γεννιούνται με απλασία του κόλπου, η οποία συνοδεύεται στην απόλυτη πλειοψηφία με απλασία της μήτρας. Όπως είναι προφανές, η συγγενής αυτή ανωμαλία δεν επιτρέπει στα νεαρά αυτά άτομα την εγκατάσταση και διατήρηση φυσιολογικής σεξουαλικής ζωής. Η εφαρμογή της τεχνικής στην Ελλάδα προσφέρει οικονομικά και ψυχολογικά οφέλη σε Ελληνίδες ασθενείς στη χώρα μας.

Αργυρό βραβείο για την πρωτοπορία στην εκπαίδευση, τη διαρκή κατάρτιση και τη συνεχή επιμόρφωση

Με Αργυρό βραβείο βραβεύτηκε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου και για την πρωτοπορία στην εκπαίδευση, τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση στο Ακτινοδιαγνωστικό του Εργαστήριο. Έμφαση δίνεται στην άρτια εκπαίδευση των ιατρών, την παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων στον Τομέα της Ακτινοδιαγνωστικής και την ενίσχυση της επιστημονικής κατάρτισης κυρίως των νέων ακτινολόγων. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται συνεχώς με καθημερινά μαθήματα από τους ειδικούς ιατρούς στους ειδικευόμενους του εργαστηρίου και διενέργεια εξετάσεων, την καθημερινή ενημέρωση και επισκόπηση ενδιαφερόντων περιστατικών με τη συνδρομή και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και τη διατήρηση βιβλίου ειδικευομένων όπου καταγράφεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους, η απόδοση και η πρόοδός τους, αλλά και αξιολόγηση των εκπαιδευτών τους.

Τέλος, με τη λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, που καλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες του τμήματος, καθώς και όλων των χρηστών της μέσα από μία πλούσια έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων. Ελεύθερη πρόσβαση υπάρχει επίσης και σε ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά μέσω της βάσης δεδομένων Clinical Key του Elsevier.

Αργυρό βραβείο για το Σύστημα Διαλογής (Triage), Διαχείρισης και Δεικτών Αξιολόγησης στο ΤΕΠ και Εφαρμογή του στην Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Emergency Department Information System

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν. Παπαγεωργίου εφαρμόζεται το πρωτοποριακό Σύστημα Διαλογής Triage, με στόχο την ασφαλή και γρήγορη αντιμετώπιση των ασθενών σε πολύπλοκες και δύσκολες συνθήκες. Στο ΤΕΠ, όπου προσέρχονται κατά μέσο όρο 1.000-1.200 ασθενείς σε κάθε 24ωρη γενική εφημερία, το σύστημα, που έχει ως επίκεντρο τη γρήγορη διαλογή και συγκεντρώνει τα περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιεί με αποτελεσματικότητα τη χρήση πόρων. Με βάση το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Emergency Department Information System), όλοι οι προσερχόμενοι ασθενείς αξιολογούνται και καταγράφονται ανά κατηγορία Triage. Επιτυγχάνονται, έτσι: Αξιοπιστία των διαδικασιών του ΤΕΠ, αυτοματοποίηση των λειτουργιών, ασφάλεια του ασθενή με τη χρήση εποπτικών μέσων, ανιχνευσιμότητα των κινήσεων για την καταγραφή και τον εντοπισμό των λαθών, εγκυρότητα της αξιολόγησης, αποτελεσματικότητα μέσω της γρήγορης διακίνησης των περιστατικών, καθώς και δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος και εξαγωγής συμπερασμάτων με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών δεικτών για το σύνολο της κίνησης και ανά ασθενή.

Χάλκινο βραβείο για το Παρανεφρικό Ανεύρυσμα Αορτής: Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση με Fenestrated Anaconda custom stent-graft system

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου έλαβε χάλκινο βραβείο και για την Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση με Fenestrated Anaconda custom stent-graft system του Παρανεφρικού Ανευρύσματος. Η μέθοδος Θυριδωτής Ενδοπρόθεσης εφαρμόσθηκε με επιτυχία και για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, από το Αναισθησιολογικό και το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου, σε ασθενή με παρανεφρικό ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής υψηλού κινδύνου για ανοιχτή επέμβαση. Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ο μικρός χρόνος νοσηλείας και παραμονής στο νοσοκομείο, καθώς και η πρώιμη κινητοποίηση και σίτιση των ασθενών από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα.

Το χειρουργικό τραύμα είναι ελάχιστο γιατί απαιτείται μόνο παρασκευή των μηριαίων αρτηριών και αποφεύγεται η λαπαροτομία. Ως εκ τούτου, δεν επιβαρύνεται η αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς, οι απώλειες αίματος είναι μηδαμινές και δεν είναι απαραίτητη η παραμονή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Με τη χρήση θυριδωτών ενδοπροθέσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία υπερνεφρικά ανευρύσματα με ενδοαγγειακές τεχνικές και να αποφευχθεί ανοικτή χειρουργική επέμβαση, ειδικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με συνυπάρχουσες παθήσεις όπως καρδιακή ανεπάρκεια και στεφανιαία νόσος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν