Προϋπολογισμοί 2016 για ΕΣΥ, ΥΠΕ, ΝΠΔΔ αλλά και το ΕΚΑΒ – Ναι μεν, αλλά…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τις τελευταίες εβδομάδες εγκρίθηκαν από την Αριστοτέλους αρκετοί προϋπολογισμοί νοσοκομείων, Υγειονομικών Περιφερειών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ και του ΕΚΑΒ. Σε γενικές γραμμές οι προϋπολογισμοί είναι ελαφρώς αυξημένοι σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλά όχι απαραίτητα για να "ανασάνουν" τα νοσοκομεία ως προς τις ελλείψεις τους...

Όπως επισημαίνουν από το ygeionomikoi.gr «οι προϋπολογισμοί αυτοί κινούνται μέσα στα μνημονιακά πλαίσια και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων υγείας», ωστόσο η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, οι περισσότεροι προϋπολογισμοί είναι ελαφρώς αυξημένοι σε σύγκριση με το 2015 και έχουν ήδη εγκριθεί τα κονδύλια των προϋπολογισμών για αρκετές δομές ενώ ανακοινώνονται συνεχώς κι άλλοι…

Για τον ισοσκελισμό δαπανών και εσόδων στα νοσοκομεία, τον ΕΟΠΥΥ και το ΠΕΔΥ, προβλέπονται αυξημένες επιχορηγήσεις, λόγω υστέρησης του ΕΟΠΥΥ στις πληρωμές προς τα νοσοκομεία, εξαιτίας των καθυστερήσεων καταβολής εισφορών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο όλα κινούνται σταθερά στο ασφυκτικό πλαίσιο του νέου μνημονίου…

Οι επιχορηγήσεις των δημόσιων νοσοκομείων από τον τακτικό προϋπολογισμό για τις λειτουργικές ανάγκες ανέρχονται συνολικά σε 1,067 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 1,026 δισ. ευρώ αφορά στην  χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ, τα 35 εκατομμύρια το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και τα 6,1 εκατομμύρια τη χρηματοδότηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Στον περσινό προϋπολογισμό προβλεπόταν η ίδια κρατική χρηματοδότηση (1,067 δισ. ευρώ), ενώ το 2014 η χρηματοδότηση των νοσοκομείων ήταν στο 1,49 δισ. ευρώ.

Όμως, στον φετινό προϋπολογισμό προβλέπεται κονδύλι 371 εκατομμυρίων για απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους την ώρα που το αντίστοιχο ποσό για το 2014 δεν ξεπερνούσε τα 102 εκατομμυρίων ευρώ ως έκτακτη επιχορήγηση για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και 138 εκατομμυρίων για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από ειδική πίστωση.

Προϋπολογισμοί Νοσοκομείων που έχουν ήδη ανακοινωθεί

ΑΔΑ: 6Ν1Υ465ΦΥΟ-7ΘΥ – Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο»

ΑΔΑ: ΩΖΡ5465ΦΥΟ-ΝΚΛ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας – Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΑΔΑ: Ω6ΖΒ465ΦΥΟ-Ι8Ω – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου

ΑΔΑ: 6Ρ55465ΦΥΟ-7ΛΠ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» ΕΕΣ

ΑΔΑ: ΩΣΥ0465ΦΥΟ-ΦΑ3 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΑΤ»

ΑΔΑ: Ψ041465ΦΥΟ-87Ψ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.)

ΑΔΑ: ΩΓΑΚ465ΦΥΟ-ΓΡΒ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

ΑΔΑ: 7ΡΩΔ465ΦΥΟ-Δ1Η – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΑΔΑ: ΩΝΟΑ465ΦΥΟ-7Η6 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

ΑΔΑ: 7ΒΜΧ465ΦΥΟ-90Ξ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

ΑΔΑ: Ω6Χ6465ΦΥΟ-1Τ1 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου

ΑΔΑ: 67ΔΕ465ΦΥΟ-ΙΜΜ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου

ΑΔΑ: ΨΩ9Μ465ΦΥΟ-ΗΣ0 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας

ΑΔΑ: 6Α4Ο465ΦΥΟ-ΘΕΜ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΑΔΑ: 7Γ1Ξ465ΦΥΟ-41Υ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής

ΑΔΑ: 7Δ91465ΦΥΟ-Ε0Ξ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Ικαρίας

ΑΔΑ: 7714465ΦΥΟ-ΠΡ1 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός – Πολυκλινική – Οφθαλμιατρείο»

ΑΔΑ: ΩΥΝΠ465ΦΥΟ-8ΒΕ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαϊτειο»

ΑΔΑ: Ω2Δ1465ΦΥΟ-ΟΩΚ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

ΑΔΑ: 77ΗΓ465ΦΥΟ-9ΡΧ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

ΑΔΑ: ΩΦΔΛ465ΦΥΟ-31Υ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»

ΑΔΑ: 6Ε22465ΦΥΟ-ΕΙΟ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

ΑΔΑ: 6Ξ3Ω465ΦΥΟ-Υ0Α – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου – Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο».

ΑΔΑ: 6ΤΝΔ465ΦΥΟ-Υ45 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»

ΑΔΑ: ΩΘΧ4465ΦΥΟ-ΠΜΓ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

ΑΔΑ: ΩΒΕΟ465ΦΥΟ-ΖΩ8 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»

ΑΔΑ: ΩΤΝ9465ΦΥΟ-Σ66 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γ.Ν. –Κ.Υ. Κυθήρων «Τριφύλλειο»

ΑΔΑ: 7ΡΜΡ465ΦΥΟ-ΩΡΣ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο»

ΑΔΑ: ΩΟ97465ΦΥΟ-ΦΙΠ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας «Παμμακάριστος»

ΑΔΑ: ΩΦΜΘ465ΦΥΟ-ΒΙΩ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Καρύστου – Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Κύμης

ΑΔΑ: 6ΡΛΠ465ΦΥΟ-Ν1Ε – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Νοσοκομείου Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων Αθηνών ”Ανδρέας Συγγρός”

ΑΔΑ: 6ΘΘΑ465ΦΥΟ-ΤΝΥ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γ.Ν. Σάμου « Αγ.Παντελεήμων»

ΑΔΑ: 7Κ0Ρ465ΦΥΟ-Ξ4Υ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο»

ΑΔΑ: Ω1ΝΧ465ΦΥΟ-ΙΑΧ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού»

ΑΔΑ: ΩΝΣΜ465ΦΥΟ-6ΛΜ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΔΑ: 6ΧΔ2465ΦΥΟ-ΥΦΟ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

ΑΔΑ: ΩΨΘ3465ΦΥΟ-5Ε8 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γ.Ν. Πειραιώς «Τζάνειο»

ΑΔΑ: 6ΘΤΤ465ΦΥΟ-089 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟΖΑΝΗ «Μαμάτσειο» – Γενικού Νοσοκομείου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Μποδοσάκειο»

ΑΔΑ: 63ΖΓ465ΦΥΟ-ΙΥΞ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κρατ. Θερ.-Κ.Υ. Λέρου

ΑΔΑ: ΩΜ5Ω465ΦΥΟ-ΧΡ5 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

ΑΔΑ: 7ΣΠΤ465ΦΥΟ-Υ0Η – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Α.Παπανδρέου»– ΓΝ-ΚΥ Κω «Ιπποκράτειον»– ΓΝ-ΚΥ Καλύμνου «Το Βουβάλειο»

ΑΔΑ: ΨΚ98465ΦΥΟ-5ΛΨ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας

ΑΔΑ: 7ΚΓΘ465ΦΥΟ-ΡΙ9 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα»

ΑΔΑ: 77Ζ3465ΦΥΟ-ΩΗΥ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΑΔΑ: 7ΣΝ6465ΦΥΟ-ΑΔ5 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΑΔΑ: 6Ρ0Ζ465ΦΥΟ-5ΞΡ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων»

ΑΔΑ: 67Λ6465ΦΥΟ-Μ9Σ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η Αγία Ελένη

ΑΔΑ: 7Υ61465ΦΥΟ-ΑΝΣ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

ΑΔΑ: ΩΖ6Γ465ΦΥΟ-25Β – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

Προϋπολογισμός του ΕΚΑΒ

ΑΔΑ: 75ΗΧ465ΦΥΟ-ΔΜΓ – Έγκριση Β΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

ΑΔΑ: 7ΣΑΙ465ΦΥΟ-1ΩΓ – Έγκριση Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων

ΑΔΑ: ΩΩ6Η465ΦΥΟ-Θ5Μ – Έγκριση Α’ τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

ΑΔΑ: 7ΔΚΒ465ΦΥΟ-ΑΘΟ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

ΑΔΑ: ΩΜΑΓ465ΦΥΟ-6ΒΨ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας Α.Ε.

ΑΔΑ: Ψ8ΡΧ465ΦΥΟ-ΖΥΤ – ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Προϋπολογισμοί ΥΠΕ

ΑΔΑ: 69Β0465ΦΥΟ-ΤΨΧ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου.

ΑΔΑ: 6ΡΛΨ465ΦΥΟ-ΓΣ2 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Αττικής

ΑΔΑ: Ω5ΓΗ465ΦΥΟ-ΖΛ1 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας

ΑΔΑ: 6ΕΥΖ465ΦΥΟ-6ΤΩ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΑΔΑ: ΩΘΥΦ465ΦΥΟ-Γ3Ξ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

ΑΔΑ: ΩΑΙ1465ΦΥΟ-Τ38 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας και Θράκης

ΑΔΑ: ΩΛΖΠ465ΦΥΟ-ΖΘΦ – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν