Προβλήματα πρόσβασης σε φάρμακα από χρόνια πάσχοντες

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Οι τοπικές Επιτροπές έγκρισης ΦΥΚ, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας κάθε ασθενούς, δίνουν ή δεν δίνουν την έγκριση χορήγησης ενός φαρμάκου που στοχεύει -για παράδειγμα- στη δραματική μείωση της LDL σε ασθενείς που έχουν υποστεί ήδη ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο-. Ακόμα όμως κι αν πάρουν έγκριση χορήγησης ενός τέτοιου φαρμάκου, διαρκεί μόνο για 1 ή 3 μήνες και στη συνέχεια πρέπει να περάσουν ξανά την ίδια διαδικασία. Αλλά αν κάποιος έχει περάσει καρδιαγγειακό επεισόδιο και θεωρείται υψηλού κινδύνου και για δεύτερο, αυτό δεν αλλάζει! Ούτε και αν κάποιος έχει γεννηθεί με τα "ένοχα" γονίδια της οικογενούς χοληστεριναιμίας. Άρα, η πρόσβαση σε κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην Ελλάδα είναι κάτι υποκειμενικό (για κάθε επιτροπή) και εν πολλοίς .....παρεμποδισμένο!

Οι ασθενείς καλούνται να καταθέσουν πλήρη ιατρικό φάκελο στις τοπικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ καθώς δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα αξιολόγησης, με αποτέλεσμα κάθε μία επιτροπή να πράττει ανάλογα… Εξάλλου, οι ασθενείς μπορεί να χάσουν μέχρι και 3 ημέρες από την εργασία τους κάθε φορά για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Δηλαδή ασθενείς με γενετική νόσο, π.χ. οικογενή χοληστεριναιμία, καλούνται να καταθέσουν κάθε 3 μήνες φάκελο ενώ το νόσημα είναι γενετικό και μόνιμο με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία, την αργοπορία, την απώλεια εργατοωρών και τελικά την μειωμένη πρόσβαση στο απαραίτητο φάρμακο.

Καρδιαγγεικά

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα σήμερα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου (47% της συνολικής θνησιμότητας) και χρόνων ζωής με αναπηρία (23% των συνολικών ετών ζωής με αναπηρία) στην Ελλάδα, επιβαρύνοντας το σύστημα υγείας και τους ασθενείς κατά 1,9 δις ευρώ ετησίως, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το συνολικό υγειονομικό κόστος διαχείρισης της ισχαιμικής καρδιακής νόσου στην Ελλάδα το 2015 ήταν 360 εκατ. ευρώ, και το αντίστοιχο κόστος για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ήταν 356 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης καρδιαγγειακών εκβάσεων (FOURIER) αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου που αντιμετωπίζονται με βέλτιστο τρόπο με τις πιο πρόσφατες θεραπείες, αλλά εξακολουθούσαν να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση ενός επιπρόσθετου καρδιακού επεισοδίου. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την ανάγκη για μακροχρόνια, δραστική μείωση της LDL χοληστερόλης στους ασθενείς μας με καρδιαγγειακή νόσο.

Πρόσβαση των ασθενών στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα φάρμακο όπως είναι το evolocumab αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως φάρμακο υψηλού κόστους, χωρίς τη συμμετοχή του ασθενούς, μετά από διαδικασία εξατομικευμένης εξέτασης από τις κατά τόπους Επιτροπές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

 

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν