Προκήρυξη πανελλαδικής 4ωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας των φυσικοθεραπευτών του Δημοσίου

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους - μέλη του, να συμμετέχουν μαζικά στην 4ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας που θα προκηρύξει στο επόμενο Δ.Σ. το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρουν, «ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών διεκδικεί μαχητικά και χωρίς κανένα συμβιβασμό από την κυβέρνηση και τα υπουργεία Εργασίας και Υγείας:

Την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας και της αδικαιολόγητης εξαίρεσης του κλάδου των φυσικοθεραπευτών από την χορήγηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και την ένταξη τους στην κατηγορία Α των δικαιούχων του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

Οι φυσικοθεραπευτές την Δημοσίων δομών (Νοσοκομεία ,μονάδες πρόνοιας κλπ) πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου ήταν δικαιούχοι του επιδόματος που αντικαταστάθηκε από το επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ( Νοσοκομειακό επίδομα), διότι εργάζονται στους ίδιους χώρους και υπό τις ίδιες συνθήκες με τους υπολοίπους δικαιούχους –(Νοσηλευτές-Παρασκευαστές, εργαζόμενοι στη σίτιση και στον ιματισμό κ.α).

Μια διεκδίκηση που έχει χαρακτηριστεί δίκαια από όλους του υπουργούς που υπηρέτησαν στο υπουργείο Υγείας από το 2012 μέχρι σήμερα.

Ο σημερινός υπουργός Υγείας κος Ανδρέας Ξανθός, επίσης χαρακτήρισε δίκαιο το αίτημα όταν τέθηκε από τον πρόεδρο του Π.Σ.Φ, στην Βουλή πέρυσι στην συζήτηση για το παράλληλο πρόγραμμα.

Επειδή μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε καμία κίνηση διόρθωσης της αδικίας από την σημερινή κυβέρνηση, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών στο προγραμματισμένο Δ.Σ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα ορίσει την ημερομηνία της 4ωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας.

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Φ κύριος Πέτρος Λυμπερίδης δήλωσε για το θέμα:

«Σε περίπτωση που οι διοικούντες συνεχίσουν να θεωρούν τους μάχιμους φυσικοθεραπευτές την δημοσίων δομών, διοικητικό προσωπικό και να θεωρούν ότι δεν έρχονται σε επαφή με ασθενείς, θα προτρέψουμε τα μέλη μας σε άλλου είδους αντιδράσεις όπως άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος. Καλούμε τα μέλη μας σε συστράτευση και αγωνιστικότητα, καθώς το αστείο κράτησε πολύ».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ