Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Ιατρών για Γ. Ν. – Κ. Υ ΠΕΔΥ

  • Iatropedia
Μέχρι 6 Αυγούστου πρέπει να σπεύσουν οι ενδιαφερόμενοι ειδικευμένοι γενικοί γιατροί, όποιοι βρίσκονται σε παράταση στην υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό) και όσοι έχουν κάνει σχετικές αιτήσεις από το 2011 και μετά, ώστε να προλάβουν την κατάθεση δικαιολογητικών για τη νεά προκήρυξη του υπουργείου Υγείας. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση κενών θέσεων σε Γενικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και ιατρεία πλοίων.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Κατά την επιλογή θα προηγηθούν οι ειδικευμένοι γενικοί γιατροί και θα ακολουθήσουν σε μοριοδότηση όλοι οι υπόλοιποι. Ωστόσο, γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, σε περίπτωση που κατέχουν θέση στο δημόσιο, πρέπει να έχουν προχωρήσει σε οριστική λύση της υπαλληλικής τους σχέσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη:

Προκηρύσσουμε. Τις κενές και κενούμενες θέσεις των ΓΝ- Κέντρων Υγείας,ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας, ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από :

α. Γενικούς Ιατρούς – β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου – γ. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με θητεία.

Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ),ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΘΗΤΕΙΑ

2.Ειδικευόμενοι ιατροί, που κατέχουν θέση με παράταση της θητείας τους μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα πρoκήρυξη.Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση της θητείας τους.

3.Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συμμετοχή τους σε προκηρύξεις – προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2011 μέχρι και σήμερα ( θα αναφέρεται απαραίτητα στην αίτησή τους σε ποια προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος είχαν λάβει μέρος), θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή),πλην των Γενικών Γιατρών οι οποίοι προκειμένου να λάβουν μέρος σε προκήρυξη της υπηρεσίας μας με την αίτησή τους θα υποβάλλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4.Τα αναγραφόμενα στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν,εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 06-08-2015

5. Σας γνωρίζουμε ότι λόγω προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την

εξυπηρέτηση των υποψηφίων η υπηρεσία μας όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθμολογίας λαμβάνει υπόψη την αριθμητική βαθμολογία δια συστήματος εξισώσεων. Επισημαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αντιστοίχιση βαθμολογίας η οποία παρέχεται μόνο από τον ΔΟΑΤΑΠ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της υπηρεσίας μας. Εάν στο πτυχίο δεν αναγράφεται η βαθμολογία και η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου ο ιατρός θα υποβάλει με την αίτησή του και βεβαίωση από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής που αποφοίτησε (είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής).

6. Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής σε περίπτωση που κατέχουν θέση στο δημόσιο πρέπει να έχουν προχωρήσει σε οριστική λύση της υπαλληλικής τους σχέσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης.

7. Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής αποκλείονται της συμμετοχής τους σε θέσεις πλοίων.

8. Γενικοί Ιατροί, άνω των σαράντα πέντε (45) ετών μπορούν να επιλέγουν ιατρεία τα οποία ανήκουν μόνο στις Α’ προβληματικές περιοχές σύμφωνα με το Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ 73 Α). Το όριο της ηλικίας των σαράντα πέντε (45) ετών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων στην προκήρυξή μας.

9. Απαραίτητη προυπόθεση διορισμού ιατρών οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε ή με βάση την κοινοτική νομοθεσία είναι ισότιμοι με τους κοινοτικούς υπηκόους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι η επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας και ιατρικής ορολογίας η οποία βεβαιώνεται από το Κε.Σ.Υ, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.Β.1 της αριθμ.Α2γ.ΓΠ οικ 26519/6-4-2015 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 736 Β).

10. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισμοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν