Προκηρύχθηκαν θέσεις επικουρικών γιατρών 3ετούς θητείας

  • Iatropedia
Παθολόγοι, γενικοί-οικογενειακοί γιατροί, καρδιολόγοι και αναισθησιολόγοι είναι οι 14 όλοι κι όλοι επικουρικοί γιατροί που αναζητούνται για να προσληφθούν με σύμβαση διάρκειας 3 ετών σε Πέλλα, Άμφισσα, Κόρινθο, Τρίκαλα, Αστακό, Ιεράπετρα και Αγιο Νικόλαο Κρήτης.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη:

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1. Τις διατάξεις: του άρθρου 11 παρ. 22 του Ν.2889/01, του άρθρου 45 του ν. 3205/2003

του άρθρου 21 του ν. 3209/24-12-03, του άρθρου 7 παρ. 6 & 7 και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.3329/05, του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3868/2010, του άρθρου 56 και της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3918/2-3-11 (ΦΕΚ 31Α) των παρ. 40 & 42 του άρθρου 66 του ν. 3984/27-6-11 (ΦΕΚ 150Α) της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4052/1-3-12 (ΦΕΚ 41Α) του άρθρου 9 παρ.20 του ν. 4057/14-3-12 (ΦΕΚ 54Α) του άρθρου 20 του 4213/9-12-13 (ΦΕΚ 261Α) των άρθρων 22 (παρ. 4) & 38 του ν. 4238/17-2-14 (ΦΕΚ 38Α) των άρθρων 44 & 54 του ν.4272/11-7-14 (ΦΕΚ 145Α) του δεύτερου άρθρου του ν. 4279/8-8-14 (ΦΕΚ 158Α) του άρθρου 16, της παρ.3 του άρθρου 64,των παρ. 2 & 8 του άρθρου 66,του ν.4213/24-12-2014 (ΦΕΚ 270Α ) του Π.Δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73Α) του Π.Δ. 106/14 (ΦΕΚ 173Α/28-8-2014) του Π.Δ. 24/27-1-15 (ΦΕΚ 20Α)

του Π.Δ.25/27-1-15(ΦΕΚ21Α) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών»

2. Τις Υ10α/Γ.Π.οικ.114191/17-9-2010 (ΦΕΚ 1579/τΒ’) και Υ10α/Γ.Π.οικ.129971/19-10-2010 (ΦΕΚ1736/τΒ’) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Την Υ10α/Γ.Π. οικ. 60934/8-7-14 (ΦΕΚ 2050Β/29/7/14) Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ 103 ΦΕΚ 309/2-3-15 τεύχος Β’ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέα Ξανθό»

5.Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/10430/ΔΠΓΚ έγγραφο του ΓΛΚ

6.Το υπ΄αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/40/2844/6/10-3-14 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης επικουρικών ιατρών.

7.Την 33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της ΠΥΣ 29/22-12-14 (ΦΕΚ264Α)

[2]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάρτηση με πίνακες θέσεων για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ

Α' ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

3Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ (για το πρώην ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ) 1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1

5Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1

6Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1

6Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1

Η ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

6Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-Κ.Υ. ΑΣΤΑΚΟΥ 1

6Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-Κ.Υ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1

6Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-Κ.Υ. ΜΥΤΙΚΑ 1

7Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (για το πρώην ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ) 1

Η ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

7Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (για τοπρώην ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 1

Η ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

7Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ- ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (για το πρώην ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 1

[3]

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 30-4-15 ΕΩΣ 14-5-15

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφείο Υπουργού

Γραφείο Αν. Υπουργού

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π.

Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ (3)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν