Πρόγραμμα PHILOS: Λήγουν οι συμβάσεις των …απλήρωτων συμβασιούχων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Οι συμβάσεις των υγειονομικών και διοικητικών που στελέχωσαν τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας των Κέντρων Φιλοξενίας προσφύγων μέσω του προγράμματος PHILOS λήγουν στις 19 Ιανουαρίου. Και παρότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για την πρόσληψη νέων συμβασιούχων, η καθυστέρηση που παρατηρείται στις διαδικασίες δεν αφήνει περιθώρια για ελπίδες. Οι μονάδες θα μείνουν κάποιο διάστημα ακάλυπτες!

Σαν να μην έφτανε αυτό, μέχρι σήμερα οι συμβασιούχοι του προγράμματος παραμένουν απλήρωτοι για δεύτερο συνεχή μήνα με την προφορική υπόσχεση ότι θα πληρωθούν μετά τα Χριστούγεννα. Και υπάρχει η σκέψη μέσα στην προσεχή εβδομάδα να σταματήσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Η δε οδηγία να στέλνονται οι πρόσφυγες και μετανάστες στα πιο κοντινά σε αυτούς νοσοκομεία εφόσον λείψουν οι εργαζόμενοι του PHILOS, είναι το κερασάκι στην «τούρτα» του ΕΣΥ:

Καθόλου περίεργο το όλο…σκηνικό για μια χώρα που διαχρονικά, και όχι μόνο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχει αργά αντανακλαστικά, ανύπαρκτο σχεδιασμό, μεγάλη γραφειοκρατία, ανίκανο προσωπικό στη δημόσια διοίκηση και είναι της …τελευταίας στιγμής!

Τι είναι το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα PHILOS είναι μια επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση και αποτελεί πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας που υλοποιείται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός φτάνει τα 24.180.928 ευρώ και η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% του προγράμματος, καθώς οι ελληνικές Αρχές έκαναν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για δράσεις εξαιρετικής χρησιμότητας.

Η νέα προκήρυξη και τα κίνητρα

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 τροπολογία ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τροπολογία με την οποία δίνονται επιπλέον κίνητρα (οικονομικά και προϋπηρεσίας) σε γιατρούς και οδοντιάτρους που θα εργαστούν σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας και ταυτοποίησης προσφύγων μέσω του προγράμματος PHILOS II.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι γιατροί και οι οδοντίατροι που εργάζονται σε εγκαταστάσεις προσφύγων, θα λαμβάνουν τον διπλάσιο μισθό του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και επιπλέον 400 ευρώ (επίδομα αγόνου) θα λαμβάνουν όσοι εργάζονται στις παραμεθόριες περιοχές της Χίου, της Λέσβου, της Σάμου, της Κω, της Λέρου και του Έβρου.

Οι ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι που εργάζονται στα Νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές του Ε.Σ.Υ., θα λαμβάνουν επιπρόσθετα το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β΄, που ανέρχεται σε 280 ευρώ μεικτά και οι άνευ ειδικότητας το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του ειδικευόμενου ιατρού, που ανέρχεται σε 230 ευρώ.

Επιπλέον, χορηγούνται και τα λοιπά επιδόματα που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις του ειδικού ή ενιαίου μισθολογίου (όπως οικογενειακό, μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.).

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι η υπηρεσία στο πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ, για τους ειδικευμένους ιατρούς, χωρίς την υποχρέωση να είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Για τους ιατρούς άνευ ειδικότητας, η παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου.

Το κάλεσμα του ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω ΑΣΕΠ

Είχε προηγηθεί με αριθμ. πρωτ. 26094/2018//1/2018 έγγραφο του ΑΣΕΠ που καλούσε  τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης δεκαοκτάμηνης διάρκειας, ως και δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες , συνολικά χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (1575) ατόμων, τα οποία θα στελεχώσουν τις αντίστοιχες δομές, ως κατωτέρω:

Υποέργο 1 (ΥΠ1):

Επιστημονική Εποπτεία, Διαχείριση και Συντονισμός του Προγράμματος
Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ1 προτείνεται η πρόσληψη 40 ατόμων των κάτωθι
ειδικοτήτων:
• ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας (10)
• ΠΕ Φαρμακοποιών (1)
• ΠΕ Στατιστικός (1)
• ΠΕ Οικονομικού (15)
• ΠΕ Διοικητικού (12)
• ΠΕ Νομικός (1)

Υποέργο 2 (ΥΠ2):

Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών
Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ2 προτείνεται η πρόσληψη 62 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:
– ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας (46)
– ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας (6)
– ΠΕ Βιοστατιστικής (2)
– ΠΕ Πληροφορικής (2)
– ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας (6)

Υποέργο 3 (ΥΠ3) – Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο

Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ3 προτείνεται η πρόσληψη 610 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:
• ΠΕ/ΤΕ Γενικοί Συντονιστές (7)
• ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Υγειονομικών Υπηρεσιών (7)
• ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Πεδίου (46)
• ΠΕ Ιατροί (103)
• ΠΕ Οδοντίατροι (5)
• ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (88)
• ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (56)
• ΠΕ Ψυχολόγοι (79)
• ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί (55)
• ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (36)
• ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς (127)

Υποέργο 4 (ΥΠ4) – Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ4 προτείνεται η πρόσληψη 862 ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:
• ΠΕ Ιατροί (220)
• ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές (140)
• ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (85)
• ΠΕ Ψυχολόγοι (60)
• ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί/ Κοινωνικής Εργασίας (90)
• ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (104)
• ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές / Διερμηνείς (160)
• ΠΕ Διοικητικού (3)

Υποέργο 6 (ΥΠ6) – Στρατηγική Επικοινωνίας

Για την επιτυχή υλοποίηση του ΥΠ6 προτείνεται η πρόσληψη 2 ατόμων των κάτωθι
ειδικοτήτων:
• ΠΕ Δημοσιογραφίας (1)
• ΠΕ Πληροφορικής (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν