Πολλές οι διατάξεις για τον χώρο της Υγείας στο πολυνομοσχέδιο

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Πρωτοβάθμια Φροντίδα, ΕΣΥ, ανασφάλιστοι, θέματα ΕΟΠΥΥ και ΙΚΑ, επικουρικών γιατρών αλλά και ΕΚΑΒ και αιμοδοσίας, ρυθμίζονται ή τέλος πάντων αλλάζουν με το πολυνομόσχεδιο που περνά απόψε από την Βουλή.

Ρυθμίσεις για την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, επιχειρείται να δοθεί λύση στην ανεμπόδιστη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας όλων των ανασφαλίστων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, ενώ περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την κάλυψη των κενών του ΕΣΥ και την άρση δυσλειτουργιών των Μονάδων Υγείας. Επίσης, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της «αδιαφάνειας, του ανέλεγκτου και της ανισότητας», που επικρατεί στα νοσοκομεία αναφορικά με την προτεραιότητα των ασθενών στις χειρουργικές επεμβάσεις, με την καθιέρωσης της κατάρτισης «λίστας χειρουργείου».

Η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών και των μελών της οικογένειάς τους, καλύπτει τους Έλληνες πολίτες, ή ομογενείς, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ και πολιτών τρίτων χωρών με νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα – περιλαμβάνει ωστόσο και συγκεκριμένα μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς στο οποίο βρίσκονται και από το αν κατέχουν ή όχι νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα.Προβλέπεται επίσης, η κατάργηση παρακράτησης συντάξεων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φιλοξενουμένων σε δομές κλειστής περίθαλψης, με το σκεπτικό ότι τα βάρη της ασθένειας κατανέμονται δυσανάλογα στις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και αναιρείται ο δωρεάν χαρακτήρας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του δημοσίου, ή των προγραμμάτων και μονάδων ψυχικής υγείας μη κερδοσκοπικού τομέα, που συστήνονται και επιχορηγούνται μερικά ή ολικά από το υπουργείο Υγείας.

Ρυθμίζονται τα ζητήματα διευκόλυνσης της διαδικασίας κρίσεων και διορισμών των γιατρών του ΕΣΥ, προκειμένου, όπως αναφέρεται, να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς, λόγω της μεγάλης έλλειψης ιατρικού προσωπικού, δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα στις δημόσιες δομές και δυσχεραίνεται η έγκαιρη, αξιόπιστη υγειονομική φροντίδα των πολιτών.

Το νομοσχέδιο καλύπτει επίσης θέματα αποζημίωσης των εφημεριών του ιατρικού-επιστημονικού προσωπικού του ΕΣΥ και ζητήματα εσωτερικής κινητικότητας/απόσπασης των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ειδικότερα, ρυθμίζονται θέματα και προβλήματα που ταλανίζουν τις άγονες και νησιωτικές περιοχές, καθώς δίνονται κίνητρα στους επικουρικούς γιατρούς και στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, προκειμένου να επιταχυνθεί η πληρέστερη κάλυψη κενών ιατρικών θέσεων σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας των περιοχών αυτών.

Ζητήματα του ΕΚΑΒ, του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Αίματος και επιμέρους προβλήματα που έχουν προκύψει στη λειτουργία των δομών ΠΦΥ, ρυθμίζονται, όπως επίσης και ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, κατάργησης του Κέντρου Υγείας Σαντορίνης και ρυθμίσεις για το προσωπικό,

Αυξάνεται κατά 5 έτη το όριο ηλικίας για την κάλυψη θέσης επιμελητή Β΄ και αυτό προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός αποκλεισμός από το ΕΣΥ γιατρών με επάρκεια γνώσης, δεδομένου ότι τα έτη 2012 έως και 2014 δεν έγινε προκήρυξη θέσεων. Ορίζεται ως ημερομηνία συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας των γιατρών για την πρόσληψη και εξέλιξή τους στο ΕΣΥ η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου ο γιατρός συμπληρώνει το αντίστοιχο όριο ηλικίας.

Ρυθμίζεται η λειτουργία του Συμβουλίου προσλήψεων –κρίσεων των ειδικευμένων γιατρών των νοσοκομείων, θέματα διορισμού, εξέλιξης και αξιολόγησής τους, και αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία γιατρών που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ στο ΕΣΥ.

Προβλέπεται επίσης, πλήρης απασχόλησης γιατρών, ελεγκτών και φαρμακοποιών του ΕΟΠΥΥ, επαναχορήγηση ειδικής αποζημίωσης για το προσωπικό του ΕΚΑΒ που εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα. Τέλος, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας, με το επίδομα στολής και την ασφάλιση του προσωπικού, εντάσσεται στους δικαιούχους φορείς του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας , προβλέπεται απογραφή και έλεγχος λειτουργίας ασθενοφόρων οχημάτων ιδιωτικών φορέων, συστήνονται , «διαμεσολαβητής υγείας» και «Συντονιστής υπηρεσιών υγείας» για ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν