Πόλεμος για το άρθρο 43 στο νομοσχέδιο Βορίδη

  • Iatropedia
«Η Πα.Σ.Ο.Νο.Π., σε περίπτωση που δεν δημιουργηθεί κλάδος που θα περιλαμβάνει ΟΛΟ το νοσηλευτικό προσωπικό (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), μαίες και επισκέπτες υγείας, καλεί το νοσηλευτικό προσωπικό να εκτελεί ΜΟΝΟ τα καθήκοντα που του αναλογούν. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε εμπλεκόμενος θα κληθεί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για τη διάλυση του ΕΣΥ».

Τάδε έφη τα μέλη ΔΣ της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού ως αντίδραση το άρθρο 43 που προωθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, και που δημιουργεί άλλα δεδομένα εξέλιξης για τους νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν χθες και η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ (Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά) στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι «στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας και στο άρθρο 43, συνιστάται ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επισκεπτών, μαιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνο, αποκλείοντας τους Βοηθούς Νοσηλευτών ΔΕ, υποβαθμίζοντας το ρόλο τους στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και ευτελίζοντας την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια. Ο αποκλεισμός των συναδέλφων, η μισθολογική και βαθμολογική τους υποβάθμιση, η ένταξή τους από το νοσηλευτικό στο βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, αποχαρακτηρίζοντάς τους από βοηθούς νοσηλευτές, είναι λίγα από αυτά που θα βρουν μπροστά τους οι συνάδελφοι με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης.

Ουσιαστικά, τυπικά και με βούλα, με την επικαιροποίηση της επίμαχης διάταξης του 1992, βγάζετε εκτός νοσηλευτικού κλάδου περί τις 15.000 εργαζομένων στο χώρο της Υγείας , που προσφέρουν πραγματικά νοσηλευτικό έργο.

Ένα από τα πιο άγρια εκμεταλλευόμενα τμήματα του εργατικού δυναμικού στο χώρο των υπηρεσιών Υγείας, καθώς θεωρούνται τυπικά μη νοσηλευτές αλλά βοηθοί νοσηλευτών, επιτελούν πραγματικό νοσηλευτικό έργο, αμείβονται λιγότερο για ίδια εργασία λόγω της διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, και στήριξαν και στηρίζουν τα νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας για δεκαετίες.

Ζητούμε την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την έναρξη διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς για δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού ΕΣΥ και δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αίτημά τους».

Από την άλλη πλευρά ωστόσο υπάρχουν οι νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που όπως είναι φυσικό βλέπουν με καλό μάτι την αναβάθμιση του ρόλου τους.

Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε την ανακοίνωση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ):

«Ενόψει της ψήφισης από την ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Δευτέρα 22/12/2014, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 43 περί της δημιουργίας κλάδων Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτών του ΕΣΥ, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Καταρχήν η δημιουργία κλάδου νοσηλευτών ΕΣΥ, αποτελεί ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών για τα μέλη μας, κάτι που αν και περιγράφηκε από το άρθρο 102 του Ν. 2071/92, δυστυχώς δεν εκδόθηκε το προβλεπόμενο Π.Δ μέσα στην οριζόμενη τριετία, ώστε να υλοποιηθεί η πρόβλεψη του εν λόγω νομοθετήματος.

Σήμερα, μετά από 22 χρόνια, οι 33.000 νοσηλευτές της χώρας, χαιρετίζουν με αίσθημα δικαίωσης το περιεχόμενο του άρθρου 43 και δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι θα στηρίξουν την εν θέματι νομοθετική πρωτοβουλία, μιας και θα επιλύσει πολλά θεσμικά ζητήματα του κλάδου.

Σημειώνουμε δε, ότι η δημιουργία κλάδων υπαλλήλων, αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων εκείνων χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης ομοειδούς κατηγορίας εργαζομένων, που φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο και την ίδια άδεια άσκησης επαγγέλματος και γενικώς αποτελούν ένα απόλυτα ομοιογενές σύνολο, δυνάμενο να υπαχθεί σε κοινούς κανόνες, που να ρυθμίζουν τα πάσης φύσεως ζητήματα της εν γένει υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Υπ’αυτήν την έννοια η ένταξη στον ίδιο κλάδο υπαλλήλων με διαφορετικά, ήτοι μη κοινά χαρακτηριστικά, όπως λανθασμένα προβάλλεται από ορισμένους, θα μπορούσε βασίμως να εκληφθεί ως παραβιάζουσα την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, ενόψει της όμοιας αντιμετώπισης ουσιωδώς διαφορετικών περιπτώσεων.

Ενόψει των ανωτέρω παρατηρήσεων, όσον αφορά τους νοσηλευτές, η προαναφερθείσα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, δέον όπως κατατείνει στη δημιουργία ενόςαμιγούς κλάδου, στον οποίο θα ενταχθούν αποκλειστικώς και μόνον νοσηλευτές, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της συσσώρευσης ενός ανομοιογενούς πλήθους υπαλλήλων, που θα καταστήσει εν τοις πράγμασι αφενός τον κλάδο άνευ αντικειμένου, αφετέρου την όποια προσπάθεια θέσπισης κοινών κανόνων ανέφικτη και ανεδαφική.

Σημειωτέον, ότι οι επίμαχες παρατηρήσεις καταλαμβάνουν και την περίπτωση της από κοινού ένταξης στον ίδιο κλάδο των Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με τουςΒοηθούς Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για υπαλλήλους με εντελώς διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα και διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι υπέρμαχοι μιας τέτοιας στρεβλής άποψης περί της συμπερίληψης των ΔΕ Βοηθών των Νοσηλευτών στον κλάδο νοσηλευτών του ΕΣΥ, προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως συμβαίνει με τους Φαρμακοποιούς και τους Βοηθούς Φαρμακοποιών.

Έτσι, στον κλάδο των Φαρμακοποιών του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι Φαρμακοποιοί και όχι οι Βοηθοί αυτών. Στον κλάδο Ιατρών του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι γιατροί. Στον κλάδο Νοσηλευτών του ΕΣΥ, πρέπει να περιλαμβάνονται μόνον Νοσηλευτές (βλ. Ν 1579/85, άρθρο 6) και όχι οι Βοηθοί τους.

Συμπερασματικά, η μοναδική προκρινόμενη λύση, που είναι συνάμα και η μόνη συνταγματικώς ανεκτή, είναι αυτή της δημιουργίας ενός αμιγούς κλάδου των Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως ασκήσετε το ιερό δικαίωμα που σας έδωσε η ψήφος των 33.000 νοσηλευτών της χώρας με σύνεση και έχοντας καταστεί γνώστες όλου του πλαισίου που αφορά το ειδικό τούτο θέμα, αποφεύγοντας να ενδώσετε σε επικίνδυνες απλουστεύσεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Υπαρκτός ο κίνδυνος εμφάνισης κρούσματος Έμπολα στην Ελλάδα

Έλυσε όλα τα προβλήματα του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ ο κ. Γρηγοράκος

Έμπρακτη στήριξη οικογενειών στο Θριάσιο

ΕΟΠΥΥ:Ταλαιπωρία χωρίς τέλος για τους ασφαλισμένους! Στη σέντρα γενικός γιατρός επειδή έδωσε φάρμακα για ΧΑΠ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν