ΠΟΕΔΗΝ: Πρωτοφανής ενέργεια στην ιστορία του ΕΣΥ- Καρδιολόγος συντονιστής σε πνευμονολογική κλινική

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Κέρκυρας
Το ακούσαμε και αυτό: Όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, η συνταξιοδότηση του συντονιστή διευθυντή στην Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κέρκυρας. οδήγησε σε κάτι πρωτοφανές: Στην απόφαση του διοικητή να ορίσει προϊστάμενο της κλινικής αυτής έναν καρδιολόγο!

 

Διαβάστε την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ:

Η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Κέρκυρας είναι η μεγαλύτερη Κλινική του παθολογικού τομέα και από τις βαρύτερες κλινικές του Νοσοκομείου.

Έχει 31 νοσηλευτικές κλίνες με 1800 εισαγωγές ασθενών τον χρόνο, η πλειοψηφία των οποίων πάσχει από  σοβαρά διαγνωστικά και θεραπευτικά προβήματα, ενώ μεγάλη είναι η αναλογία των βαρέως πασχόντων ασθενών. Η Κλινική επιπροσθέτως αντιμετωπίζει με τον υπόλοιπο τομέα 13000 επείγοντα περιστατικά ετησίως, έχει εργαστήρια βρογχοσκοπήσεων και λειτουργικών εξετάσεων πνευμόνων, πραγματοποιεί τρεις φορές την εβδομάδα εξωτερικά ιατρεία, αντιμετωπίζει ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα, εκπαιδεύει ειδικευόμενους για την πλήρη λήψη της ειδικότητας της πνευμονολογίας (η μοναδική κλινική του Νοσοκομείου που έχει έγκριση για πλήρη εκπαίδευση ειδικευομένων).

Η Κλινική εφημερεύει καθημερινά σε 24ωρη βάση. Δεν διακομίζει κανένα ασθενή με νοσήματα του πνεύμονα σε νοσοκομεία εκτός της Κέρκυρας.

Συνταξιοδότηση

Ο Συντονιστής Διευθυντής της Κλινικής επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2017, λόγω συμπλήρωσης 42 ετών προϋπηρεσίας στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας και ηλικίας 67 ετών.

Για να μη μείνει ακέφαλη η Κλινική από την 1η Ιανουαρίου 2018, ο Διοικητής του Νοσοκομείου όφειλε να προκηρύξει τη θέση του Συντονιστή Διευθυντή έξι μήνες πριν την προγραμματισμένη συνταξιοδότηση, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2017.

Ο Διοικητής είχε τη δυνατότητα προκήρυξης της θέσης βάσει του άρθρου 35 παρ. 1 υποκεφάλαιο Ε2 <<ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>> του Ν. 4368/2016 το οποίο για να μην δημιουργείται λειτουργικό κενό στη λειτουργία Τμημάτων του ΕΣΥ από τη συνταξιοδότηση ιατρών του ΕΣΥ ορίζει τα εξής :  «1. … Οι κενούμενες, λόγω συνταξιοδότησης, θέσεις ιατρών που υπηρετούν σε νοσοκομεία δύνανται να προκηρύσσονται έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους. …».

Ενώ ο Διοικητής γνώριζε ότι η Κλινική θα έμενε ακέφαλη από την 1η Ιανουαρίου 2018 δεν προκήρυξε τη θέση του Συντονιστή Διευθυντή της Κλινικής στις 30 Ιουνίου 2017.

Όχι μόνο τότε αλλά ούτε μέχρι σήμερα έχει προκηρύξει την θέση.

Μπροστά στον κίνδυνο να μείνει η Κλινική ακέφαλη από τη μη προκήρυξη της θέσης του Συντονιστή Διευθυντή, ο απερχόμενος Συντονιστής Διευθυντής είχε ζητήσει με υπηρεσιακό Υπόμνημα από τον Διοικητή να προκηρύξει κατεπειγόντως την θέση και συγχρόνως τον ενημέρωνε ότι προσφερόταν να παραμείνει προσωρινά μέχρι τον διορισμό του αντικαταστάτη του.

Ο Διοικητής ούτε απάντησε στο έγγραφο.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 001 (1)

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου αντί να προχωρήσει έστω και τώρα κατεπειγόντως στη προκήρυξη της θέσης και συγχρόνως να καλύψει προσωρινά την Κλινική βάσει του Νόμου του ΕΣΥ με Διευθυντή Πνευμονολόγο προχώρησε σε μία πρωτοφανή ενέργεια.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2017, δηλαδή την παραμονή των εορτών της Πρωτοχρονιάς, εξέδωσε την υπ΄αρ. 807/29-12-2017 Απόφαση ως <<Εξαιρετικά Επείγον>> με την οποία όρισε τον Καρδιολόγο κ. Δραγανίγο Φοίβο-Αντώνιο, προϊστάμενο της Καρδιολογικής Κλινικής και Δ/ντή του παθολογικού τομέα, προσωρινό προϊστάμενο της Πνευμονολογικής Κλινικής !!!

Να σημειωθεί ότι ο Διοικητής του Νοσοκομείου στην Απόφασή του δεν αναφέρει ότι ο κ. Δραγανίγος είναι Καρδιολόγος και Προϊστάμενος της Καρδιολογικής Κλινικής.

Η Απόφαση αυτή είναι αντίθετη με τον Ν. 2889/2001 (Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις), όπως ισχύει σήμερα, ο οποίος στο άρθρο 7 (Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας) εδ. 8 ρητά ορίζει ότι «Σε κάθε τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας,>>.

Οι ίδιες διατάξεις ορίζουν ότι ο Προϊστάμενος είναι και ο Επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος.

Κατά συνέπεια ο κ. Δραγανίγος ως προϊστάμενος της Πνευμονολογικής Κλινικής έχει πλέον υπηρεσιακό καθήκον να εργάζεται καθημερινά σε ολόκληρο το πρωϊνό ωράριο της Κλινικής, συμμετέχοντας και συντονίζοντας τις δραστηριότητες της Κλινικής (μελέτη ασθενών, επίλυση των διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημάτων των ασθενών, επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών, ενημέρωση των φακέλων των ασθενών, βρογχοσκοπήσεις, σπιρομετρήσεις, παρακεντήσεις, ενημέρωση συγγενών για την πορεία των ασθενών, έκδοση εξιτηρίων και οδηγίες προς τους εξερχομένους ασθενείς) ενώ πρέπει να ενταχθεί και στο πρόγραμμα εφημεριών της Κλινικής. Στα υπηρεσιακά του αυτά καθήκοντα ο κ. Δραγανίγος βάσει του Ν. 2889/2001 (Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις) δεν μπορεί να αντικατασταθεί από επιμελητή της Κλινικής παρά μόνο στη περίπτωση που απουσιάσει με άδεια.

Ως Επιστημονικά δε υπεύθυνος της Κλινικής ο κ. Δραγανίγος, έχει την ευθύνη των νοσηλευομένων ασθενών στη Πνευμονολογική Κλινική για όλες τις παθήσεις των πνευμόνων (καρκίνος πνεύμονα, φυματίωση, πνευμονίες, εμπυήματα, αποστήματα, αναπνευστικές ανεπάρκειες, πλευρίτιδες, πνευμοθώρακες, ινώσεις πνεύμονα, πνευμονικές εμβολές,  άσθματα, παροξύνσεις χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κλπ).

Έχει δε την τελική επιστημονική ευθύνη για την έκβαση των ασθενών.

Έχει δε και την ευθύνη για την αντιμετώπιση των ασθενών με επείγοντα πνευμονολογικά προβλήματα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου.

Δηλαδή. Ο κ. Δραγανίγος βάσει της Απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου οφείλει να ασκεί την ειδικότητα της Πνευμονολογίας και μάλιστα από θέση ευθύνης, εκείνης του Προϊσταμένου σε Πνευμονολογική Κλινική και μάλιστα ιδιαίτερης ευθύνης και βαρύτητας και σε Νοσοκομείο άγονης και νησιώτικης περιοχής.

Όμως. Ο κ. Δραγανίγος δεν νομιμοποιείται να ασκεί την ειδικότητα της Πνευμονολογίας ενώ  είναι Καρδιολόγος, και μάλιστα μέσα σε Δημόσιο Νοσοκομείο του ΕΣΥ.

Δεν νομιμοποιείται επίσης ως Καρδιολόγος να εκπαιδεύει ειδικευόμενους στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας. Συνεπώς η Κλινική δεν μπορεί πλέον να εκπαιδεύει ειδικευόμενους γιατί δεν υπάρχει Διευθυντής πνευμονολόγος.

Επιπλέον. Ο κ. Δραγανίγος είναι και προϊστάμενος της Καρδιολογικής Κλινικής. Βάσει λοιπόν της θέσης του αυτής πρέπει ολόκληρο το πρωϊνό ωράριο να εργάζεται και στη Καρδιολογική Κλινική ανταποκρινόμενος στις αντίστοιχες υπηρεσιακές ευθύνες του.

Το πώς λοιπόν ο κ. Δραγανίγος από τις 8 το πρωϊ μέχρι τις 4 το απόγευμα θα ευρίσκεται και θα εργάζεται συγχρόνως και στη Πνευμονολογική Κλινική και στη Καρδιολογική Κλινική, μόνο ο Διοικητής του Νοσοκομείου γνωρίζει. Επισημαίνουμε ότι βάσει του Νόμου Ν. 2889/2001 (Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις) ο κ. Δραγανίγος δεν νομιμοποιείται να λειτουργεί με «αντ΄αυτού» ούτε στη Πνευμονολογική Κλινική ούτε στη Καρδιολογική Κλινική.

Δικαιολογία

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για την μη προκήρυξη της θέσης του Συντονιστή Διευθυντή από τον Διοικητή του Νοσοκομείου για οικονομικούς λόγους γιατί εκτός από την πίστωση της μισθοδοσίας του συνταξιοδοτούμενου Διευθυντή, υπάρχει μεγάλος αριθμός αδιάθετων πιστώσεων για θέσεις διευθυντών που έχουν αποχωρήσει από το Νοσοκομείο.

Ερώτημα αποτελεί: Γιατί ο κ. Κακαβίτσας δεν έχει προκηρύξει και δεν προκηρύσσει την θέση του Συντονιστή Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής;

Πραγματική έκπληξη προκαλεί και το γεγονός ότι ο κ. Κακαβίτσας αυτή το σοβαρότατη Απόφαση που αφορά τη λειτουργία του Νοσοκομείου, τη λειτουργία μίας από τις μεγαλύτερες και πλέον μάχιμες κλινικές του Νοσοκομείου και τελικά την υγεία και την ζωή των ασθενών με νοσήματα του πνεύμονα δεν την απέστειλε στις προϊστάμενες αρχές του Νοσοκομείου, δηλαδή στον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στον Υπουργό Υγείας.

Γιατί ο κ. Κακαβίτσας δεν απέστειλε την Απόφασή του στις προϊστάμενες αρχές του Νοσοκομείου;

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η πρωτοφανής στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας Απόφαση του κ. Κακαβίτσα να ορίσει τον Καρδιολόγο κ. Δραγανίγο ως προσωρινό Προϊστάμενο στη Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου είναι αντίθετη με τους Νόμους του ίδιου του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι αντίθετη με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες που ισχύουν για την άσκηση των ιατρικών ειδικοτήτων τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.

Η ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ .

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΔΙΟΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

ΚΑΙ

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ ΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.

 

Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη πρέπει να αφορά την κενωθείσα θέση του Συντονιστή Διευθυντή και όχι θέση επιμελητή Β΄ με τροποποίηση σε βαθμό Διευθυντή. Αυτή είναι εντελώς άλλη θέση και η Κλινική θα συνεχίσει να παραμένει χωρίς Συντονιστή Διευθυντή.

 

Κέρκυρα 2 Ιανουαρίου 2018

 

Κυριάκος Δ Χαϊνης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν