Πιλοτική δοκιμή e-health «εργαλείων» από γιατρούς της Κέρκυρας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για νευροεκφυλιστικές ασθένειες του έργου AdriHealthMob, δοκίμασαν πιλοτικά 30 γιατροί, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας στις 21 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο: «Electronic Health Records in the Framework of Adrihealthmob project».

Η ημερίδα έλαβε χώρα στα πλαίσια του προγράμματος IPA Adriatic, «Adriatic Model of Sustainable Mobility In The Health & Care Sector» στο οποίο το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (Bioinformatics and Human Electrophysiology Lab -BiHeLab) με επικεφαλής τον Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμο είναι o μοναδικός εταίρος με ειδίκευση σε διαχείριση νευρολογικών δεδομένων από την Ελλάδα.

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Καθ. Βλάμος, ο οποίος περιέγραψε συνοπτικά την πιλοτική εφαρμογή του καινοτόμου αυτού διασυνοριακού έργου Adrihealthmob, που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος, με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (e-health, m-health, tele-health και εν γένει intelligent health (i-health), στον τομέα της υγείας και πρόνοιας στην Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής & Ιονίου. «Οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας θα μπουν αργά ή γρήγορα στη ζωή μας και πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ενημερωθήκαμε για τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και πιστεύουμε ότι το feedback που δόθηκε στην ομάδα του Καθ. Βλάμου από μας είναι αρκετά εποικοδομητικό, αφού οι παρατηρήσεις μας θα ενσωματωθούν δημιουργικά μέσα σε αυτή. Ακόμη και αν αργήσουμε να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα τις νέες τεχνολογίες στον τομέα του e-health είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ένας διάλογος προς αυτή την κατεύθυνση», λέει η κυτταρολόγος και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας Μαρία Γονίδη.

Να θυμίσουμε ότι το AdriHealthMob επικεντρώνεται στη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την αποτελεσματική συλλογή και ανάλυση ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών των χωρών της Αδριατικής, στην εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα της υγείας και φροντίδας με επίκεντρο την κινητικότητα των πολιτών, στον εκσυγχρονισμό και στην προσαρμογή των υφιστάμενων φυσικών υποδομών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κινητικότητα των πολιτών. Η δημιουργία ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου για ασθενείς που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως το Alzheimer και το Πάρκινσον, κοινών κανόνων και ιατρικών πρωτοκόλλων για την ασφαλέστερη και αποτελεσματική μετακίνηση των πολιτών, καθώς και η παροχή έγκυρων πληροφοριών και συστάσεων στους πολίτες των χωρών της Αδριατικής σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους μετακίνησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, αποτελούν αντικείμενο του προγράμματος.

H εκδήλωση έλαβε χώρα στο χώρο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν