Ποια έγγραφα χρειάζονται για να εξαιρεθούν γιατροί από το πλαφόν

  • Iatropedia
Οδηγίες για την πιστοποίηση των εξαιρέσεων από τα όρια συνταγογράφησης (πλαφόν) δίνει ο ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΠΥ, που ορίζονται οι κατηγορίες ιατρών, ασθενών, φαρμάκων, οι οποίες εξαιρούνται των ορίων συνταγογράφησης για το 2014, δίνονται οι οδηγίες:

Ιατροί που συνταγογραφούν σε ΚΑΠΗ

Θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΗΔΙΚΑ και στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επικαιροποιημένο πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι εργάζονται σε ΚΑΠΗ και υπεύθυνη δήλωση σε ποιο ΚΑΠΗ εργάζονται .

Ιατροί εργασίας

Θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΗΔΙΚΑ και στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επικαιροποιημένο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ιδιότητα τους.

Ιατροί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΗΔΙΚΑ και στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επικαιροποιημένο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ιδιότητα τους.

Ιατροί πολυϊατρείων σωμάτων ασφαλείας

Θα πρέπει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ενημερώσει την ΗΔΙΚΑ με κατάλογο ιατρών σε πολυιατρεία σωμάτων ασφαλείας

Ιατροί ΕΟΠΥΥ

Η Διοίκηση του Οργανισμού θα αποστείλει κατάλογο με τα στοιχεία των ιατρών της Διοίκησης στην ΗΔΙΚΑ

Χρόνιοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), οι ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), οι μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων και ιστών

Με την εισαγωγή του αντιστοίχου ICD-10 από το συνταγογράφο ιατρό η ΗΔΙΚΑ θα υλοποιήσει την εφαρμογή της μη προσμέτρησης της αξίας των συνταγών των ανωτέρω παθήσεων στο όριο συνταγογράφησης των ιατρών.

Φάρμακα των οποίων τη χρήση προ-εγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των Επιτροπών του. Ο Οργανισμός έχει ήδη ενημερώσει την ΗΔΙΚΑ για τα εν λόγω φάρμακα και θα υλοποιηθεί.

Εξαίρεση ιατρών Κεφαλονιάς, για το σύνολο του 2014, από την εφαρμογή του μέτρου.

Ιατροί των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών εξαιρούνται από την εφαρμογή του μέτρου σε ότι αφορά τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε νοσηλευόμενους ή εξερχόμενους κατόπιν νοσηλείας ασθενείς, ωστόσο εμπίπτουν στην εφαρμογή του αναφορικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε εξωτερικούς ασθενείς και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Νεοεισερχόμενοι ιατροί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Οι νεοεισερχόμενοι στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από το 2011 και μετέπειτα θα λάβουν αυτόματα από την ΗΔΙΚΑ τον μέσο όρο της ειδικότητας τους και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια εκ μέρους τους ενέργεια προς τούτο.

Ιατροί που έχουν άδεια λειτουργίας για το πρώτο ιατρείο τους από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο από το 2011 και μετέπειτα

Θα πρέπει οι εν λόγω ιατροί να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου καθώς και βεβαίωση της εφορίας για την έναρξη του επαγγέλματος.

Ιατροί που δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο κατά το 2013

Θα πρέπει οι εν λόγω ιατροί να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν το λόγο για τον οποίο δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο καθώς και δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τη δήλωσή τους.

Ιατροί για τους οποίους αυξήθηκε ο αριθμός των επισκέψεων σε 400 ανά μήνα:

Η ΗΔΙΚΑ είναι ενήμερη για τα στοιχεία των εν λόγω ιατρών και θα προσαρμόσει στο μέσο όρο της ειδικότητας όσους ιατρούς έχουν όριο συνταγογράφησης κάτω από τον μέσο όρο και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους των ιατρών.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Απ.Παύλου 12, Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι, Ισόγειο, Γραμματεία για Συλλογή Δικαιολογητικών που αφορούν στο όριο συνταγογράφησης. Σε περίπτωση κατάθεσης διευκρινίζεται ότι οι ώρες λειτουργίας είναι 12:00-14: 00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Επίσης εξαιρούνται τα παρακάτω φάρμακα που προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ

ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ALDURAZYME A-L-IDURONIDASE

BOTOX BOTULINUM TOXIN

BUSILVEX BUSULFAN

CAYSTON AZTREONAM LYSINE

CEREZYME IMIGLUCERASE

DYSPORT BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX

EVOLTRA CLOFARABINE

ELAPRASE IDURSULFASE

FABRAZYME AGALSIDASE

FORSTEO TERIPARATIDE

ILARIS CANAKINUMAB

KEPIVANCE PALIFERMIN

LUCENTIS RANIBIZUMAB

MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM

MYOZYME ALGUCOSIDASE A

PREOTACT PARATΗΥROID HORMONE

REPLAGAL AGALSIDASE

REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM

SPRYCEL DASATINIB

SYNAGIS PALIVIZUMAB

TASIGNA NILOTINIB

TORISEL TEMSIROLIMUS

TRISENOX ARSENIC TRIOXIDE

VISUDYNE VERTEPORFIN

YONDELIS TRABECTEDIN

ZAVESCA MIGLUSTAT

Εξαιρούνται τα παρακάτω φάρμακα που προεγκρίνονται μέσω Επιτροπών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ALTERMON FOLLICLE STIMULATING

HORMONE, HUMAN (FSH)

BRAVELLE UROFOLLITROPIN

ELONVA CORIFOLLITROPIN ALFA

GONAL FOLLITROPIN ALFA

LUVERIS LUTROPIN ALPHA

MERIONAL MENOTROPHINE

MENOPUR MENOTROPHINE

PERGOVERIS FOLLITROPIN ALFA/LUTROPIN ALFA

PUREGON FOLLITROPIN BETA

Από τα καινοτόμα σκευάσματα που τιμολογήθηκαν τον Αύγουστο του 2013 έχουν κατατεθεί αιτήματα και περνούν ήδη Επιτροπή τα εξής: Eylea, Fampyra, Incivo, Victrelis, Jakavi, Inlyta, Vyndaquel, Xalkori, Yervoy, Zelboraf, Zytiga, Xeplion, Xgeva.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η εξαίρεση της…εξαίρεσης για το πλαφόν στα φάρμακα! Πως θα συνταγογραφούν οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ

Στο…δρόμο οι διαθεσιμότητες για το ΠΕΔΥ! Ψηφίστηκαν τα άρθρα για απολύσεις-κινητικότητα

Όταν η Ζέττα θέλει να μας κόψει το κάπνισμα! Οι …έλεγχοι και τα σύννεφα καπνού

Η επέλαση του Η1Ν1! Μακραίνει ο κατάλογος των νεκρών από τον ιό!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ