ΠΦΣ: Περιμένουμε θετική απόφαση από το ΣτΕ και έχουμε τους λόγους μας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
ΣΤΕ
Όπως επισημαίνουν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, η προηγούμενη θετική για τους φαρμακοποιούς και το ιδιοκτησιακό απόφαση του ΣτΕ, όχι μόνο δεν ήταν τυχαία αλλά το ίδιο σκεπτικό της ισχύει και για την απόφαση που περιμένουν στην παρούσα φάση...

Από τον ΠΦΣ διευκρινίζουν ότι:

Η Ολομέλεια του ΣτΕ δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1804/2017 αποφάσεώς της με συντριπτική πλειοψηφία (20-2) εκτός των τυπικών λόγων ακυρώσεως που δέχθηκε, προέβη στο σκεπτικό της επί της ΚΥΑ και στις ακόλουθες επισημάνσεις για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας:

1ον. Η ΚΥΑ δεν έλαβε υπ’ όψιν τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ (228-29, 420-24/2014 Ολομ., 3314/2014 Ολομ.).

2ον. Η ΚΥΑ δεν έλαβε υπ’ όψιν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑171/07 και C‑172/07, και υπόθεση C‑531/06).

3ον. Η ΚΥΑ δεν έλαβε υπ’ όψιν τις επιταγές του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, και δη ότι «…η άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού επιτρέπεται μόνον σε όσα πρόσωπα έχουν τα προσόντα εκείνα, τα οποία ο νομοθέτης έχει κρίνει, σε εκπλήρωση της επιταγής ότι είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, ενόψει και του ότι τα φαρμακεία αποτελούν ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η εμπορική εκμετάλλευση με την υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα».

4ον. Το ΣτΕ υπέδειξε στην Κυβέρνηση ότι οιαδήποτε συμφωνία, δέσμευση ή υποχρέωση που αναλαμβάνει η οιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση (βλέπε Μνημόνια), δεν αναιρεί και την υποχρέωση τηρήσεως των συνταγματικών κανόνων.

Τα ανωτέρω ισχύουν απολύτως και στην περίπτωση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που διαβιβάστηκε στο ΣτΕ από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο σχέδιο αποτελεί πιστή αντιγραφή της ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία ακυρώθηκε από το ΣτΕ, ως αναφέρθηκε ανωτέρω.