Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει νοσοκομεία και ΠΕΔΥ με υλικοτεχνικό εξοπλισμό

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Με την προμήθεια νέου βιοϊατρικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 4.653.000 ευρώ, η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει περαιτέρω την Πρωτοβάθμια Υγεία, μετά την πρόσφατη απόφαση του ΠΕΣΥ να στηρίξει υλικοτεχνικά 31 νοσοκομεία της Αττικής, με χρηματοδότηση ύψους 40,6 εκατ. ευρώ για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.

Με στόχο αυτές οι δομές να συνεχίσουν να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, ζήτησε από τις δύο Υγειονομικές Περιφέρειες (Αττικής και Πειραιώς & Αιγαίου), να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10 για την «Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με αυτόν τον τρόπο η Περιφέρεια Αττικής διασφαλίζει την προμήθεια σύγχρονου βιοϊατρικού εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενες μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (μονάδες υγείας, κέντρα υγείας, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων).