Πεπραγμένα για συγχαρητήρια από την διοικήτρια του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιά

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Καλά τα νέα από το Τζάνειο καθώς η διοικήτρια με θητεία μόλις 4 μηνών παρουσίασε πεπραγμένα που άλλοι δεν έχουν επιτύχει ούτε σε 4 χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω την αναφορά της διοικήτριας:

Με  αφορμή την πάροδο  4μηνου από την  ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διοικήτριας  σας καταθέτω τα παρακάτω πεπραγμένα :

Α. Με αποφάσεις και παρεμβάσεις από τις πρώτες μέρες έγινε ευπρεπισμός και αποκατάσταση ζημιών και βλαβών στον περιβάλλοντα χώρο και στον χώρο της Διοίκησης όπως φαίνεται στις εικόνες που επισυνάπτονται.

Β. Μεταφορά και διαμόρφωση  διοικητικών χώρων  στα Γραφεία :  Πληροφοριών (βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο σε όχι ευδιάκριτο σημείο) και του  Πρωτόκολλου (βρισκόταν σε δυο διαφορετικούς χώρους), αναβαθμίζοντας  τις Διοικητικές Υπηρεσίες του νοσοκομείου που αφορούν την εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Γ. Στις  31/05/2017 δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα με θέμα «Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο, συνοδοιπόρος στην προσπάθεια των υποψηφίων και των γονιών τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2017» η οποία λειτούργησε καθόλη την διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων με τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης από το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας.

Δ. Με εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου για την επάρκεια των προϋποθέσεων και την επιθυμία προχώρησε η  διαδικασία για τη Χορήγηση Εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία . Στο 13Ο  ΔΣ  19/05/2017 ομόφωνα εγκρίνεται η λειτουργία Μονάδας Λοιμώξεων στο νοσοκομείο,  ενταγμένης στα πλαίσια λειτουργίας του Β΄ Παθολογικού τμήματος  με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την χορήγηση εξειδίκευσης Λοιμωξιολογίας στο Νοσοκομείο μας  (έκθεση επίδοσης στη 2ΥΠΕ  πρωτοκόλλου 7284/30-05-17).

Ε.  Μεταφορά Νεφρολογικής Κλινικής και εγκατάσταση και λειτουργία στο χώρο της     Νευροχειρουργικής κλινικής
Το 1999 μετά από την εφαρμογή σχετικών  υπουργικών αποφάσεων πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του Νευροχειρουργικού τμήματος  από το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»  στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο » . Στην συνέχεια κατά περιόδους όπως διαπίστωσα από την μελέτη των  Εισηγήσεων και Αποφάσεων των ΔΣ,   παρουσιάζονται σειρά από προτάσεις και λήψη αποφάσεων σε μια προσπάθεια ανεύρεσης χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του Νευροχειρουργικού τμήματος.

Η κατάσταση την οποία παρέλαβα επέβαλε την άμεση και  επιτακτική ανάγκη επίλυσης της χρόνιας περίπλοκης λειτουργίας   η οποία είχε ως εξής :

Στον 4Ο Όροφο στον χώρο με την επωνυμία «Νευροχειρουργικό Τμήμα» – «Νεφρολογικό»  λειτουργούν τα Γραφεία των ιατρών της  Νευροχειρουργικής, του Διευθυντή  και της  Γραμματείας τους. Παράλληλα στον χώρο βρίσκονται το Γραφείο των επιμελητών  Νεφρολόγων, και νοσηλεύονται οι νεφρολογικοί ασθενείς. Σημειωτέον ότι το Γραφείο της Διευθύντριας της Νεφρολογικής και της Γραμματείας της λειτουργούν στο παλιό κτίριο της  Καρδιολογικής Κλινικής . Επιπλέον η   Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  με έμμεση ιατρονοσηλευτική κάλυψη από την Νεφρολογική κλινική είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο ισόγειο της Νέας Πτέρυγας  στο λεγόμενο Παιδιατρικό κέντρο) . Οι νευροχειρουργικοί ασθενείς  βρίσκονται φιλοξενούμενοι στις τρείς Χειρουργικές Κλινικές με τρείς κλίνες ανά κλινική ενώ στον Θάλαμο 404 της Α΄  Χειρουργικής κλινικής δύναται να νοσηλεύονται τα βαρεία η και διασωληνωμένα νευροχειρουργικά περιστατικά.

Μετά την σχετική  μελέτη,  ενημέρωση για τις ενέργειες μου  και με την  σύμφωνη γνώμη της Διοικήτριας της 2 ΥΠΕ ,  στις 1/6/2017  εισηγήθηκα και ομόφωνα αποφασίστηκαν στην 15η  Συνεδρίαση ΔΣ  τα κάτωθι :

1. Ορίστηκε πιθανή ημερομηνία η   12/06 /2017 αλλά  πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2017 (λόγω διαμόρφωσης χώρων και  εργασιών)   η μεταφορά  – εγκατάσταση  και λειτουργία  στο Ισόγειο της  Νέας Πτέρυγας  σε συνεχόμενο χώρο με την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,  η  Νεφρολογική κλινική, τα Γραφεία των Ιατρών και της Γραμματείας ,με δυνατότητα  νοσηλείας τεσσάρων ασθενών σε δυο δίκλινους  θαλάμους, και την διασφάλιση  φιλοξενίας 6 ασθενών στην κλινικής ΩΡΛ (έναν όροφο  επάνω ) .

2. Ορίστηκε πιθανή ημερομηνία η  30 /06 /2017 αλλά  πραγματοποιήθηκε στις 17/07/2017 (λόγω εργασιών και αναμονή  ορκωμοσίας  7 νέων  νοσηλευτών  από την 5Κ ΚΑΙ ΟΑΕΔ )   η μεταφορά  – εγκατάσταση  και λειτουργία της Νευροχειρουργικής  κλινικής , των Γραφείων των γιατρών και της Γραμματείας , σε  4 δίκλινους θαλάμους, και την δυνατότητα να νοσηλεύονται  σε δίκλινο θάλαμο τα βαρεία η και διασωληνωμένα νευροχειρουργικά περιστατικά.

ΣΤ. Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων Ιατρών ΕΣΥ σε άλλες ειδικότητες:

Στο 17ο ΔΣ με το θέμα 17 20-06-2017 εγκρίνεται ομόφωνα η μετατροπή 5 κενών θέσεων μη προκηρυγμένων ιατρών ΕΣΥ σε θέσεις χειρουργικών ειδικοτήτων που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στο Νοσοκομείο αλλά που κρίνονται αναγκαίες για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους προσερχόμενους ασθενείς στο Νοσοκομείο όπως δείχνουν τα στοιχεία διακομιδής  ασθενών σε άλλα νοσοκομεία.    Η  μετατροπή αφορά 2 Θέσεις   Θωρακοχειρουργικής, 2 Θέσεις  Αγγειοχειρουργικής, 1 θέση Παιδοχειρουργικής (υπάρχει ήδη μια  θέση, με στόχο την επαναλειτουργία της Παιδοχειρουργικής )

Ζ.  Προκειμένου να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Τμήματος Κλινικής Διατροφής και του Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής του Νοσοκομείου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Α3α 26/1/2016  κατατέθηκε φάκελος στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου (ΕΦ.ΕΤ) που αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης στην υγιεινή τροφίμων των εργαζομένων στην εστίαση στο ΤΖΑΝΕΙΟ  Νοσοκομείο κάθώς των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται.

Η.  Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ 874/20-03-2014) Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας των Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΕΠ ) των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και τη σχετική τροποποίηση (ΦΕΚ 1907/01-06-2017) αποφάσισε:

1. Με την προσέλευση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών , να γίνεται καταγραφή από την  Γραμματεία Επειγόντων ( των δημογραφικών του στοιχείων – ΑΜΚΑ ) για  την απόκτηση Α.Μ και   την έκδοση BARCODE  τα οποία θα συνοδεύουν τον Φάκελο Ασθενούς στο ΤΕΠ.

2. Την δημιουργία Γραφείου Εκτάκτων Εισαγωγών σε ξεχωριστό χώρο (Γρ. 8 ) εκτελούμενων από  διοικητικό υπάλληλο της Γραμματείας  Ασθενών.

3.  Κατά την Γενική Εφημερία να πραγματοποιείται  ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ στο εξής σε 24ωρη βάση (εφαρμοζόταν έως τις 10 μ.μ.) στο χώρο του Ιατρείου Περιπατητικών Ασθενών(αντιμετώπιση ελαφριών και χρόνιων περιστατικών).   αποκλειστικά από ειδικευόμενους Γενικής Ιατρικής με την παράλληλη παρουσία ειδικευμένων γιατρών Γενικής Ιατρικής – Παθολογίας συλλειτουργώντας στον ίδιο χώρο,  με την παρουσία  και υποστήριξη νοσηλευτή.

Θ.  Ιστορικό ενεργειών για τη σύναψη Ατομικών Συμβάσεων προσωπικού Καθαριότητας-Εστίασης- Φύλαξης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου στο 20ο ΔΣ θέμα 8ο αποφασίζεται ομόφωνα η ανάκληση όλων των προηγούμενων ανακοινώσεων-αποφάσεων προσκλήσεων του ΓΝ Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ για τις ανάγκες των υπηρεσιών Καθαριότητας Εστίασης και Φύλαξης εφόσον δεν έχουν εκδοθεί βάση της παρ. 8 του αρθρου 21 του Νόμου 2190/1994 εφόσον δεν έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της παρ. 11Β. του άρθρου 21 του Νόμου 2190/1994 (Α΄28) . Ορίζει πενταμελή επιτροπή για την σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης προκειμένου να προβεί σε σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας κατά την εφαρμογή του άρθρου 107 του  Ν. 4461/2017.  Η εφαρμογή της διαδικασίας πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Ι. Λειτουργία – Εφημερίες Νευρολογικού τμήματος . Με την 20 /27/07/2017 απόφαση Δ.Σ και μετά την προσέλευση επικουρικού ειδικευμένου Νευρολογίας εγκρίνεται η κάλυψη όλων των Γενικών Εφημεριών του Νοσοκομείου από το Νευρολογικό τμήμα αρχής γενομένης από 01/08/2017.

Κ. Μετά την απόφαση της 19ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 2/6/2017 αριθ. Πρωτ: 1104398 που αφορά την αναβάθμιση του Ιατροτεχνολογιού εξοπλισμού των Νοσοκομείων εγκρίθηκαν τα παρακάτω:

1. Ψηφιακό Αγγειογραφικό Συγκρότημα αξίας 600.000 €

2. Ψηφιακός Στεφανιογράφος, αξίας 600.000 €

3. Ενδοσκοπικός Πύργος HIGH DEFINITION αξίας 100.000 €

4. Πλήρης Πύργος Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής αξίας 80.000 €

Και επιπλέον βάση του προγράμματος ΠΠΥΦΥ 2015 εγκρίθηκε το αίτημά μας για την προμήθεια ενός (1) C-ARM Ορθοπεδικών αναγκών αξίας 60.000 €.

Με την απόκτηση του παραπάνω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δρομολογείται μια νέα εποχή αναβαθμισμένων υγειονομικών υπηρεσιών στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά.

Σας καταθέτω την παραπάνω δράση,  επιβεβαιώνοντας,  ότι δεν είναι  μόνο το  χρήμα το κλειδί για την επίλυση  των προβλημάτων και των δυσκολιών,  χρειάζεται  δυνατή ψυχή και δημιουργικό νου, ενδιαφέρον, επιμονή, κατανόηση και θέληση  για την  αλλαγή και βελτίωση τους.

Ευχαριστώ τόσο  την Πολιτεία που μου έδωσε την δυνατότητα να υπηρετήσω αυτή την τιμητική θέση,  την Διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ , τον Αν. Διοικητή ,  τα μέλη του ΔΣ  όσο  και  τους συνεργάτες μου, στις Ιατρονοσηλευτικές,  Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες του  Νοσοκομείου .

Συνεχίζουμε δυνατά για καλύτερο υγειονομικό τοπίο!

Με Τιμή ,

Μαρία Αρβανίτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν