Πέντε χρόνια νωρίτερα οι νοσηλευτές με βαρέα…

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Πλήρη δικαίωση θεωρούν ότι έχουν από την ΠαΣΟΝοΠ, αφού το ΙΚΑ επιβεβαιώνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης του νοσηλευτικού προσωπικού κατά μια 5ετία νωρίτερα από το γενικό όριο των 67 ετών.

Σε ό,τι αφορά την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΕΣΥ και στο ΠΕΔΥ στο πλήρες καθεστώς των ΒΑΕ και στη συνταξιοδότηση κατά 5 χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας, η Ομοσπονδία κοινοποιεί σχετικά το υπ. Αριθμ. Α32/1187/1 – 16/02/2016 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου & ΒΑΕ του ΙΚΑ.

«Το έγγραφο εξεδόθη ύστερα από σχετική παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας στη διοίκηση του ΙΚΑ, και συγκεκριμένα στο Διοικητή κο Δ. Καλαματιανό, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η δυνατότητα του Νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων που ο νομοθέτης προβλέπει για όσους υπάγονται σε καθεστώς ΒΑΕ, με την προϋπόθεση αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα από Δημόσιο, σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ