Η ΠΑΣΥΝΟ- ΕΣΥ απαντά στην ΕΣΑΝ: Έχετε μπερδέψει τις έννοιες «κλάδος» και «κατηγορία»

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η κρίση μπορεί να ξεπεράστηκε στις σχέσεις του υπουργείου Υγείας με τους νοσηλευτές, δηλαδή τα μέλη της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, αλλά το επόμενο διάστημα που θα συζητούν τα περί κοινού νοσηλευτικού κλάδου με βοηθούς νοσηλευτών και μαίες, έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά.

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στην ΕΣΑΝ:

Σε απάντηση του αριθ. οικ. 64/11-11-2017 εγγράφου σας, σχετικά με τη δημιουργία «νοσηλευτικού κλάδου», αρχικά επισημαίνουμε ότι η προαναφερθείσα έννοια είναι αυτοαναιρούμενη, μιας και εμπεριέχει το στοιχείο της επαγγελματικής, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής ανομοιογένειας. Προφανώς στην ατζέντα σας, υπάρχει σύγχυση μεταξύ των όρων «κλάδος» και «κατηγορία» και μεταξύ του «νοσηλευτικού κλάδου» και της «νοσηλευτικής υπηρεσίας».

Ποιος είναι ο σκοπός

Συγκεκριμένα, το ερώτημά σας «ποια η θέση σας για το θέμα του ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού με διακριτές κατηγορίες με βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα (ποιους θα πρέπει να περιλαμβάνει) και αν θα πρέπει να υπάρχει» θεωρούμε ότι χρειάζεται ανάλυση ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης σχεδιαζόμενης ρύθμισης. Με άλλα λόγια, τι καινούργιο θα προσθέσει στην καθημερινότητα των νοσηλευτών και των βοηθών των νοσηλευτών στην άσκηση των θεσμοθετημένων τους κλινικών αρμοδιοτήτων.

Η παράγραφος του δελτίου τύπου του Υ.Υ. που περιλαμβάνεται στην επιστολή σας, κάνει μια γενικόλογη αναφορά σε μια ρύθμιση που έχει σαν σκοπό την αποτύπωση μιας κατάστασης που ήδη υπάρχει στα νοσοκομεία μας, ουσιαστικά όμως χωρίς κανένα χειροπιαστό αντίκρισμα για τους επαγγελματίες του «ενιαίου κλάδου». Δηλαδή και ο πιο καλόπιστος αναγνώστης αδυνατεί να διακρίνει τι ακριβώς θα αλλάξει αν θεσμοθετηθεί ο περιβόητος «ενιαίος κλάδος νοσηλευτικού προσωπικού» σε επίπεδο υλικών απολαβών για τους βοηθούς των νοσηλευτών.

Επαγγελματικός κλάδος

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η έννοια του «επαγγελματικού κλάδου» έχει ειδικά χαρακτηριστικά ομοιοεπαγγελματικής οργάνωσης και λειτουργίας, περιλαμβάνοντας κατηγορίες εργαζομένων με πτυχίο ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και κοινή άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπως άλλωστε ισχύει ευρέως (κλάδος Ιατρών ΕΣΥ, κλάδος Φαρμακοποιών ΕΣΥ κτλ), δεν αντιλαμβανόμαστε τι νέο κομίζει η εν λόγω προσπάθεια, πέραν της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει εσχάτως μεταξύ των εργαζομένων στα νοσοκομεία μας.

Παρ’ όλα αυτά, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, επιθυμώντας να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθειά σας για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης, προτείνει τη δημιουργία ξεχωριστών επαγγελματικών κλάδων (και όχι ξεχωριστών ενδοκλαδικών κατηγοριών), έναν για τους Νοσηλευτές κι έναν για τους ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών, κατά τα πρότυπα των ήδη λειτουργούντων κλάδων του ΕΣΥ. Στην κατεύθυνση αυτή, σας επισυνάπτουμε το σχέδιο νόμου που έχει εκπονήσει η ομοσπονδία μας για την ίδρυση και τη λειτουργία κλάδου Νοσηλευτών ΕΣΥ, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο και πιστεύοντας πως θα βρει ευήκοα ώτα και ότι θα εκτιμηθεί δεόντως.

Με τον τρόπο αυτόν, η Πολιτεία θα δείξει αν πραγματικά σκοπεύει να ανταμείψει τους Νοσηλευτές και τους Βοηθούς με απτά οικονομικά οφέλη, μιας και η ίδρυση των κλάδων όπως εφαρμόζεται, θα απαιτήσει γενναία δημοσιονομική αναπροσαρμογή των κονδυλίων για τις αμοιβές των εργαζομένων που λειτουργούν «κλαδικά».

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν