ΠΑΣΥΝΟ -ΕΣΥ: Διαβούλευση για το νομοσχέδιο περί αξιολόγησης

  • Iatropedia
Έτοιμοι να διεκδικήσουν όσα πιστεύουν ότι δικαιούνται είναι οι πτυχιούχοι νοσηλευτές του ΕΣΥ (από ΑΕΙ και ΤΕΙ) που ήρθαν προ 6μήνου σε αντιπαράθεση με τους βοηθούς νοσηλευτών, οι οποίοι υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας, για το καθηκοντολόγιο. Όπως δηλώνουν πάντως οι νοσηλευτές "ευθύς εξαρχής η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ διατύπωσε την ριζική αντίθεσή της με το σύστημα αυτο-αξιολόγησης του Νόμου 4250/2014, θεωρώντας ότι αυτό ουδόλως ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας δίκαιης, αντικειμενικής και αξιοκρατικής διαδικασίας αξιολόγησης".

Ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση, η ΠΑΣΥΝΟ -ΕΣΥ καλεί από χθες τα μέλη της να συμμετάσχουν στην ανοιχτή διαβούλευση προκειμένου η Ομοσπονδία των Νοσηλευτών του ΕΣΥ «να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στην ηγεσία του ΥΔΜΗΔ που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευτών».

Τα σχόλια και οι προτάσεις όσων νδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση aksiologisi@pasyno.gr μέχρι την Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Διαβάστε εδώ τις θέσεις του ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ:

Αρχικώς θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 318/1992, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 4250/2014, «Κάθε αξιολογούμενος προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση των ουσιαστικών του προσόντων (…). Η βαθμολογία που δίνει ο ίδιος ο αξιολογούμενος στα ουσιαστικά του προσόντα κατ‘ ουδένα τρόπο επηρεάζει τη βαθμολογία που δίνει ο αξιολογητής του σ‘ αυτόν, ούτε επιφέρει οποιοδήποτε άλλο έννομο αποτέλεσμα. Αποσκοπεί απλώς στο να γνωρίζει ο αξιολογητής της εικόνα που ο ίδιος ο αξιολογούμενος έχει για τον εαυτό του. Μπορεί επίσης ο αξιολογητής να εκτιμήσει, με βάση την αυτοαξιολόγηση, την ανάγκη να καλέσει σε συνέντευξη τον αξιολογούμενο».

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω, η συμπλήρωση της στήλης της αυτοαξιολόγησης καίτοι είναι υποχρεωτική για κάθε αξιολογούμενο, κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 18 του ΠΔ 318/1992, ουδεμία έννομη συνέπεια επιφέρει, ούτε και επηρεάζει την τελική βαθμολογία του υπαλλήλου.

Κατά τα λοιπά υπογραμμίζεται, ότι ευθύς εξαρχής η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ διατύπωσε την ριζική αντίθεσή της με το σύστημα αξιολόγησης του Νόμου 4250/2014, θεωρώντας ότι αυτό ουδόλως ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας δίκαιης, αντικειμενικής και αξιοκρατικής διαδικασίας αξιολόγησης.

Υπ’αυτό το πρίσμα καλούνται οι συνάδελφοι νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων, όπως συμπεριλάβουν στο έντυπο της αξιολόγησης δήλωση ρητής επιφύλαξης για την προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντός τους, ένεκα του προδήλως αντισυνταγματικού χαρακτήρα των εφαρμοζόμενων διατάξεων του Νόμου 4250/2014.

Το έντυπο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΝΟ, www.pasyno.gr.

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με την ρύθμιση του άρθρου 20 παρ. 1 εδ. β΄ του ΠΔ 318/1992, «Κάθε διόρθωση ή προσθήκη κατά τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης, γίνεται με παραπομπή στο περιθώριο και βεβαιώνεται με την υπογραφή του προσώπου που τη συντάσσει». Ενόψει της παραπάνω διάταξης, η προσθήκη της προεκτεθείσας δήλωσης επιφύλαξης είναι καθ’όλα θεμιτή αρκεί να βεβαιώνεται με την υπογραφή του υπαλλήλου που την συντάσσει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας Γεώργιος Αβραμίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν