Παραδείγματα καταστροφής των γιατρών από τον ΙΣΑ

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Μετά την ψήφιση και δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου και εν αναμονή των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων ο ΙΣΑ έδωσε στην δημοσιότητα παραδείγματα αντιπροσωπευτικά του νέου τοπίου που δημιουργείται στο φορολογικό και τις ασφαλιστικές εισφορές των μελών του από 1/1/2017.

Σε όλα τα παρακάτω παραδείγματα δεν υπολογίζονται οι παρακρατήσεις φόρου που γίνονται μέσα στο έτος και η προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος, αφού τα ποσά αυτά διαφοροποιούνται σε κάθε περίπτωση και εν τέλει δεν επηρεάζουν το σύνολο των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Παράδειγμα Α – Καθαρό εισόδημα προ εισφορών και φόρων 20.000 ευρώ

Έτος                                      2016                2017                    2018
Ασφαλιστικές Εισφορές 3.228,96 €    4.519,80 €         4.171,92 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος
4.444,59 €     4.132,21 €         4.216,40 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους
7.673,55 €       8.652,01 €        8.388,32 €

Πίνακας 1 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 3228,96 ευρώ

Έτος                                       2016                      2017                     2018
Ασφαλιστικές Εισφορές   3.228,96 €         4.519,80 €           4.171,92 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος
4.444,59 €            4.132,21 €            4.216,40 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους
7.673,55 €             8.652,01 €          8.388,32 €
Πίνακας 2 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 4413,60 ευρώ

Έτος                                        2016                              2017                       2018

Ασφαλιστικές Εισφορές   4.413,60 €                   4.200,53 €           4.257,96 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος
4.157,91 €                     4.209,47 €           4.195,57 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους
8.571,51 €                     8.410,00 €            8.453,53 €
Παράδειγμα Β – Καθαρό εισόδημα προ εισφορών και φόρων 30.000 ευρώ

Πίνακας 1 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 3228,96 ευρώ

Έτος                                         2016                          2017                              2018
Ασφαλιστικές Εισφορές    3.228,96 €             7.214,80 €                   6.140,61 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος
7.528,15 €              6.172,97 €                    6.538,19 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους
10.757,11 €              13.387,77 €                  12.678,80 €
Πίνακας 2 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 4413,60 ευρώ

Έτος                                          2016                        2017                              2018
Ασφαλιστικές Εισφορές   4.413,60 €             6.895,53 €                   6.226,65 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος
7.125,38 €             6.281,51 €                    6.508,94 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους
11.538,98 €            13.177,04 €                 12.735,59 €

Παράδειγμα Γ – Καθαρό εισόδημα προ εισφορών και φόρων 50.000 ευρώ

Πίνακας 1 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 3228,96 ευρώ

Έτος                                        2016                        2017                                  2018
Ασφαλιστικές Εισφορές  3.228,96 €           12.604,80 €                    10.078,01 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος
16.530,80 €         11.842,92 €                      12.942,07 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους
19.759,76 €           24.447,72 €                      23.020,08 €
Πίνακας 2 – Παλαιά ασφαλιστική εισφορά 4413,60 ευρώ

Έτος                                          2016                          2017                                 2018
Ασφαλιστικές Εισφορές    4.413,60 €             12.285,53 €                       10.164,05 €
Φόρος Εισοδήματος-Εισφορά Αλληλεγγύης-Τέλος Επιτηδεύματος
15.908,86 €             11.981,79 €                       12.904,64 €
Σύνολο Φόρων-Εισφορών Έτους
20.322,46 €             24.267,32 €                      23.068,69 €
Αυτό που φαίνεται αρχικά από το νέο πλαίσιο φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, είναι ότι οι κατηγορίες των ιατρών με καθαρά εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως επιβαρύνονται με περισσότερους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με το 2016. Παραμένει όμως δυστυχώς σαν μεγάλο ερώτημα για όλους τους ασφαλισμένους ποιά ανταποδοτικότητα θα υπάρχει για όλους αυτούς τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με τη σύνταξη, την ασφάλιση, την περίθαλψη και το κοινωνικό κράτος. Μήπως ρίχνουμε λεφτά σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο;

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν