Παναγιώτης Τρόντζας για τις εκλογές στον ΙΣΑ: «Θα πούμε την ΑΛΗΘΕΙΑ»!

  • Iatropedia
Το διάλογο με τους γιατρούς ''ανοίγει'' το iatropedia ενόψει της διεξαγωγής των εκλογών στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στις 12 και13 προκειμένου να ακουστούν όλες οι θέσεις και οι απόψεις των υποψηφίων. Στο πλαίσιο αυτό ο συντονιστής της ανεξάρτητης παράταξης ''Ιατρική Κίνηση Αλληλεγγύης Θα πούμε την ΑΛΗΘΕΙΑ'' Παναγιώτης Τρόντζας, εγκαινιάζει το διάλογο με άρθρο του τομή. Μεταξύ άλλων ο συντονιστής του συνδυασμού επισημαίνει την αναγκαιότητα της κατάργησης της μονιμότητας, των γιατρών του ΕΣΥ για τους νεοεισερχόμενους, τη θέσπιση της Πλήρους αλλά Μη Αποκλειστικής Απασχόλησης για όσους από τους ιατρούς στο ΕΣΥ ή στο ΠΕΔΥ το επιθυμούν, την άμεση ολοκλήρωση του «Υγειονομικού Χάρτη» της χώρας καθώς καιτη μετατροπή όλων των κενών θέσεων σε θέσεις επικουρικών 3ετούς θητείας για την κάλυψη των απομακρυσμένων περιοχών από νέους άνεργους ειδικευμένους γιατρούς. Διαβάστε τις 15 προτάσεις του για το σύστημα υγείας.

Πραγματική κατάργηση της μονιμότητας των ιατρών του ΕΣΥ για τους νεοεισερχόμενους. Μετά από κάθε 5ετή θητεία σε οποιονδήποτε βαθμό ή θέση ουσιαστική και αδιάβλητη επιστημονική αξιολόγηση-κρίση με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και κατόπιν απομάκρυνση από το δημόσιο σύστημα υγείας ή ανανέωση της θητείας.

Θέσπιση της Πλήρους αλλά Μη Αποκλειστικής Απασχόλησης για όσους από τους ιατρούς στο ΕΣΥ ή στο ΠΕΔΥ επιθυμούν να διατηρήσουν παράλληλα Ιδιωτικό Ιατρείο, όπως ακριβώς ισχύει για τους Πανεπιστημιακούς και τους Στρατιωτικούς ιατρούς. Αυτή είναι η μόνη δραστική λύση για να παρακμάσει «το φακελάκι» παράλληλα με τους αυστηρούς ελέγχους.

Αποκατάσταση του εργασιακού καθεστώτος της Πλήρους αλλά Μη Αποκλειστικής Απασχόλησης για όσους ιατρούς των πρώην Μονάδων ή Νοσοκομείων του ΙΚΑ το επιθυμούν και επιστροφή με τους ίδιους όρους όσων κατά διαστήματα αναγκαστικά αποχώρησαν. Παράλληλα άμεση κρίση και απονομή βαθμών ΕΣΥ στους υπόλοιπους που θα επιλέξουν την αποκλειστική απασχόληση με τα ίδια κριτήρια με τους υπόλοιπους ιατρούς ΕΣΥ, αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας τους στο ΙΚΑ και άμεση ένταξη στο ειδικό μισθολόγιο του ΕΣΥ.

Προώθηση των αμειβόμενων απογευματινών ιατρείων και ανάπτυξη των επεμβατικών πράξεων-χειρουργείων των Νοσοκομείων για όλους τους Ιατρούς ΕΣΥ που θα παραμείνουν στην Πλήρη και Αποκλειστική Απασχόληση. Παράλληλα καθιέρωση καθεστώτος και διαμόρφωση χώρων στα μεγάλα Νοσοκομεία της χώρας για τη νοσηλεία ιδιωτών ασθενών (Ελλήνων ή αλλοδαπών) αμειβόμενη από τους ίδιους ή τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, στα πρότυπα των μεγάλων Νοσοκομείων της Ευρώπης.

Ουσιαστική πρόσβαση-διασύνδεση όλων των ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών με τις δημόσιες μονάδες υγείας της χώρας και αμοιβή τους από αυτές με μπλοκ παροχής υπηρεσιών με προκαθορισμένη τιμολόγηση ιατρικών πράξεων.

Διαμόρφωση νέου συστήματος εφημερίας ανά περιοχή με συμμετοχή όλων των φορέων υγείας της περιοχής υπό την εποπτεία των Περιφερειακών ή Νομαρχιακών Νοσοκομείων. Συμμετοχή στο πρόγραμμα όλων των ιατρών της περιοχής (ΕΣΥ, ΠΕΔΥ, Πανεπιστημιακοί, Ελεύθεροι Επαγγελματίες κλπ) με αντίστοιχη κατανομή των κονδυλίων.

Άμεση ολοκλήρωση του «Υγειονομικού Χάρτη» της χώρας ώστε να διαμορφωθούν αντίστοιχες πολιτικές ελέγχου της παραγωγής νέων ιατρών αλλά και να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες κάλυψης σε υγειονομικό προσωπικό στο ΕΣΥ και στο ΠΕΔΥ .

Αναδιοργάνωση των δημόσιων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας με βάση πληθυσμιακά, γεωγραφικά και επιδημιολογικά κριτήρια.

Στήριξη στους Γενικούς Ιατρούς με παράλληλη αξιοποίηση του πλεονεκτήματος του μεγάλου αριθμού Ιατρών Ειδικοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα.

Θεσμική κατοχύρωση των ιδιωτικών ιατρείων ως κύριου πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας συνδεδεμένων με τις δημόσιες μονάδες υγείας. Δικαίωμα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ όσων ελεύθερων επαγγελματιών το επιθυμούν μέσω των Ιατρικών Συλλόγων.

Θέσπιση θέσεων Επικουρικών ειδικευμένων ιατρών Πλήρους αλλά Μη Αποκλειστικής Απασχόλησης με 3ετή θητεία στο ΕΣΥ ή στο ΠΕΔΥ σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές (παραμεθόριο, νησιά κλπ) και κάλυψη των κενών θέσεων των Κέντρων Υγείας και των Περιφερικών Ιατρείων αποκλειστικά με ειδικευμένους Επικουρικούς ιατρούς (σταδιακή κατάργηση της υπηρεσίας υπαίθρου από ανειδίκευτους ιατρούς). Οι θέσεις αυτές μπορούν να προκύψουν από μετατροπή των κενών θέσεων (ήδη υπάρχουν πάνω από 3000 κενές θέσεις ειδικευομένων).

Έτσι μπορούν να καλυφθούν τα τεράστια κενά, να μειωθεί η ανεργία των νέων ειδικευμένων ιατρών, να αναβαθμιστεί η παροχή υπηρεσιών υγείας στις απομακρυσμένες περιοχές και να περιοριστούν οι άσκοπες διακομιδές στο Κέντρο.

Ποιοτικός έλεγχος των Εργαστηρίων και καθιέρωση ενιαίων κανόνων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων που θα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ με παράλληλη ανακοστολόγηση των εξετάσεων σε πραγματικά επίπεδα με παράλληλη κατάργηση του απαράδεκτου Rebate και του Claw-Back.

Ετήσια καταγραφή και εμφάνιση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όσων ιατρών ασκούν νόμιμα το ελεύθερο επάγγελμα ώστε να αποτραπεί η παράνομη και αφορολόγητη εργασία των συνταξιούχων ή των ιατρών ΕΣΥ Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης. Παράλληλα κατάργηση όλων των κρατήσεων των συνταξιούχων υπέρ τρίτων καθώς και μείωση της παρακράτησης του ποσού της σύνταξης όταν συνεχίζουν να ασκούν νόμιμα το ελεύθερο επάγγελμα.

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του ΠΙΣ με τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία με καθορισμό ελάχιστης αξιοπρεπούς αμοιβής των εργαζομένων ιατρών. Παράλληλα αποζημίωση των Ιδιωτικών Νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν στα Δημόσια Νοσοκομεία με ταυτόχρονη καθιέρωση αυστηρών ελέγχων, όπως ήδη εφαρμόζεται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ουσιαστική εφαρμογή της ισοτιμίας της υπογραφής των ιατρών Ελευθέρων Επαγγελματιών και των ιατρών του Δημόσιου Τομέα, η οποία είναι ήδη νομοθετημένη αλλά ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται (π.χ. αναρρωτικές-δικαστικές άδειες, προμήθεια υλικών, γνωματεύσεις για την προμήθεια ακριβών φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κλπ).

Ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για τις ιατρικές ειδικότητες και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων στα Κολλέγια που θα προκύψουν από τη μετεξέλιξη των θεσμικών Επιστημονικών Εταιρειών.

Επαναξιολόγηση των κέντρων που χορηγούν ειδικότητα και επαναπροσδιορισμός του αριθμού των ειδικευομένων σε κάθε κέντρο (σήμερα υπάρχουν κλινικές που εκπαιδεύουν πάνω από 10 ειδικευόμενους διαθέτοντας λιγότερες από 10 κλίνες!). Οι καταργούμενες θέσεις να μετατραπούν σε θέσεις Επικουρικών ιατρών. Εφαρμογή μικτού συστήματος για την έναρξη ειδικότητας δηλαδή εξετάσεις και λίστα (για μερικά ακόμα χρόνια).

Ενίσχυση των προσπαθειών της «Κλινικής Διακυβέρνησης» για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας. Η στήριξη των πολιτικών eHealth που ήδη εφαρμόζονται (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, ESY.net, KEN/DRGs) ή σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον (διαγνωστικά πρωτόκολλα, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, μητρώα ασθενών) με τρόπο όσο γίνεται πιο λειτουργικό και φιλικό στο χρήστη ορίζουν το πλαίσιο της «καλής ιατρικής πρακτικής» και αποτρέπουν το συνεχή διασυρμό των ιατρών για διαπλοκή και υπερσυνταγογράφηση.

O συντονιστής της ανεξάρτητης παράταξης ''Ιατρική Κίνηση Αλληλεγγύης Θα πούμε την ΑΛΗΘΕΙΑ'' Παναγιώτης Τρόντζας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα 90 μέτρα φωτιά της τρόικας! Τι είπε ο Βορίδης στους δανειστές. Όλη η διαπραγμάτευση

Αποκάλυψη: Η κρίση διπλασίασε τα φακελάκια στο ΕΣΥ! Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία

Και επίσημα παρατείνονται οι συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΥΥ! Τι ανακοινώθηκε

Πρόεδρος ΕΟΦ στο iatropedia: «Δε θα διορθώσω τιμές στα φάρμακα»! Τι λέει για τις εταιρείες και τα αιτήματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν