Παγκόσμιος «πόλεμος» στα τροχαία

  • Iatropedia
Σχεδόν 3 άνθρωποι τη μέρα κατά μέσο όρο χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα σε περιόδους γιορτών στη χώρα μας. Ο ΟΗΕ εξέδωσε σχέδιο για την οδική ασφάλεια και ισχύει από φέτος έως το 2020.

Το σχέδιο προβλέπει ένα γενικό πλαίσιο δραστηριοτήτων που μπορεί να υλοποιήσει η κάθε χώρα. Ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη τη γη είναι ένα από τα κύρια αίτια των θανάτων των συνανθρώπων μας. Ειδικά στη χώρα μας τα τροχαία ατυχήματα σε όλη την επικράτεια μπορεί να ξεπεράσουν τα 50 άτομα σε περιόδους εορτών. Θα λέγαμε μια μικρή πολεμική επιχείρηση κάθε σαββατοκύριακο.

Η δεκαετία δράσης 2011-2020 για την οδική ασφάλεια περιγράφεται στο παγκόσμιο σχέδιο του ΟΗΕ. Είναι σημαντικής αξίας ότι κατόπιν παγκόσμιας διαβούλευσης, επιστήμονες διαφόρων κατηγοριών μέσω συνεδριάσεων στο διαδίκτυο, κατέληξαν σε ένα παγκόσμιο σχέδιο για την οδική ασφάλεια.

Οι κύριοι πυλώνες του παραπάνω σχεδίου αφορούν δραστηριότητες για την:

  1. Σχεδιασμός της οδικής ασφάλειας και ικανότητα διαχείρισης αυτής
  2. Βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και ευρύτερα των δικτύων μεταφορών
  3. Περαιτέρω ανάπτυξη ασφάλειας στα οχήματα
  4. Βελτίωση συμπεριφοράς των χρηστών του οδικού δικτύου
  5. Βελτίωση μετά τη σύγκρουση της φροντίδας των τραυματιών

Είναι σημαντικό ότι το τελευταίο έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη τραυματιολογικών κέντρων, δυνατοτήτων αεροδιακομιδών και πλήρους οργανωμένης υπηρεσίας αιμοδοσίας. Το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων των διεθνών οργανισμών, των οργανώσεων των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα ήταν πάρα πολύ υψηλό μετά την έκδοση του σχεδίου.