Οργανικά νανοσωματίδια κατά καρκινικών όγκων

  • Iatropedia
Νανοσωματίδια με βάση τον άνθρακα θα μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν καρκινικούς όγκους στην ακτινοθεραπεία πρωτονίων προξενώντας έτσι μεγαλύτερη καταστροφή στα κύτταρά τους, υποστηρίζει νέα μελέτη.

Το πρόβλημα με την ακτινοθεραπεία είναι ότι αν και πολλά υποσχόμενη, επηρεάζει το ίδιο τόσο τους καρκινικούς όγκους όσο και τους γειτονικούς υγιείς ιστούς. Γι’ αυτό και οι επιστήμονες έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους στην διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης διαφόρων ραδιοευαισθητοποιητών –μικροσκοπικά σωματίδια σε νανοκλίμακα που εστιάζουν τα καταστροφικά αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας περισσότερο στα καρκινικά κύτταρα των όγκων.

Η παραγωγή ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας από ευαισθητοποιητές ακτινοθεραπείας νανοδομών άνθρακα εξαρτάται από τον φυσικό μηχανισμό των πλασμονίων, την συλλογική διέγερση των αποκαλούμενων ηλεκτρονίων σθένους, φαινόμενο που έχει τεκμηριωθεί με ευαισθητοποιητές σπανίων μετάλλων. Oι εν λόγω ραδιοευαισθητοποιητές νανοσωματιδίων είναι μικροσκοπικές ενώσεις νανοκλίμακας από ευγενή μέταλλα (επικαλυμμένο χρυσό, πλατίνα, γαδολίνιο) καθώς σχετικές έρευνες είχαν δείξει ότι παράγουν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονίων.

Όμως τώρα, ερευνητές από την Ρωσία και την Γερμανία υποστηρίζουν ότι εναλλακτικώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οργανικές νανοδομές με βάση τον άνθρακα –φουλλερένια ή νανοσωλήνες– αρκεί να είναι βιοσυμβατές και μη τοξικές. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι στην περίπτωση των νανοσωματιδίων άνθρακα η διέγερση των πλασμονίων αποδίδει ηλεκτρόνια με υψηλότερη ενέργεια από την αντίστοιχη των νανοσωματιδίων χρυσού και πλατίνας, με αποτέλεσμα να προκαλείται έτσι μεγαλύτερη βιολογική ζημιά στα καρκινικά κύτταρα-στόχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ