Ο ΙΣΑ ζητεί διαφάνεια στην λίστα επικουρικών γιατρών

  • Iatropedia
Επιστολή για τις λίστες των επικουρικών γιατρών και τον τρόπο επιλογής τους απέστειλε ο ΙΣΑ στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στην οποία επισημαίνει ότι "το υπουργείο Υγείας γνωρίζει τις κενές θέσεις και την σειρά κατάταξης στην λίστα επικουρικών. Εξάλλου, οι εγγεγραμμένοι θα λαμβάνουν τον διορισμό τους και πρέπει εντός 7 ημερών να τον αποδεχθούν, άλλως τάσσονται τελευταίοι στη λίστα και σε περίπτωση που αρνηθούν δυο φορές αποκλείονται από την λίστα επικουρικών για δυο έτη. Για λόγους διαφάνειας αιτούμαστε όπως επαναδημοσιεύσετε τις κενές θέσεις καθώς και την κατάταξη στη λίστα επικουρικών και παρακαλούμε για την δική μας ενημέρωση ώστε να δυνάμεθα να τις κοινοποιούμε μέσω της ιστοσελίδας μας στα μέλη μας".

Διαβάστε εδώ την επιστολή του ΙΣΑ:

Αξιότιμοι Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την ΥΑ Α2α/Γ.Π.οικ.58541/2015 (ΦΕΚ 1623/Β/3-8-2015) του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078/Β) «Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου-διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών ιατρών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Α2α/ΓΠ.οικ. 52355/15-7-2015 (ΦΕΚ 1499/Β) ρυθμίστηκαν τα εξής: 1. Ορίστηκε προθεσμία μέχρι και 14-8-2015 προκειμένου να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση, οι εγγεγραμμένοι μέχρι 26-6-2015 στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης έως 7-7-2015, ότι επιθυμούν να παραμείνουν στον κατάλογο και να τοποθετηθούν οπουδήποτε, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Όσοι ιατροί δεν υπέβαλαν μέχρι 14-8-2015 την ανωτέρω δήλωση, διαγράφτηκαν αυτοδικαίως από τον κατάλογο.

Πρέπει να επισημανθεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι αν και μέχρι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δημοσιοποιούνταν στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας οι κενές θέσεις επικουρικών ιατρών και η σειρά κατάταξης βάσει ημερομηνίας υποβολής, πλέον δεν υφίσταται η συγκεκριμένη ανάρτηση. Ως εκ τούτου μόνο το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει τις κενές θέσεις και την σειρά κατάταξης στην λίστα επικουρικών. Πρέπει δε να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι εγγεγραμμένοι θα λαμβάνουν τον διορισμό τους και πρέπει εντός 7 ημερών να τον αποδεχθούν , άλλως τάσσονται τελευταίοι στη λίστα και σε περίπτωση που αρνηθούν δυο φορές αποκλείονται από την λίστα επικουρικών για δυο έτη.

Για λόγους διαφάνειας αιτούμαστε όπως επαναδημοσιεύσετε τις κενές θέσεις καθώς και την κατάταξη στη λίστα επικουρικών και παρακαλούμε για την δική μας ενημέρωση ώστε να δυνάμεθα να τις κοινοποιούμε μέσω της ιστοσελίδας μας στα μέλη μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν