Ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει και τα χρωστούμενα Απριλίου από τον επόμενο μήνα

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος 2016 πάνε σχετικά καλά ενώ από 22 Αυγούστου και μετά ξεκινούν και οι εκκαθαρίσεις για τον μήνα Απρίλιο. Αυτό σημαίνει ότι -αν όλα πάνε καλά- ότι από τα τέλη Σεπτεμβρίου η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ θα έχει βάλει μια σχετική τάξη και ...περιοδικότητα στις πληρωμές της προς τους παρόχους.

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα τον Αύγουστο 2016 και εξελίσσεται με επιτυχία η νέα διαδικασία ελέγχου και αποζημίωσης των παρόχων, στο 100% των εκκαθαρισμένων υποβολών τους.

Συγκεκριμένα, έως την 5η Αυγούστου 2016 ενταλματοποιήθηκαν προς πληρωμή υποβολές δαπανών Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου – Μαρτίου διαφόρων κατηγοριών παρόχων.

Πιο αναλυτικά:
Έχει ήδη αποζημιωθεί ή έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμών για τονΙανουάριο 2016 για το:
 99,3% του συνόλου υποβολών των Ιατρικών επισκέψεων
 99,5% του συνόλου υποβολών των συμβεβλημένων Φυσικοθεραπευτών
 97% του συνόλου υποβολών των Κλινικών (υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας)
 85% του συνόλου υποβολών των Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης (υπηρεσίες ανοικτής νοσηλείας)
 86% του συνόλου υποβολών των Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης (υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας )
 100% του συνόλου υποβολών των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Μονάδων Τεχνητού Νεφρού
 95,5% του συνόλου υποβολών των Ψυχιατρικών Κλινικών
 97,9% του συνόλου υποβολών των Διαγνωστικών
 100% του συνόλου των υποβολών των Πολυϊατρείων.

Συνολικά τον Ιανουάριο, εκκαθαρίστηκαν από τον ΕΟΠΥΥ υποβολές παρόχων αξίας 115.771.820 ευρώ, από τις οποίες απορρίφθηκαν επί μέρους υποβολές αξίας 1.117.364 ευρώ.

Για τον Φεβρουάριο 2016 έχουν αποζημιωθεί ή εκδοθεί εντάλματα πληρωμών για το:
 97,6% του συνόλου υποβολών των Ιατρικών επισκέψεων
 97,2% του συνόλου υποβολών των συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών
 85,7% του συνόλου υποβολών των Κλινικών (υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας)
 68,3% του συνόλου υποβολών των Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης
 95,9% του συνόλου υποβολών των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης -Μονάδων Τεχνητού Νεφρού
 94,8% του συνόλου υποβολών των Ψυχιατρικών Κλινικών
 95,8% του συνόλου υποβολών των Διαγνωστικών

Συνολικά τον Φεβρουάριο, εκκαθαρίστηκαν από τον ΕΟΠΥΥ υποβολές παρόχων αξίας 105.810.950 ευρώ, από τις οποίες απορρίφθηκαν επί μέρους υποβολές αξίας 2.682.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τον Μάρτιο 2016 εξελίσσεται η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων και πληρωμών για όλες τις κατηγορίες των παρόχων του ΕΟΠΥΥ.

Ενδεικτικά έχουν αποζημιωθεί ή εκδοθεί εντάλματα πληρωμών για το 69% του συνόλου υποβολών των συμβεβλημένων Φυσικοθεραπευτών, το 45,5% του συνόλου υποβολών των Κλινικών (υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας) και το 37,4% του συνόλου των υποβολών των Διαγνωστικών.

Ανά κατηγορία παρόχων και ανά γεωγραφική περιοχή, ενδεικτικά, έχουν αποζημιωθεί ή εκδοθεί εντάλματα πληρωμών για το:
 99,2% (Ιανουάριος) και 97,8% (Φεβρουάριος) του συνόλου των υποβολών των ιατρικών επισκέψεων στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Αχαρνών.
 99,4% (Ιανουάριος) και 93,6% (Φεβρουάριος) του συνόλου των υποβολών των ιατρικών επισκέψεων στην Περιφερειακή ΔιεύθυνσηΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης,
 99,5% (Ιανουάριος) και 99,5% (Φεβρουάριος) του συνόλου των υποβολών των ιατρικών επισκέψεων στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Πατρών,
 100% (Ιανουάριος) και 99,3% (Φεβρουάριος) του συνόλου των υποβολών των ιατρικών επισκέψεων στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Μαγνησίας.

Ακολουθούν, μέρα με τη μέρα, ενταλματοποιήσεις και πληρωμές, προς τους λοιπούς παρόχους.

Αναφορικά με τις ενστάσεις των παρόχων για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ προκύπτει ότι:

Τον Ιανουάριο κατατέθηκαν 283 ενστάσεις (ποσοστό 2,5% επί του συνόλου), τον Φεβρουάριο 251 (ποσοστό 2% επί του συνόλου) και τον Μάρτιο 21 ενστάσεις (σε εξέλιξη η διαδικασία εκκαθάρισης) σε σύνολο περίπου 12.000 υποβολών.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, ο αριθμός των ενστάσεων μειώνεται μήνα με το μήνα, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των παρόχων στη νέα διαδικασία. Η έναρξη των ενταλματοποιήσεων και πληρωμών για το μήνα Απρίλιο, αναμένεται έως τις 22 Αυγούστου. Ταυτόχρονα βελτιώνεται περαιτέρω η λειτουργικότητα της διαδικασίας με εφαρμογή αυτοματοποιημένων
διαδικασιών ακόμη και για τις μεμονωμένες, δύσκολα προβλέψιμες καταστάσεις που αναπόφευκτα προκύπτουν.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κος Σωτ. Μπερσίμης επισκέφθηκε την περασμένη Παρασκευή το Κέντρο Διαλογής Υποβληθεισών Δαπανών. Μετά την επίσκεψη του ο κος Μπερσίμης δήλωσε: «Η λειτουργική ικανότητα του Κέντρου Διαλογής είναι επαρκής και μπορεί να εξυπηρετήσει τις περίπου 12.000 υποβολές που αποστέλλονται μηνιαία, από τους παρόχους μας. Παρακολουθούμε διαρκώς τη διαδικασία, παρεμβαίνουμε όταν χρειάζεται και διασφαλίζουμε την επιτυχή υλοποίηση αυτού του απαιτητικού εγχειρήματος, για πρώτη φορά στην ιστορία του Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του Οργανισμού βρίσκεται σε συνεργασία με τους παρόχους για τυχόν προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας, με άξονα την προστασία του δημόσιου χρήματος και συμφέροντος καθώς και των πολιτών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ