Νοσοκομείο Καρπενησίου: Απολογισμός ενός έτους

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Μετά από ένα έτος από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο διοικητής και τα μέλη του Δ.Σ., του Νοσοκομείου Καρπενησίου παρουσιάζουμε τα πεπραγμένα του κάνοντας ένα συνοπτικό ετήσιο απολογισμό.

Διαβάστε παρακάτω τον απολογισμό:

Όπως είχαμε αναφέρει στον εξαμηνιαίο απολογισμό, η επαναφορά της κανονικότητας στην λειτουργία και η αναστροφή του κλίματος εμπιστοσύνης στις παρεχόμενες υπηρεσίες επιτεύχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν με την συνεργασία του προσωπικού, ήσαν:

·         Η πλήρη στελέχωση σε προσωπικό  και προμήθεια υλικών του μικροβιολογικού για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων με σκοπό την επαναλειτουργία του και για τους εξωτερικούς ασθενείς. Περαιτέρω και σε συνεργασία  με το Κ.Υ. Φραγκίστας,  κάθε Τετάρτη γίνονται μικροβιολογικές εξετάσεις και για ασθενείς του δήμου Αγράφων.

·           Η αναγκαία προμήθεια φίλτρων και υλικών και η ανακατασκευή-συντήρηση του χώρου και των μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν. για τις αιμοκαθάρσεις (17) φιλοξενούμενων ασθενών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, επιπλέον  των  (12) τακτικών.

·           Η σύνδεση της νέας αίθουσας χειρουργείου με τις υπάρχουσες και η παράλληλη  κατασκευή   μεγαλύτερου χώρου για την αποστείρωση, με δωρεά συνδρομή εργασιών του κατασκευαστή και του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας μας. Με την παραλαβή  νέου αναισθησιολογικού μηχανήματος προστέθηκε σε χρήση μια νέα αίθουσα χειρουργείου.

·           Η μετεγκατάσταση της διοικητικής υπηρεσίας και των αποθηκών στο νέο κτίριο, που ήταν έτοιμο για χρήση από διετίας, μετά την σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ.

·           Η ένταξη στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας της αγοράς νέου μετασχηματιστή και εξωτερικού ψυκτικού μηχανήματος, των εργασιών περιβάλλοντος χώρου, της διασύνδεσης των δύο κτιρίων και ανακαίνισης του παλαιού κτιρίου(δάπεδα, ελαιοχρωματισμοί, κλπ.) με σκοπό την κτιριακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου.

·           Η πλήρη στελέχωση του ακτινολογικού και η επισκευή Μαστογράφου για την επαναλειτουργία του. Για ένα(1) έτος, έχουν διενεργηθεί πάνω από 300 μαστογραφίες.

·         Η επαναλειτουργία του οφθαλμολογικού χειρουργείου με την προμήθεια των αναγκαίων υλικών. Για ένα(1)έτος, έχουν χειρουργηθεί πάνω από 400 ασθενείς.

·           Η καθιέρωση του «ραντεβού» στις προγραμματισμένες επισκέψεις στα Τακτικά Ιατρεία και Εργαστήρια, κατόπιν εισήγησης του διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας και του Επιστημονικού Συμβουλίου. Τα ραντεβού κλείνονται από την γραμματεία του Νοσοκομείου, διευκολύνοντας την ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση των ασθενών. Για ένα(1) έτος, οι εξετασθέντες στα ιατρεία έφθασαν τις 35.000 περίπου.

·           Η καθημερινή απεικόνιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα του, με τα στατιστικά της νοσολογικής κίνησης ασθενών και της παρουσίας του προσωπικού.

·           Η αναδιανομή και η διαμόρφωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού με σκοπό τον συνεχή εφοδιασμό των κλινικών με αναλώσιμα υλικά και την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Κατά την διάρκεια του έτους, με συντονισμένες ενέργειες, εγκρίθηκε από το υπουργείο:

·           H  διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης του νέου πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου 16 τομών, αντικαθιστώντας  τον υπάρχοντα μεταχειρισμένο, που δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, κατά το παρελθόν.

·           Η προμήθεια μηχανήματος μέτρησης οστικής μάζας και οφθαλμολογικού ιατρικού εξοπλισμού, μέσω Π.Δ.Ε. του υπουργείου.

·           Η μόνιμη πρόσληψη ενός(1) παθολόγου και ενός(1) αιματολόγου, πέντε(5) νοσηλευτριών, δύο(2) τεχνολόγων ακτινολογικού και μιας(1) παρασκευάστριας.

·           Η πρόσληψη μίας(1) επικουρικού μικροβιολόγου, ενός(1) επικουρικού ουρολόγου και ενός(1) ορθοπεδικού.

·           Η πρόσληψη μέσω του ΟΑΕΔ για ένα(1) έτος, οκτώ(8) νοσηλευτριών, δύο(2) μαιών, μίας(1) τεχνολόγου ακτινολογικού, τεσσάρων(4) παρασκευαστών και δύο(2) διοικητικών.

Επίσης, με αποφάσεις διοικητή και με την συνεργασία των υπηρεσιακών παραγόντων, εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν:

·         H σύσταση και η οργάνωση γραφείου προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας στην είσοδο του Νοσοκομείου, με σκοπό την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των προσερχόμενων ασθενών.

·         Η σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση της λίστας χειρουργείου, για περισσότερη διαφάνεια  και ίση μεταχείριση των ασθενών.

·         Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση, με την ενεργή συμμετοχή της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και όλου  του προσωπικού, του σενάριου «Σώστρατος», σε περίπτωση σεισμού.

·           Η προκήρυξη της μελέτης για την  ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου, προκειμένου να ενταχθούμε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.

·           Η μηνιαία υγειονομική εξόρμηση στο Κ.Υ. Φραγκίστας με ειδικούς γιατρούς, μαία, κ.ά.

·           H ανακατασκευή και ο εξοπλισμός των δύο παιδιατρικών ιατρείων με πλήρη ξενοδοχειακό εξοπλισμό, ιατρικές συσκευές και μηχανήματα, κατόπιν χορηγίας του ΟΤΕ.

Οι παραπάνω ενέργειες της διοίκησης ήταν απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Νοσοκομείου και πράγματι τα καταφέραμε όλα τα ανωτέρω, με λιγότερους οικονομικούς πόρους σε σχέση με το 2015.

Οι στόχοι του βραχυχρόνιου σχεδιασμού του Νοσοκομείου για την ανάπτυξη περισσοτέρων αποτελεσματικότερων δράσεων, με σκοπό την δημιουργία/παραγωγή των αναγκαίων ποιοτικών υγειονομικών υπηρεσιών είναι:

–  Η αναμόρφωση του υπάρχοντος οργανισμού, σύμφωνα με τον «νέο πλαίσιο οργανισμού» και οι αναγκαίες προσλήψεις σε διοικητικό και ιατρικό προσωπικό.

–  Η λειτουργία του Τ.Ε.Π. ως Αυτοτελές  Τμήμα.

–  Η τοποθέτηση και η λειτουργία του νέου Αξονικού Τομογράφου.

–  Η προμήθεια εξοπλισμού και η ανακατασκευή ιατρείων με την ανακαίνιση και τον εξωραϊσμό των παλαιών χώρων της διοικητικής υπηρεσίας.

–  Η ένταξη της ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Καταλήγοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους που με την συνεργασία τους  συνέβαλαν στην ολοκλήρωση  των ανωτέρω δράσεων.

 

Ο διοικητής του Νοσοκομείου

Κουταλιανός Σταύρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν